Myfyrwyr Presennol

Os ydych chi wedi mwynhau aros mewn llety'r prifysgol, beth am aros gydd ni am flwyddyn arall, lle gallwch barhau i brofi byw mewn amglchedd cynhwysol a chefnogol.

Mae Ceisiadau Llety ar gyfer 2020/21 bellach ar agor!!!!

 Sut i Wneud Cais

 

Newydd ar gyfer 2020 – Pantycelyn!

Os ydych chi eisiau byw trwy gyfrwng y Gymraeg neu os ydych chi’n awyddus i ddysgu’r Gymraeg yna beth am fod y cyntaf i fyw ym Mhantycelyn – neuadd breswyl enwocaf Cymru!

  • Gostyngiad arbennig ar gyfer y 4 grŵp cyntaf sy’n gwneud cais erbyn 6ed Ionawr 2020:
    • 10% oddi ar ffioedd llety ar gyfer grŵpiau o 4-6 myfyriwr
    • Pris y pen ar gyfer 2020/21 - £5512 £4960 gan gynnwys bwyd
    • Gwnewch cais nawr ac anfonwch fanylion eich grŵp i’r Swyddfa Llety
  • Ffioedd wedi’u rhewi ar gyfer 2021/22 (Ffioedd Llety 2020/21)

Byw Gyda Ni Caru Bywyd!

Prisiau’n dechrau o £85.40 yr wythnos, sy’n cynnwys aelodaeth am ddim o’r Ganolfan Chwaraeon, biliau ynni, cyswllt rhyngrwyd / Wi-Fi ac yswiriant, ar gael i fyfyrwyr ym mhob blwyddyn, lle ymhob un o’r neuaddau ar y Campws ac yn y dref, byw gyda ffrindiau / myfyrwyr eraill sy’n dychwelyd, cefnogaeth a chymorth 24/7 – a llawer mwy!

Caiff ceisiadau am lety am eu prosesu ar sail y cyntaf i'r felin yn ol y dyddiad a'r amser y cawsant eu cyflwyno'n llwyddiannus yn nhrefn blaenoriaethau a nodir yn ein Polisi Blaenoriaethau.

Yn ystod y blynyddoedd balenorol mae mwyafrif y myfyrwyr sydd wedi gwneud cais am lety prifysgol wrth ddychwelyd i'r brifysgol wedi cael lle yn eu dewis 1af!

Am wybodaeth fwy penodol, dewiswch yr opsiwn addas isod: