Ffioedd Llety

O lan mor i'r bryniau tawel, cynigiwn amrediad eang o lety am bris gwych. Pu'n a ydych awydd ystafell en-suite neu ystafell safonol, cyfleusterau arlwyo new hunanarlwyo, mae gennym amrywiaeth o opsiynau sy'n addas ar gyfer eich cyllideb a blaenoriaethau.

 

Beth am gymharu ein preswylfeydd i ddod o hyd i'r rhai sy'n addas ar eich cyfer?

Ffioedd Llety 2021 / 2022

Neuadd

Math o Ystafell

Tair Rhandaliad

Y Raddfa Wythnosol

£

Y Raddfa Noson

£

Hyd Y Drwydded

Hunan-Arlwyo

Arlwyo

Cyfrwng Cymraeg

Cost flynyddol

Hydref
£

Ionawr
£

Mai
£

Cwrt Mawr Band Pris 1 Sengl 3,721 1,265 1,228 1,228 95.41 13.63 (2) 39 wythnos  Tick    
Cwrt Mawr Band Pris 2

Sengl

3,331

1,133 1,099

1,099

85.40

12.20

(2) 39 wythnos  Tick    
Fferm Penglais (En-suite)  Sengl 5,700 1,938 1,881 1,881 142.40 20.36 (3) 40 wythnos  Tick   Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 5,995 2,038 1,978 1,978 149.88 21.41 (3) 40 wythnos Tick     
Pantycelyn (En-Suite)

Sengl

5,636*

1,916 1,860 1,860 170.78 24.40 (1) 33 wythnos   Tick   
Pentre Jane Morgan 

Sengl

4,185

1,423 1,381 1,381 107.30 15.33 (2) 39 wythnos      
Rosser (En-suite)  Sengl 4,672 1,588 1,542 1,542 119.79 17.11 (2) 39 wythnos Tick    
Rosser (En-suite / Uwchraddedigion) Sengl 6,502 2,211 2,146 2,146 130.04 18.58 (4) 50 wythnos Tick     
Trefloyne 

Sengl

3,721

1,265

1,228

1,228

95.41

13.63

(2) 39 wythnos Tick    

 

Allwedd:

Band Pris 1- Lolfa a Chegin/Ystafell fwyta

Band Pris 2- Cegin/Ystafell fwyta

S= Ystafell Sengl

*Gan gynnwys swm o £1,650.00 fel lwfans pryd bwyd rhagdaledig

(1) 33 wythnos =

24/09/2021 – 18/12/2021

08/01/2022 – 02/04/2022

23/04/2022 – 24/06/2022

(2) 39 wythnos =

24/09/2021 - 24/06/2022

(3) 40 wythnos =

24/09/2021 - 01/07/2022

(4) 50 wythnos =

24/09/2021 - 09/09/2022

 

  • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
  • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
  • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
  • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
  • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

Talu Ffioedd Llety

Talu Ffioedd Llety

Gellir talu am ffioedd llety i fyfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol naill ai drwy dalu’r ffi flynyddol mewn un taliad, neu drwy dalu hyd at dri rhandaliad, ym misoedd Hydref, Ionawr ac Ebrill; mae'n bosibl y gall rhain newid i gyd-fynd â thaliadau benthyciadau myfyrwyr.  Mae angen I’r myfyrwyr wneud y trefniadau priodol am dalu’r ffioedd hyn wrth iddynt gwblhau’r Pecyn.  Trwydded Llety ar-lein i sicrhau eu llety yn y Brifysgol.

Gellir gwneud ymholiadau mewn perthynas â thalu Ffioedd Llety i’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr  (Ffôn: 01970 622043 / 01970 628434, e-bost: fees@aber.ac.uk)

Ffi Dderbyn

Bydd yn rhaid talu swm o £100 er mwyn cadw ystafell yn llety’r Brifysgol.  Mae angen i’r myfyrwyr wneud y taliad priodol wrth iddynt gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety i sicrhau eu llety yn y Brifysgol. Mae myfyrwyr presennol sy’n byw yn llety’r Brifysgol ac sy’n sicrhau llety yn y Brifysgol i’r flwyddyn academaidd ganlynol yn gallu dewis defnyddio eu Blaendal presennol fel blaendal ar gyfer yr ystafell nesaf.

Ar ddechrau cyfnod y drwydded, bydd y Ffi Dderbyn yn troi’n Flaendal, a fydd yn cael ei ddal gan y Brifysgol trwy gydol arhosiad y myfyriwr.  Yn fuan ar ôl i gyfnod y drwydded ddod i ben, bydd y Blaendal, llai unrhyw dyniadau o dan y Cytundeb Trwydded, yn cael ei addalu i’r myfyriwr.