Dyddiadau i'ch Dyddiadur

Isod ceir dyddiadau pwysig a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i chi cyn ac yn ystod eich cyfnod yn byw ac astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Blwyddyn Academiadd 2020/21

Dyddiad

Digwyddiad

12 Hydref 2020 Diwrnod Agored Ar-lein i fyfyrwyr newydd
16 Tachwedd 2020

Ceisiadau llety ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2022 yn agor am 9.00yb i Fyfyrwyr Israddedig Presennol.

25 Tachwedd 2020

Diwrnod Agored Ar-lein i fyfyrwyr newydd.

14 Rhagfyr 2020 – 2 Ionawr 2021 

Gwyliau’r Nadolig

7 – 22 Ionawr 2021

Cyfnod Adolygu ac Asesu ar gyfer Semester 1

25 Ionawr 2021 

Dechrau Tymor 2

27 Ionawr 2021

Ceisiadau i fyw gyda ffrindiau yn agor i fyfyrwyr presennol a phecynnau trwydded i’w hanfon ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2022.

22 Mawrth – 10 Ebrill 2021

Gwyliau’r Pasg

12 Ebrill 2021

Ceisiadau llety ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2022 yn agor i Fyfyrwyr Newydd.
12 Ebrill 2021 Dechrau Tymor 3
3 – 8 Mai 2021 Wythnos Ddarllen/Adolygu
10 – 29 Mai 2021

Cyfnod Adolygu ac Asesu

31 Mai 2021 Diwedd y Tymor
1 Mehefin 2021 Ceisiadau byw gyda ffrindiau yn cau i fyfyrwyr presennol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2022.
18 Mehefin 2021

Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.

25 Mehefin 2021 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.
Gorffennaf ymlaen

Agor eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth (bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar eich cwrs cyn gallu gwneud hyn).

1 Awst 2021

Dylai Israddedigion Newydd geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf astudio yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22.

Rhaid i chi ymateb i’ch cynnig llety erbyn y dyddiad cau a geir yn eich Cynnig Llety.
10 Awst 2021

Cyhoeddir y Canlyniadau Safon Uwch (Lefel A) gan UCAS

1 Medu 2021

Dylai Uwchraddedigion Newydd geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf astudio yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22.

Dylai Israddedigion Clirio/Addasu geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf astudio yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22.

Rhaid i chi ymateb i’ch cynnig llety erbyn y dyddiad cau a geir yn eich Cynnig Llety.

3 Medi 2021

Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (50 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.

TBC

Penwythnos y Croeso Mawr

TBC

Wythnos Ymgartrefu     
TBC

Rhaid eich bod wedi mewn gofrestru i’ch ystafell erbyn 10.00yb ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.

TBC Dechrau Tymor 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Blwyddyn Academiadd 2018/19

DyddiadDigwyddiad
9 Ebrill 2018 - 9am

Ceisiadau ar-lein ar gyfer yn llety yn agor ar gyfer myfyrwyr sydd ag Aberystwyth fel:

  • Dewis Cadarn Diamond (DC).
  • Dewis Wrth Gefn Diamond (DWG).
  • Dewis Cadarn Amodol (AC).
  • Dewis Wrth Gefn Amodol (AWG).

- Sut mae gwneud cais.

23 Ebrill 2018 Ceisiadau yn agor ar gyfer Llety Haf.
Gorffenaf ymlaen Agor eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth (bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar eich cwrs cyn gallu gwneud hyn).
1 Awst 2018 Dylai Israddedigion Newydd geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf. Rhaid i chi ymateb i'ch cynnig llety cyn y dyddiaday cau a geir yn eich Cynnig Llety.
16 Awst 2018 Cyhoeddir y Canlyniaday Safon Uwch (Safon A) gan UCAS.
1 Medi 2018 Dylai Uwchraddedigion Newydd  a Israddedigion Clirio/Addasu ceisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhay lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf. Rhaid i chi ymateb i'ch cynning llety cyn y dyddiadau cau a geir yn eich Cynnig Llety.
21 Medi 2018 Mae eich Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth yn dechrau am 10.00yb. Hefyd, dyma y dyddiad pan y gallwch symud i mewn i lety Prifysgol. Am ragor o wybodaeth gwelwch ein tudalen wefan Symud i Mewn.
21 - 23 Medi 2018 Penwythnos Mawr Y Croeso!
25 Medi 2018 Rhaid eich bod wedi meddiannu eich ystafell erbyn 10.00yb ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.
1 Hydref 2018 – 9.30yb Ceisiadau Trosglwyddo Llety yn agor.
Hydref 2018 Dechrau Tymor 1.
19 Tachwedd 2018

Caiff myfyrwyr presennol  sy'n dychwelyd i'r Brifysgol am y Flwyddyn Academaidd 2019/2020 wneud cais ar-lein am Lety'r Brifysgol. Ceir manylion llawn yn yr e-byst wythnosol at fyfyrwyr. Gweler ein Polisi Blaenoriaethiau Llety am fwy o fanylion.

Caiff myfyrwyr ddechrau chwilio am lety preifat trwy ddefnyddio'r gronfa ddata o lety'r sector preifat sydd ar-lein.

Tachwedd 2018 - (dyddiad i'w gadarnhau) Ffair Tai Undeb Myfyrwyr. Mi fydd y Swyddfa Llety ac asiantau gosod Aberystwyth dan un do i gynnig cyngor ac ateb unrhyw gwestiynay sydd gennych chi.
17 Rhagfyr 2018 - 5 lonawr 2019 Gwyliau'r Nodolig.
9 -22 Ionawr 2019 Arholiadau.
28 Ionawr 2019 Dechrau Tymor 2.
28 Ionawr 2019

Ceisiadau i fyw gyda ffrindiau yn agor i fyfyrwyr presennol.

1 Ebrill 2019

Ceisiadau llety yn agor ar gyfer darpar fyfyrwyr.

8 - 27 Ebrill 2019 Gwtliau'r Pasg.
15 Ebrill 2019 Ceisiadau ar-lein ar gyfer Llety Haf yn agor.
29 Ebrill 2019 Dechrau Tymor 3.
6 - 11 Mai 2019 Yr Wythnos Adolygu.
13 Mai - 1 Mehefin 2019 Arholiadau.
1 Mehefin 2019 Diwedd y Tymor.
3 Mehefin 2019 Ceisiadau Byw Gyda ffrindiau yn cau i fyfyrwyr presennol.
21 Mehefin 2019 Daw'r Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) i ben am 10.00yb.
28 Mehefin 2019 Daw'r Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) i ben am 10.00yb. 
1 Gorffennaf 2019 E-byst actifadu Cyfrif TG yn cael ei yrru i fyfyrwyr newydd gan Wasanaethau Gwybodaeth
Gorffenaf 2019 Graddio - I sicrhau llety ar gyfer yr ymgynulliadau Graddio, cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau.
6 Medi 2019 Daw'r Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (50 wythnos) i ben am 10.00yb.