Dysgu ac Addysgu

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o’r prif ddarparwyr ym maes Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg ac yn darparu cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog. Mae gan Aberystwyth draddodiad hir o addysgu rhychwant eang o bynciau drwy’r Gymraeg a’r nod yw ehangu’r portffolio cyfrwng Cymraeg drwy fuddsoddi’n fewnol a manteisio ar gynlluniau cenedlaethol i ddatblygu’r ddarpariaeth. Mae gan y Brifysgol Gangen o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae'n elwa o grantiau gan y Coleg i ariannu pynciau, ysgoloriaethau, prosiectau a modiwlau.