Ffioedd Llety

O lan mor i'r bryniau tawel, cynigiwn amrediad eang o lety am bris gwych. Pu'n a ydych awydd ystafell en-suite neu ystafell safonol, cyfleusterau arlwyo new hunanarlwyo, mae gennym amrywiaeth o opsiynau sy'n addas ar gyfer eich cyllideb a blaenoriaethau.

 

Beth am gymharu ein preswylfeydd i ddod o hyd i'r rhai sy'n addas ar eich cyfer?

Ffioedd Llety 2024/2025

Neuadd Math o Ystafell Tair Rhandaliad 

Y Raddfa Wythnosol

£

Y Raddfa Noson £

Hyd Y Contract Hunan-Arlwyo Arlwyo Cyfrwng Cymraeg
Cost flynyddol Hydref £ Ionawr £ Ebrill £ Gorf £
Cwrt Mawr Sengl 4,474 £1,704.38  £1,835.49  £819.41        X 114.72 16.39 (2) 39 wythnos tick    
Trefloyne Sengl 4,474 £1,704.38  £1,835.49  £819.41        X 114.72 16.39 (2) 39 wythnos tick    
Fferm Penglais (En-suite) Sengl 6,986 £2,594.80 £2,794.40 £1,422.15        X 174.65 24.95 (3) 40 wythnos tick   Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 7,681 £2,852.94 £3,072.40 £1,563.63        X 192.02 27.43 (3) 40 wythnos tick    
Pantycelyn (En-Suite) Sengl 6,775* £2,287.66 £2,668.94 £1,613.10        X 205.31 29.33 (1) 33 wythnos   tick tick
Pentre Jane Morgan Sengl 5,090 £1,939.30 £2,088.48 £932.36        X 130.55 18.65 (2) 39 wythnos tick    
Rosser (En-suite) Sengl 5,616 £2,139.43 £2,304.00 £1,028.57        X 143.99 20.57 (2) 39 wythnos tick    
Rosser (En-suite / Uwchraddedigion) Sengl 7,970 £2,368.23 £2,550.40 £1,434.60 £1,457.37 159.40 22.77 (4) 50 wythnos tick  

 

Allwedd:

*Gan gynnwys swm o £1981.98 fel lwfans pryd bwyd rhagdaledig.

(1) 33 wythnos =

20/09/2024 – 14/12/2024 (12 wythnos)

04/01/2025 – 05/04/2025 (13 wythnos)

26/04/2025 – 20/06/2025 (8 wythnos)

(2) 39 wythnos =

20/09/2024 – 20/06/2025

(3) 40 wythnos =

20/09/2024 – 27/06/2025

(4) 50 wythnos =

20/09/2024 – 05/09/2025

  • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
  • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
  • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
  • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
  • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

 

Ffioedd Llety 2023 / 2024

Neuadd Math o Ystafell

Tair Rhandaliad

 

Y Raddfa Wythnosol
£
Y Raddfa Noson
£
Hyd Y Contract Hunan-Arlwyo Arlwyo Cyfrwng Cymraeg
Cost flynyddol Hydref
£
Ionawr
£
Ebrill
£

Gorf

£

Cwrt Mawr Sengl 4,302 £1,638.86 £1,544.31 £1,008.53         X 110.31 15.76 (2) 39 wythnos  tic    
Trefloyne  Sengl 4,302 £1,638.86 £1,544.31 £1,008.53         X 110.31 15.76 (2) 39 wythnos tic    
Fferm Penglais (En-suite)  Sengl 6,717 £2,494.89 £2,350.95 £1,703.24         X 167.93 23.99 (3) 40 wythnos  tic   Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 7,385 £2,743.00 £2,584.75 £1,872.63         X 184.63 26.38 (3) 40 wythnos tic     
Pantycelyn (En-Suite) Sengl 6,515* £2,199.87 £2,171.67 £1,946.04         X 197.41 28.20 (1) 33 wythnos   tic  tic 
Pentre Jane Morgan  Sengl 4,758 £1,812.57 £1,708.00 £1,115.43         X 121.99 17.43 (2) 39 wythnos tic     
Rosser (En-suite)  Sengl 5,400 £2,057.14 £1,938.46 £1,265.93         X 138.45 19.78 (2) 39 wythnos tic    
Rosser (En-suite / Uwchraddedigion) Sengl 7,664 £2,277.30 £2,145.92 £1,707.98 £1,379.52 153.27 21.90 (4) 50 wythnos tic     

 

Allwedd:

*Gan gynnwys swm o £1,905.75 fel lwfans pryd bwyd rhagdaledig

(1) 33 wythnos =

22/09/2023– 16/12/2023

06/01/2024 – 23/03/2024

13/04/2024 – 21/06/2024

(2) 39 wythnos =

22/09/2023 - 21/06/2024

(3) 40 wythnos =

22/09/2023 - 28/06/2024

(4) 50 wythnos =

22/09/2023 - 06/09/2024

 

  • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
  • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
  • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
  • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
  • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

Talu Ffioedd Llety

Talu Ffioedd Llety

Gellir talu am ffioedd llety i fyfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol naill ai drwy dalu’r ffi flynyddol mewn un taliad, neu drwy dalu hyd at dri rhandaliad, ym misoedd Hydref, Ionawr ac Ebrill; mae'n bosibl y gall rhain newid i gyd-fynd â thaliadau benthyciadau myfyrwyr.  Mae angen i’r myfyrwyr wneud y trefniadau priodol am dalu’r ffioedd hyn wrth iddynt gwblhau’r Contract Meddiannaeth ar-lein i sicrhau eu llety yn y Brifysgol.

Gellir gwneud ymholiadau mewn perthynas â thalu Ffioedd Llety i’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr  (Ffôn: 01970 622043 / 01970 628434, e-bost: fees@aber.ac.uk)

Ffi Dderbyn

Bydd y Myfyriwr yn talu’r Brifysgol Ffi Dderbyn sydd yn gyfateb i 7 diwrnod o rent wrth gwblhau'r Contract Meddiannaeth.

Ar ddechrau cyfnod y Contract, bydd y Ffi Dderbyn yn trosi’n awtomatig yn rhagdaliad o’r Ffi Llety a chaiff ei defnyddio fel y cyfryw ar y dyddiad dyledus cyntaf.