Cwestiynau a Holir yn Aml

  • Beth yw Safonau'r Iaith Gymraeg?
  • Pam fod y Brifysgol yn gweithredu Safonau Iaith?
  • Beth yw safbwynt y Brifysgol ar hyn?
  • Nid wyf yn siarad Cymraeg felly a yw’r Safonau Iaith yn berthnasol i mi?
  • Oes rhaid i mi ateb y ffôn yn ddwyieithog?
  • Beth yw’r drefn ynghylch hysbysebu yn y wasg?