Cyfleoedd Cyllido

Mae’r Adran yn cynnig graddau ymchwil PhD (fel rheol 3 blynedd amser llawn) ac MPhil (1 flwyddyn amser llawn). Mae gennym nifer o gyfleoedd cyllido (hyperlink: https://www.aber.ac.uk/cy/postgrad/fees-finance/calculator/), gan gynnwys ein hysgoloriaethau doethurol mawreddog, AberDoc (hyperlink: https://www.aber.ac.uk/cy/postgrad/fees-finance/uk-eu/research-competition/), a nifer o ysgoloriaethau doethurol tramor i fyfyrwyr rhyngwladol a fydd yn talu’r gwahaniaeth rhwng ffioedd dysgu tramor a ffioedd dysgu’r DU.