Proffiliau Staff

C D E H J M P W
Llun Enw Rôl Ebost Ffôn
Mr Matthew Clubb Mr Matthew Clubb Cyfieithydd auc@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622352
Miss Alaw Dafydd Miss Alaw Dafydd Science Development Officer add26@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622050
Dr Tamsin Davies Dr Tamsin Davies Swyddog Cydlynu Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg ted@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628766
Mrs Janet Evans Mrs Janet Evans Ysgrifennydd/Ysgrifenyddes jme@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622045
Mrs Ffion Hughes Mrs Ffion Hughes Swyddog Prosiect ar gyfer Canolfan Edward Llwyd fmg@aber.ac.uk
Mr Sion Jobbins Mr Sion Jobbins Swyddog Datblygu sij20@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622893
Dr Mari Elin Jones Dr Mari Elin Jones Rheolwr y Ganolfan mlj@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622049
Mr Geraint MacDonald Mr Geraint MacDonald Cyfieithydd gem4@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628506
Mrs Erin Myrddin Mrs Erin Myrddin Cyfieithydd erm@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622134
Mrs Nia Peris Mrs Nia Peris Athro Tystysgrif Sgiliau Iaith nip21@aber.ac.uk
Mrs Elin Williams Mrs Elin Williams Cyfieithydd emw@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622355