Ffioedd Llety

O lan mor i'r bryniau tawel, cynigiwn amrediad eang o lety am bris gwych. Pu'n a ydych awydd ystafell en-suite neu ystafell safonol, cyfleusterau arlwyo new hunanarlwyo, mae gennym amrywiaeth o opsiynau sy'n addas ar gyfer eich cyllideb a blaenoriaethau.

 

Beth am gymharu ein preswylfeydd i ddod o hyd i'r rhai sy'n addas ar eich cyfer?

Hysbysiad Ffioedd Llety ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2019-2020

NeuaddMath o Ystafell Cyfradd WythnosolCyfradd y NosonHyd y DrwyddedHunan-ArlwyoArlwyoRhan-
Arlwyo
Cyfrwng Cymraeg
Cost flynyddolTair
Rhandaliad
Hyd
£
Ion
£
Ebrill
£
Cwrt Mawr Band Pris 1 Sengl 3,721 1,265 1,228 1,228  95.41  13.63 (1) 39 wythnos      
Cwrt Mawr Band Pris 2

Sengl

3,331

1,131

1,100

1,100

85.40

12.20

(1) 39 wythnos      
Cwrt Mawr Band Pris 2  Sengl 4,900* 1,666 1,617 1,617 125.65 17.95 (1) 39 wythnos      
  Sengl 5,407 1,839 1,784 1,784  135.17  19.31 (2) 40 wythnos     Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 5,684 1,932 1,876 1,876  142.10  20.30 (2) 40 wythnos      
  Sengl 4,021 1,367 1,327 1,327 103.11 14.73 (1) 39 wythnos      
Glan y Môr (en-suite) Sengl 4,641 1,579 1,531 1,531 119.00 17.00 (1) 39 wythnos        
   Sengl  4,707*  1,601

1,553

1,553 120.68 17.24 (1) 39 wythnos     
 

Sengl

4,021

1,367

1,327

1,327

103.11

14.73

(1) 39 wythnos        
  Sengl 4,431 1,507  1,462  1,462  113.61  16.23 (1) 39 wythnos        
Rosser (en-suite / Uwchraddedigion) Sengl 6,055 2,059 1,998 1,998  121.10  17.30 (3) 50 wythnos        
  Sengl 3,721 1,265 1,228 1,228 95.41 13.63 (1) 39 wythnos        

Allwedd:

Band Pris 1- Lolfa a Chegin/Ystafell fwyta

Band Pris 2- Cegin/Ystafell fwyta

S= Ystafell Sengl

(1) 39 wythnos= 20/09/2019 - 19/06/2020

(2) 40 wythnos= 20/09/2019 - 26/06/2020

(3) 50 wythnos= 20/09/2019 - 04/09/2020

 • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
 • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
 • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
 • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
 • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

*Yn cynnwys swm o £1,569.75 fel Iwfans prydau wedi'l dalu ymlaen llaw. 

 • Am ragor o wybodaeth yn nodi’n union beth sydd ar gael ym mhob un o’r gwahanol Fathau o Lety, gweler .

Fioedd Llety 2020-21

Neuadd

Math o Ystafell

Tair Rhandaliad

Y Raddfa Wythnosol

£

Y Raddfa Noson

£

Hyd Y Drwydded

Hunan-Arlwyo

Arlwyo

Cyfrwng Cymraeg

Cost flynyddol

Hydref
£

Ionawr
£

Mai
£

Cwrt Mawr Band Pris 1 Sengl 3,721 1,265 1,228 1,228 95.41 13.63 (2) 39 wythnos  Tick    
Cwrt Mawr Band Pris 2

Sengl

3,331

1,131

1,100 

1,100 

85.40

12.20

(2) 39 wythnos  Tick    
Fferm Penglais (En-suite) Sengl 5,575 1,895 1,840 1,840 139.37 19.91 (3) 40 wythnos  Tick   Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 5,863 1,993 1,935  1,935 146.58 20.94 (3) 40 wythnos Tick     
Pantycelyn (En-Suite)

Sengl

5,512*

1,874

1,819

1,819

167.02

23.86

(1) 33 wythnos   Tick   
Pentre Jane Morgan

Sengl

4,120

1,400

1,360

1,360

105.63

15.09

(2) 39 wythnos      
Rosser (En-suite) Sengl 4,570 1,554 1,508 1,508 117.18 16.74 (2) 39 wythnos Tick    
Rosser (En-suite / Uwchraddedigion) Sengl 6,360 2,162 2,099 2,099 127.19 18.17 (4) 50 wythnos Tick     
Glan y Mor

Sengl

4,120

1,400

1,360

1,360

105.63

15.09

(2) 39 wythnos Tick    
Trefloyne

Sengl

3,721

1,265

1,228

1,228

95.41

13.63

(2) 39 wythnos Tick    

Allwedd

Band Pris 1 - Lolfa a Chegin/Ystafell Fwyta

Band Pris 2 - Cegin/Ystafell Fwyta

S = Ystafell Sengl

* Yn cynnwys swm o £1,650.00 fel lwfans prydau wedi’i dalu ymlaen llaw.


(1) 33 wythnos =

18/09/2020 – 12/12/2020  

02/01/2021 – 20/03/2021 

10/04/2021 – 18/06/2021

(2) 39 wythnos =

18/09/2020 – 18/06/2021

(3) 40 wythnos =

18/09/2020 – 25/06/2021

(4) 50 wythnos =

18/09/2020 – 03/09/2021

 • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
 • Mae’r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
 • Gost flynyddol i’r bunt agosaf.
 • Amcangyfrif yw ffigurau’r rhandaliadau.
 • Mae’r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â’r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a aelodaeth Ganolfan Chwaraeon.

Talu Ffioedd Llety

Talu Ffioedd Llety

Gellir talu am ffioedd llety i fyfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol naill ai drwy dalu’r ffi flynyddol mewn un taliad, neu drwy dalu hyd at dri rhandaliad, ym misoedd Hydref, Ionawr ac Ebrill; mae'n bosibl y gall rhain newid i gyd-fynd â thaliadau benthyciadau myfyrwyr.  Mae angen I’r myfyrwyr wneud y trefniadau priodol am dalu’r ffioedd hyn wrth iddynt gwblhau’r Pecyn.  Trwydded Llety ar-lein i sicrhau eu llety yn y Brifysgol.

Gellir gwneud ymholiadau mewn perthynas â thalu Ffioedd Llety i’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr (Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FB).

Ffôn: 01970 622043 / 01970 628434, e-bost: fees@aber.ac.uk

Ffi Dderbyn

Bydd yn rhaid talu swm o £100 er mwyn cadw ystafell yn llety’r Brifysgol.  Mae angen i’r myfyrwyr wneud y taliad priodol wrth iddynt gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety i sicrhau eu llety yn y Brifysgol. Mae myfyrwyr presennol sy’n byw yn llety’r Brifysgol ac sy’n sicrhau llety yn y Brifysgol i’r flwyddyn academaidd ganlynol yn gallu dewis defnyddio eu Blaendal presennol fel blaendal ar gyfer yr ystafell nesaf.

Ar ddechrau cyfnod y drwydded, bydd y Ffi Dderbyn yn troi’n Flaendal, a fydd yn cael ei ddal gan y Brifysgol trwy gydol arhosiad y myfyriwr.  Yn fuan ar ôl i gyfnod y drwydded ddod i ben, bydd y Blaendal, llai unrhyw dyniadau o dan y Cytundeb Trwydded, yn cael ei addalu i’r myfyriwr.