Safonau Iaith

Ers 1 Ebrill 2018 mae Prifysgol Aberystwyth yn cydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg sydd wedi disodli’r Cynllun Iaith Gymraeg.

 Yn 2014 dechreuwyd ar y gwaith o lunio gynllun cyfannol strategol ar gyfer yr iaith Gymraeg, a fyddai'n cwmpasu holl anghenion cynllunio ieithyddol y Brifysgol.  Cymeradwywyd y Cynllun Cyfannol terfynol gan Gyngor y Brifysgol ar 9 Mawrth 2015.