Myfyrwyr Presennol

Os ydych chi wedi mwynhau aros mewn llety'r prifysgol, beth am aros gydd ni am flwyddyn arall, lle gallwch barhau i brofi byw mewn amglchedd cynhwysol a chefnogol.

Newyddion da!!!  Bydd y Rhestr Aros ar gyfer 2024/2025 yn agor am hanner dydd, ar 29 Ionawr 2024.

 Sut i Wneud Cais

 

Pam Byw Gyda Ni?

Prisiau’n dechrau o £110.31 yr wythnos, sy’n cynnwys aelodaeth am ddim o’r Ganolfan Chwaraeon, biliau ynni, cyswllt rhyngrwyd / Wi-Fi ac yswiriant, ar gael i fyfyrwyr ym mhob blwyddyn, cefnogaeth a chymorth 24/7 – a llawer mwy!

Caiff ceisiadau am lety eu prosesu ar sail y cyntaf i'r felin yn ôl y dyddiad a'r amser y cawsant eu cyflwyno'n llwyddiannus yn nhrefn blaenoriaethau a nodir yn ein Polisi Blaenoriaethau.

Am wybodaeth fwy penodol, dewiswch yr opsiwn addas isod: