Dyddiadau i'ch Dyddiadur

Isod ceir dyddiadau pwysig a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i chi cyn ac yn ystod eich cyfnod yn byw ac astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

2017/18

Blwyddyn Academaidd 2017/18

Dyddiad

Digwyddiad

03 Ebrill 2017

Ceisiadau ar-lein ar gyfer yn llety yn agor ar gyfer myfyrwyr sydd ag Aberystwyth fel DC, DWG, AC neu AWG* - Sut mae gwneud cais

Gorffennaf ymlaen

Agor eich cyfrif e-bost PA (bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar eich cwrs cyn gallu gwneud hyn)

01 Awst  2017

Israddedigion Newydd
Gallwn sicrhau llety ichi yn eich blwyddyn gyntaf os gwnewch gais erbyn y dyddiad hwn Rhaid i chi ymateb i’ch cynnig llety cyn y dyddiadau cau a geir yn y Cynnig Llety.

17 Awst 2017

Cyhoeddir y Canlyniadau Safon Uwch (Safon A) gan UCAS

01 Medi 2017

Uwchraddedigion Newydd & Israddedigion Clirio/Addasu
Gallwn sicrhau llety ichi yn eich blwyddyn gyntaf os gwnewch gais cyn y dyddiad hwn. Rhaid i chi ymateb i’ch cynnig llety cyn y dyddiadau cau a geir yn y Cynnig Llety.

22 Medi 2017

Dechrau’r Cytundeb Trwydded i Lety y Brifysgol am 10.00am

22 - 24 Medi 2017

Penwythnos Mawr y Croeso

26 Medi 2017

 Rhaid eich bod wedi meddiannu eich ystafell erbyn 10.00  ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.

02 Hydref 2017

Dechrau Tymor 1

20 Tachwedd 2017

Caiff myfyrwyr sy’n dychwelyd i’r Brifysgol am y Flwyddyn Academaidd 2018/2019 wneud cais ar-lein am Lety’r Brifysgol. Ceir manylion llawn yn yr e-byst wythnosol at fyfyrwyr. Gweler ein Polisi Blaenoriaeth Llety am fwy o fanylion.

20 Tachwedd 2017

Caiff myfyrwyr ddechrau chwilio am lety preifat trwy ddefnyddio’r gronfa ddata o lety’r sector preifat sydd ar-lein

23 Tachwedd 2017

Ffair Tai

18 Rhagfyr 2017 - 06 Ionawr 2018

Gwyliau’r Nadolig

10 - 23 Ionawr 2018

Arholiadau

29 Ionawr 2018 

Dechrau Tymor 2

26 Mawrth - 14 Ebrill 2018

Gwyliau’r Pasg

Ebrill 2018

Cyhoeddir gwybodaeth am lety yn ystod Gwyliau’r Haf gan y Swyddfa Llety.  Bydd manylion am y llety sydd ar gael, y prisiau, amodau sicrhau lle, a’r ffurflenni cais ar gyfer haf 2017 ar gael.

16 Ebrill 2018 

Dechrau Tymor 3

07 - 12 Mai 2018

Yr Wythnos Adolygu

14 Mai - 02 Mehefin 2018

Arholiadau

02 Mehefin 2018

Diwedd y Tymor

22 Mehefin 2018

Daw’r Cytundeb Trwydded i Lety’r Brifysgol (39 o wythnosau) i ben am 10.00am

29 Mehefin 2018

Daw’r Cytundeb Trwydded i Lety’r Brifysgol (40 o wythnosau) i ben am 10.00am

Gorffennaf 2018

Graddio
I sicrhau llety ar gyfer yr ymgynulliadau Graddio, cysylltwch â’r Swyddfa Gynadleddau.

07 Medi 2018

Daw’r Cytundeb Trwydded i Lety’r Brifysgol (50 o wythnosau) i ben am 10.00am

 

2018/19

DyddiadDigwyddiad
9 Ebrill 2018 - 9am

Ceisiadau ar-lein ar gyfer yn llety yn agor ar gyfer myfyrwyr sydd ag Aberystwyth fel:

  • Dewis Cadarn Diamond (DC).
  • Dewis Wrth Gefn Diamond (DWG).
  • Dewis Cadarn Amodol (AC).
  • Dewis Wrth Gefn Amodol (AWG).

- Sut mae gwneud cais.

23 Ebrill 2018 Ceisiadau yn agor ar gyfer Llety Haf.
Gorffenaf ymlaen Agor eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth (bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar eich cwrs cyn gallu gwneud hyn).
1 Awst 2018 Dylai Israddedigion Newydd geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf. Rhaid i chi ymateb i'ch cynnig llety cyn y dyddiaday cau a geir yn eich Cynnig Llety.
16 Awst 2018 Cyhoeddir y Canlyniaday Safon Uwch (Safon A) gan UCAS.
1 Medi 2018 Dylai Uwchraddedigion Newydd  a Israddedigion Clirio/Addasu ceisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhay lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf. Rhaid i chi ymateb i'ch cynning llety cyn y dyddiadau cau a geir yn eich Cynnig Llety.
21 Medi 2018 Mae eich Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth yn dechrau am 10.00yb. Hefyd, dyma y dyddiad pan y gallwch symud i mewn i lety Prifysgol. Am ragor o wybodaeth gwelwch ein tudalen wefan Symud i Mewn.
21 - 23 Medi 2018 Penwythnos Mawr Y Croeso!
25 Medi 2018 Rhaid eich bod wedi meddiannu eich ystafell erbyn 10.00yb ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.
1 Hydref 2018 – 9.30yb Ceisiadau Trosglwyddo Llety yn agor.
Hydref 2018 Dechrau Tymor 1.
19 Tachwedd 2018

Caiff myfyrwyr presennol  sy'n dychwelyd i'r Brifysgol am y Flwyddyn Academaidd 2019/2020 wneud cais ar-lein am Lety'r Brifysgol. Ceir manylion llawn yn yr e-byst wythnosol at fyfyrwyr. Gweler ein Polisi Blaenoriaethiau Llety am fwy o fanylion.

Caiff myfyrwyr ddechrau chwilio am lety preifat trwy ddefnyddio'r gronfa ddata o lety'r sector preifat sydd ar-lein.

Tachwedd 2018 - (dyddiad i'w gadarnhau) Ffair Tai Undeb Myfyrwyr. Mi fydd y Swyddfa Llety ac asiantau gosod Aberystwyth dan un do i gynnig cyngor ac ateb unrhyw gwestiynay sydd gennych chi.
17 Rhagfyr 2018 - 5 lonawr 2019 Gwyliau'r Nodolig.
9 -22 Ionawr 2019 Arholiadau.
28 Ionawr 2019 Dechrau Tymor 2.
28 Ionawr 2019

Ceisiadau i fyw gyda ffrindiau yn agor i fyfyrwyr presennol.

1 Ebrill 2019

Ceisiadau llety yn agor ar gyfer darpar fyfyrwyr.

8 - 27 Ebrill 2019 Gwtliau'r Pasg.
15 Ebrill 2019 Ceisiadau ar-lein ar gyfer Llety Haf yn agor.
29 Ebrill 2019 Dechrau Tymor 3.
6 - 11 Mai 2019 Yr Wythnos Adolygu.
13 Mai - 1 Mehefin 2019 Arholiadau.
1 Mehefin 2019 Diwedd y Tymor.
3 Mehefin 2019 Ceisiadau Byw Gyda ffrindiau yn cau i fyfyrwyr presennol.
21 Mehefin 2019 Daw'r Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) i ben am 10.00yb.
28 Mehefin 2019 Daw'r Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) i ben am 10.00yb. 
1 Gorffennaf 2019 E-byst actifadu Cyfrif TG yn cael ei yrru i fyfyrwyr newydd gan Wasanaethau Gwybodaeth
Gorffenaf 2019 Graddio - I sicrhau llety ar gyfer yr ymgynulliadau Graddio, cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau.
6 Medi 2019 Daw'r Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (50 wythnos) i ben am 10.00yb.