Safonau Iaith

Ers 1 Ebrill 2018 mae Prifysgol Aberystwyth yn cydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg sydd wedi disodli’r Cynllun Iaith Gymraeg.

Cyhoeddir adroddiadau monitro ar weithredu'r Safonau Iaith Gymraeg bob blwyddyn ym mis Ionawr.

Yn 2014 dechreuwyd ar y gwaith o lunio gynllun cyfannol strategol ar gyfer yr iaith Gymraeg, a fyddai'n cwmpasu holl anghenion cynllunio ieithyddol y Brifysgol.  Cymeradwywyd y Cynllun Cyfannol terfynol gan Gyngor y Brifysgol ar 9 Mawrth 2015.