Dyddiadau i'ch Dyddiadur

Isod ceir dyddiadau pwysig a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i chi cyn ac yn ystod eich cyfnod yn byw ac astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Blwyddyn Academiadd 2019/20

Dyddiad

Digwyddiad

1 Ebrill 2019 - 9yb

Ceisiadau llety ar gyfer flwyddyn academaidd 2019/2020 yn agor i Myfyrwyr Newydd.

15 Ebrill 2019 – 9yb

Ceisiadau ar gyfer Llety Haf 2019 yn agor i myfyrwyr presennol.

29 Ebrill 2019

Dechrau Tymor 3.

6 – 11 Mai 2019 Wythnos Adolygu.
13 Mai – 1 Mehefin 2019 Arholiadau.
1 Mehefin 2019 Diwedd y Tymor.
3 Mehefin 2019 Ceisiadau byw gyda ffrindiau yn cau i fyfyrwyr presennol ar gyfer academaidd 2019/20.
21 Mehefin 2019 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.
28 Mehefin 2019 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.
16 – 19 Gorffennaf 2019 Graddio - I sicrhau llety ar gyfer yr ymgynulliadau Graddio, cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau.
Gorffennaf ymlaen Agor eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth (bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar eich cwrs cyn gallu gwneud hyn).

1 Awst  2019

Dylai Myfyrwyr Israddedigion Newydd geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf astudio yn ystod blwyddyn academiadd 2019/20.

 

Rhaid i chi ymateb i'ch cynnig llety erbyn y dyddiad cau a geir yn eich Cynnig Llety.

15 Awst 2019

Cyhoeddir y Canlyniadau Safon Uwch (Safon A) gan UCAS.

1 Medi 2019

Dylai Myfyrwyr Uwchraddedigion Newydd geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf astudio yn ystod blwyddyn academiadd 2019/20.

 

Dylai Myfyrwyr Israddedigion Clirio/Addasu geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf astudio yn ystod blwyddyn academiadd 2019/20.

 

Rhaid i chi ymateb i'ch cynnig llety erbyn y dyddiad cau a geir yn eich Cynnig Llety.

6 Medi 2019

Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (50 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.

20 Medi 2019

Mae eich Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth yn dechrau am 10.00yb. Dyma’r dyddiad gallwch symud i mewn i lety Prifysgol.  Am ragor o wybodaeth gwelwch ein tudalen wefan Symud i Mewn.

20 - 22 Medi 2019

Penwythnos Mawr Y Croeso

23 - 27 Medi 2019

Wythnos Ymgartrefu

24 Medi 2019

Rhaid eich bod wedi mewn gofrestu i’ch ystafell erbyn 10.00yb ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.

30 Medi 2019

Dechrau Tymor 1

1 Hydref 2019

Ceisiadau Trosglwyddo Cais yn agor.

18 Tachwedd 2019 - 9yb

Mae ceisiadau am lety ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21 yn agor ar gyfer Myfyrwyr Israddedig Presennol

 

Hefyd gall myfyrwyr ddechrau chwilio am lety preifat gan ddefnyddio'r gronfa ddata sector preifat sydd ar-lein.

Tachwedd 2019

(yw cadarnhau)

Ffair Tai Undeb Myfyrwyr - bydd asiantau gosod Aberystwyth a’r Swyddfa Llety i gyd o dan yr un to gan gynnig cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi ynglyn a llety.

 

16 Rhagfyr 2019 – 4 Ionawr 2020

Gwyliau'r Nodolig

8 – 21 Ionawr 2020

Arholiadau

27 Ionawr 2020 

Dechrau Tymor 2

 27 Ionawr 2020

Ceisiadau i fyw gyda ffrindiau yn agor i fyfyrwyr presennol a phecynnau trwydded i’w hanfon ar gyfer blwyddyn adademaidd 2020/21.

30 Mawrth - 18 Ebrill 2020

Gwyliau'r Pasg

1 Ebrill 2020

Ceisiadau llety ar gyfer flwyddyn academaidd 2020/21 yn agor i Myfyrwyr Newydd.

15 Ebrill 2020 9am

Ceisiadau ar gyfer Llety Haf 2020 yn agor i myfyrwyr presennol.

20 Ebrill 2020

Dechrau Tymor 3

4 – 9 Mai 2020

Wythnos Adolygu

11 – 30 Mai 2020

Arholiadau

30 Mai 2020

Diwedd y Tymor

1 Mehefin 2020

Ceisiadau byw gyda ffrindiau yn cau i fyfyrwyr presennol ar gyfer academaidd 2020/21.

19 Mehefin 2020

Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.

26 Mehefin 2020

Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.

Gorffenaf 2020 

Graddio - I sicrhau llety ar gyfer yr ymgynulliadau Graddio, cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau

4 Medi 2020

Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (50 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.

 

Blwyddyn Academiadd 2018/19

DyddiadDigwyddiad
9 Ebrill 2018 - 9am

Ceisiadau ar-lein ar gyfer yn llety yn agor ar gyfer myfyrwyr sydd ag Aberystwyth fel:

  • Dewis Cadarn Diamond (DC).
  • Dewis Wrth Gefn Diamond (DWG).
  • Dewis Cadarn Amodol (AC).
  • Dewis Wrth Gefn Amodol (AWG).

- Sut mae gwneud cais.

23 Ebrill 2018 Ceisiadau yn agor ar gyfer Llety Haf.
Gorffenaf ymlaen Agor eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth (bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar eich cwrs cyn gallu gwneud hyn).
1 Awst 2018 Dylai Israddedigion Newydd geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf. Rhaid i chi ymateb i'ch cynnig llety cyn y dyddiaday cau a geir yn eich Cynnig Llety.
16 Awst 2018 Cyhoeddir y Canlyniaday Safon Uwch (Safon A) gan UCAS.
1 Medi 2018 Dylai Uwchraddedigion Newydd  a Israddedigion Clirio/Addasu ceisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhay lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf. Rhaid i chi ymateb i'ch cynning llety cyn y dyddiadau cau a geir yn eich Cynnig Llety.
21 Medi 2018 Mae eich Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth yn dechrau am 10.00yb. Hefyd, dyma y dyddiad pan y gallwch symud i mewn i lety Prifysgol. Am ragor o wybodaeth gwelwch ein tudalen wefan Symud i Mewn.
21 - 23 Medi 2018 Penwythnos Mawr Y Croeso!
25 Medi 2018 Rhaid eich bod wedi meddiannu eich ystafell erbyn 10.00yb ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.
1 Hydref 2018 – 9.30yb Ceisiadau Trosglwyddo Llety yn agor.
Hydref 2018 Dechrau Tymor 1.
19 Tachwedd 2018

Caiff myfyrwyr presennol  sy'n dychwelyd i'r Brifysgol am y Flwyddyn Academaidd 2019/2020 wneud cais ar-lein am Lety'r Brifysgol. Ceir manylion llawn yn yr e-byst wythnosol at fyfyrwyr. Gweler ein Polisi Blaenoriaethiau Llety am fwy o fanylion.

Caiff myfyrwyr ddechrau chwilio am lety preifat trwy ddefnyddio'r gronfa ddata o lety'r sector preifat sydd ar-lein.

Tachwedd 2018 - (dyddiad i'w gadarnhau) Ffair Tai Undeb Myfyrwyr. Mi fydd y Swyddfa Llety ac asiantau gosod Aberystwyth dan un do i gynnig cyngor ac ateb unrhyw gwestiynay sydd gennych chi.
17 Rhagfyr 2018 - 5 lonawr 2019 Gwyliau'r Nodolig.
9 -22 Ionawr 2019 Arholiadau.
28 Ionawr 2019 Dechrau Tymor 2.
28 Ionawr 2019

Ceisiadau i fyw gyda ffrindiau yn agor i fyfyrwyr presennol.

1 Ebrill 2019

Ceisiadau llety yn agor ar gyfer darpar fyfyrwyr.

8 - 27 Ebrill 2019 Gwtliau'r Pasg.
15 Ebrill 2019 Ceisiadau ar-lein ar gyfer Llety Haf yn agor.
29 Ebrill 2019 Dechrau Tymor 3.
6 - 11 Mai 2019 Yr Wythnos Adolygu.
13 Mai - 1 Mehefin 2019 Arholiadau.
1 Mehefin 2019 Diwedd y Tymor.
3 Mehefin 2019 Ceisiadau Byw Gyda ffrindiau yn cau i fyfyrwyr presennol.
21 Mehefin 2019 Daw'r Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) i ben am 10.00yb.
28 Mehefin 2019 Daw'r Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) i ben am 10.00yb. 
1 Gorffennaf 2019 E-byst actifadu Cyfrif TG yn cael ei yrru i fyfyrwyr newydd gan Wasanaethau Gwybodaeth
Gorffenaf 2019 Graddio - I sicrhau llety ar gyfer yr ymgynulliadau Graddio, cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau.
6 Medi 2019 Daw'r Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (50 wythnos) i ben am 10.00yb.