Cyfarfod a thrafodaeth Grŵp Ymresymu Datblygedig

  1. Cyfarfod: Trafodir unrhyw bwnc sy’n ymwneud â busnes grŵp. Hyd at 10 munud fel arfer. Os parheir am fwy na 20 munud, ni threfnir trafodaeth.
  2. Trafodaeth: Cyflwynir unrhyw bwnc sy’n ymwneud ag ymchwil grŵp, e.e. erthygl ymchwil, llyfr, syniad, cwestiwn neu waith; cyflwyniad rhagarweiniol ar bapur cynhadledd; neu arddangosiad meddalwedd a.y.y.b. Hyd at 30 munud am gyflwyniad a 10 munud i’r drafodaeth.
  3. Dolen i’r raglen gyfredol: http://users.aber.ac.uk/jqh/argmat/