Polisi Dwyieithog

O 1 Ebrill 2018 bydd Prifysgol Aberystwyth yn cydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg a fydd yn disodli’r Cynllun Iaith Gymraeg.

Mae’r Brifysgol yn gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg ers Rhagfyr 2003. Wrth fabwysiadu’r Cynllun mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r egwyddor o drin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Mae’r Cynllun yn nodi sut y bydd y Brifysgol yn gweithredu’r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaeth i’r cyhoedd, sef staff, myfyrwyr, darpar fyfyrwyr a’r cyhoedd cyffredinol, yng Nghymru.

Yn 2014 dechreuwyd ar y gwaith o lunio gynllun cyfannol strategol ar gyfer yr iaith Gymraeg, a fyddai'n cwmpasu holl anghenion cynllunio ieithyddol y Brifysgol.  Cymeradwywyd y Cynllun Cyfannol terfynol gan Gyngor y Brifysgol ar 9 Mawrth 2015.