Dyddiadau i'ch Dyddiadur

Isod ceir dyddiadau pwysig a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i chi cyn ac yn ystod eich cyfnod yn byw ac astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

2023/24

Dyddiad

Digwyddiad

26 Ionawr 2023 Ceisiadau llety ar gyfer blwyddyn academiadd 2023/24 yn agor am 9.00am ar gyfer Myfyrwyr Israddedig Presennol a Myfyrwyr Uwchraddedig Presennol
30 Ionawr 2023 Dechrau Tymor 2
29 Mawrth 2023 Cofrestru am StarRez cyn i'r porth llety agor
13 Ebrill 2023  Porth llety ar agor i fyfyrwyr sydd wedi gweneud Aberystwyth yn ddewis Cadarn
19 Ebrill 2023 Porth llety ar agor i fyfyrwyr sydd wedi gweneud Aberystwyth yn ddewis yswiriant
25 Ebrill 2023 Dechrau Tymor 3
Ebrill 2023 Ceisiadau ar agor ar gyfer Llety Haf 2023 i fyfyrwyr presennol
9-28 Mai 2023 Cyfnod Adolygu ac Asesiad
27 Mai 2023 Diwedd  Tymor
23 Mehefin 2023 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.
30 Mehefin 2023 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb
22 Medi 2023 Croeso Mawr a Chasgliad Allweddi
25 Medi 2023 Wythnos Ymgartrefu
26 Medi 2023 Rhaid eich bod wedi mewn gofrestru i’ch ystafell erbyn 10.00yb ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.
2 Hydref 2023 Dechrau Tymor 1
i'w gadarnhau Hydref 2023 Diwrnod Agored
Hydref 2023 Mae'r broses cais am drosglwyddo yn agor am 9am
i'w gadarnhau Tachwedd 2023 Diwrnod Argored
18 Rhagfyr 2023 - 8 Ionawr 2024 Gwyliau'r Nadolig
i'w gadarnhau Ionawr 2024 Arholiadau Semester 1
5 Ionawr 2024 Ceisiadau llety ar gyfer blwyddyn academiadd 2024/25 yn agor am 10.00yb ar gyfer Myfyrwyr Israddedig Presennol a Myfyrwyr Uwchraddedig Presennol
29 Ionawr 2024 Dechrau Tymor 2
29 Ionawr 2024 Rhestr Aros 2024/2025 ar gyfer myfyrwyr presennol yn agor am hanner dydd
i'w gadarnhau Mawrth 2024 Cofrestru am StarRez cyn i'r porth llety agor
3 Ebrill 2024 Cofrestru am StarRez cyn i'r porth llety agor
18 Ebrill 2024 Ceisiadau llety ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25 yn agor i Fyfyrwyr Newydd
15 Ebrill 2024 Dechrau Tymor 3
Mai 2024 Ceisiadau ar agor ar gyfer Llety Haf 2024 i fyfyrwyr presennol
13 Mai 2024 - 1 Mehefin 2024 Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester
15 Gorffennaf Wythnos y Graddio (i'w chadarnhau)
12 Awst - 23 Awst Arholiadau Atodol