Proffiliau Staff

C D H J M O W
Llun Enw Rôl Ebost Ffôn
Mr Matthew Clubb Mr Matthew Clubb Cyfieithydd auc@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622352
Dr Tamsin Davies Dr Tamsin Davies Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ted@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628766
Miss Mabli Hall Miss Mabli Hall Cyfieithydd mah177@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622684
 Dylan Hughes Dylan Hughes Rheolwr Gwasanaethau'r Gymraeg dyh8@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622044
Miss Lliwen Jones Miss Lliwen Jones Cyfieithydd (Cyfieithu ar y Pryd / Testun) llj25@aber.ac.uk
Mrs Lowri Angharad Jones Mrs Lowri Angharad Jones Swyddog Datblygu Gwasanaethau’r Gymraeg lwj@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628769
Mr Geraint MacDonald Mr Geraint MacDonald Cyfieithydd gem4@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628506
Mrs Erin Myrddin Mrs Erin Myrddin Cyfieithydd erm@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622134
 Mel Owen Mel Owen Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg meo14@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622045
Mrs Elin Williams Mrs Elin Williams Cyfieithydd emw@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622355