Ffioedd Llety

O lan mor i'r bryniau tawel, cynigiwn amrediad eang o lety am bris gwych. Pu'n a ydych awydd ystafell en-suite neu ystafell safonol, cyfleusterau arlwyo new hunanarlwyo, mae gennym amrywiaeth o opsiynau sy'n addas ar gyfer eich cyllideb a blaenoriaethau.

 

Beth am gymharu ein preswylfeydd i ddod o hyd i'r rhai sy'n addas ar eich cyfer?

Hysbysiad Ffioedd Llety ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2018/19

NeuaddMath o Ystafell Cyfradd WythnosolCyfradd y NosonHyd y DrwyddedHunan-ArlwyoArlwyoRhan-
Arlwyo
Cyfrwng Cymraeg
Cost flynyddolTair
Rhandaliad
Hyd
£
Ion
£
Ebr
£
Cwrt Mawr Band Pris 1 Sengl 3,721 1,267 1,227 1,227  95.41  13.63 (1) 39 wythnos      
Cwrt Mawr Band Pris 2

Sengl

3,331

1,131

1,100

1,100

85.40

12.20

(1) 39 wythnos      
Cwrt Mawr Band Pris 2  Sengl 4,832* 1,642 1,595 1,595 123.90 17.70 (1) 39 wythnos      
Fferm Penglais (ystafell ymolchi yn gysylltiedig) Sengl 5,233 1,779 1,727 1,727  130.82  18.69 (2) 40 wythnos     Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 5,429 1,845 1,792 1,792  135.72  19.39 (2) 40 wythnos      
Glan y Môr Sengl 3,897 1,325 1,286 1,286 99.92 14.27 (1) 39 wythnos      
Glan y Môr (ystafell ymolchi yn gysylltiedig) Sengl 4,497 1,529 1,484 1,484 115.30 16.47 (1) 39 wythnos        
Pantycelyn-Penbryn  Sengl  4,540*  1,544

1,498

1,498 116.41  16.63  (1) 39 wythnos     
Pentre Jane Morgan

Sengl

3,897

1,325

1,286

1,286

99.92

14.27

(1) 39 wythnos        
Rosser (ystafell ymolchi yn gysylltiedig) Sengl 4,294 1,460  1,417  1,417  110.11  15.73 (1) 39 wythnos        
Rosser (ystafell ymolchi yn gysylltiedig / Uwchraddedigion) Sengl 5,506 1,872 1,817 1,817  110.11  15.73 (3) 50 wythnos        
Trefloyne Sengl 3,721 1,267 1,227 1,227 95.41 13.63 (1) 39 wythnos        

Allwedd:

Band Pris 1- Lolfa a Chegin/Ystafell fwyta

Band Pris 2- Cegin/Ystafell fwyta

S= Ystafell Sengl

(1) 39 wythnos= 21/09/2018-21/06/2019

(2) 40 wythnos= 21/09/2018-28/06/2019

(3) 50 wythnos= 21/09/2018-06/09/2019

 • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
 • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
 • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
 • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
 • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

*Yn cynnwys swm o £1,501.50 fel Iwfans prydau wedi'l dalu ymlaen llaw. 

 • Am ragor o wybodaeth yn nodi’n union beth sydd ar gael ym mhob un o’r gwahanol Fathau o Lety, gweler Fathau o Llety.

Hysbysiad Ffioedd Llety ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2019 / 2020

NeuaddMath o Ystafell Cyfradd WythnosolCyfradd y NosonHyd y DrwyddedHunan-ArlwyoArlwyoRhan-
Arlwyo
Cyfrwng Cymraeg
Cost flynyddolTair
Rhandaliad
Hyd
£
Ion
£
Ebrill
£
Cwrt Mawr Band Pris 1 Sengl 3,721 1,265 1,228 1,228  95.41  13.63 (1) 39 wythnos      
Cwrt Mawr Band Pris 2

Sengl

3,331

1,131

1,100

1,100

85.40

12.20

(1) 39 wythnos      
Cwrt Mawr Band Pris 2  Sengl 4,900* 1,666 1,617 1,617 125.65 17.95 (1) 39 wythnos      
  Sengl 5,407 1,839 1,784 1,784  135.17  19.31 (2) 40 wythnos     Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 5,684 1,932 1,876 1,876  142.10  20.30 (2) 40 wythnos      
  Sengl 4,021 1,367 1,327 1,327 103.11 14.73 (1) 39 wythnos      
Glan y Môr (en-suite) Sengl 4,641 1,579 1,531 1,531 119.00 17.00 (1) 39 wythnos        
   Sengl  4,707*  1,601

1,553

1,553 120.68 17.24 (1) 39 wythnos     
 

Sengl

4,021

1,367

1,327

1,327

103.11

14.73

(1) 39 wythnos        
  Sengl 4,431 1,507  1,462  1,462  113.61  16.23 (1) 39 wythnos        
Rosser (en-suite / Uwchraddedigion) Sengl 6,055 2,059 1,998 1,998  121.10  17.30 (3) 50 wythnos        
  Sengl 3,721 1,265 1,228 1,228 95.41 13.63 (1) 39 wythnos        

Allwedd:

Band Pris 1- Lolfa a Chegin/Ystafell fwyta

Band Pris 2- Cegin/Ystafell fwyta

S= Ystafell Sengl

(1) 39 wythnos= 20/09/2019 - 19/06/2020

(2) 40 wythnos= 20/09/2019 - 26/06/2020

(3) 50 wythnos= 20/09/2019 - 04/09/2020

 • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
 • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
 • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
 • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
 • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

*Yn cynnwys swm o £1,569.75 fel Iwfans prydau wedi'l dalu ymlaen llaw. 

 • Am ragor o wybodaeth yn nodi’n union beth sydd ar gael ym mhob un o’r gwahanol Fathau o Lety, gweler .

Talu Ffioedd Llety

Gellir talu am ffioedd llety i fyfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol naill ai drwy dalu’r ffi flynyddol mewn un taliad, neu drwy dalu hyd at dri rhandaliad, ym misoedd Hydref, Ionawr ac Ebrill; mae'n bosibl y gall rhain newid i gyd-fynd â thaliadau benthyciadau myfyrwyr.  Mae angen I’r myfyrwyr wneud y trefniadau priodol am dalu’r ffioedd hyn wrth iddynt gwblhau’r Pecyn.  Trwydded Llety ar-lein i sicrhau eu llety yn y Brifysgol.

Gellir gwneud ymholiadau mewn perthynas â thalu Ffioedd Llety i’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr (Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FB).

Ffôn: 01970 622043 / 01970 628434, e-bost: fees@aber.ac.uk

Ffi Dderbyn

Bydd yn rhaid talu swm o £100 er mwyn cadw ystafell yn llety’r Brifysgol.  Mae angen i’r myfyrwyr wneud y taliad priodol wrth iddynt gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety i sicrhau eu llety yn y Brifysgol. Mae myfyrwyr presennol sy’n byw yn llety’r Brifysgol ac sy’n sicrhau llety yn y Brifysgol i’r flwyddyn academaidd ganlynol yn gallu dewis defnyddio eu Blaendal presennol fel blaendal ar gyfer yr ystafell nesaf.

Ar ddechrau cyfnod y drwydded, bydd y Ffi Dderbyn yn troi’n Flaendal, a fydd yn cael ei ddal gan y Brifysgol trwy gydol arhosiad y myfyriwr.  Yn fuan ar ôl i gyfnod y drwydded ddod i ben, bydd y Blaendal, llai unrhyw dyniadau o dan y Cytundeb Trwydded, yn cael ei addalu i’r myfyriwr.