Safonau Iaith

Ers 1 Ebrill 2018 mae Prifysgol Aberystwyth yn cydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg sydd wedi disodli’r Cynllun Iaith Gymraeg. Gallwch weld copi cyflawn o’r Safonau y mae'r  Brifysgol yn ddarostyngedig iddynt yma – Hysbysiad Cydymffurfio - Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Safonau Iaith Gymraeg Prifysgol Aberystwyth 
Dogfen yn egluro sut bydd y Brifysgol yn cydymffurfio â phob un o'r Safonau.

Trefniadau Goruchwylio'r Safonau Iaith 
Dogfen sy'n egluro sut y mae'r Brifysgol yn monitro gweithredu'r Safonau

Gweithdrefn Gwyno Prifysgol Aberystwyth 
Dogfen sy'n egluro sut gellir cwyno am ddiffyg cydymffurfio â'r Safonau a sut bydd y Brifysgol yn mynd ati i ddelio â'r gŵyn.

Crynodeb Staff Safonau Iaith Gymraeg PA
Disgrifiad bras  o'r Safonau y mae'n rhaid i staff gydymffurfio â  hwy

Canllawiau 
Rhestr o ganllawiau staff ar gyfer Safonau penodol

Cyhoeddir adroddiadau monitro ar weithredu'r Safonau Iaith Gymraeg bob blwyddyn ym mis Ionawr.