Prosiectau Ymchwil Adrannol

Ptolemy:  Towards a Linguistic Atlas of the  Earliest Celtic Place-Names of Europe (Yr Academi Brydeinig, International Joint Activities Fund).

Cyhoeddiadau: PTOLEMY: Towards a linguistic atlas of the earliest Celtic place-names of Europe. Papers from a workshop sponsored by the British Academy, in the Department of Welsh, University of Wales, Aberystwyth, 11-12 April 1999, gol. David N. Parsons a Patrick Sims-Williams (Aberystwyth: CMCS, 2000).

Concordances to Early Welsh Poetry (Bwrdd Gwybodau Celtaidd)

Cyhoeddiadau: G. R. Isaac, Yr Hengerdd: Mynegeiriau Cyflawn [CD] (Aberystwyth:    Adran y Gymraeg, 2001).

Linguistic  Commentary for the Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales (Bwrdd Gwybodau Celtaidd).

Cyhoeddiadau: Patrick Sims-Williams, ‘The Five Languages of Wales in the Pre-Norman Inscriptions’, Cambrian Medieval Celtic Studies, 44 (Gaeaf 2002), 1-36; Patrick Sims-Williams, The Celtic Inscriptions of Britain: Phonology and Chronology, c. 400-1200, Publications of the Philological Society, 37 (Oxford: Blackwell, 2003; atgynhyrchwyd 2004); A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, cyfrolau I-III, golygwyd gan Mark Redknap, John Lewis a Nancy Edwards (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2007- ).

Old Welsh Manuscripts (Leverhulme Trust)

Cyhoeddiadau: Helen McKee, Juvencus: Codex Cantabrigiensis. A Ninth-Century Manuscript Glossed in Welsh, Irish and Latin. Facsimile edition with Introduction (Aberystwyth: CMCS, 2000); Helen McKee, The Cambridge Juvencus Manuscript Glossed in Latin, Old Welsh, and Old Irish: Text and Commentary (Aberystwyth: CMCS, 2000); John Reuben Davies, The Book of Llandaf and the Norman Church in Wales (Woodbridge: Boydell, 2003).

The XIIth International Congress of Celtic Studies (Yr Academi Brydeinig; Bwrdd Gwybodau Celtaidd)

Cyhoeddiadau: Croesi Ffiniau/Crossing Boundaries: Trafodion y XIIfed Gyngres
Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol/ Proceedings of the XIIth International Congress of Celtic Studies, gol. Patrick Sims-Williams a Gruffydd Aled Williams (Aberystwyth: CMCS, 2007).

The Development of the [Welsh] Language

(Bwrdd Gwybodau Celtaidd), ar y cyd gydag Adrannau’r Gymraeg ym Mangor, Caerdydd, ac Abertawe. [Mae ‘Datblygiad yr Iaith Gymraeg’ nawr yn un o brosiectau’r Academi Brydeinig sy’n cael ei gyfarwyddo gan Patrick Sims-Williams.]

Cyhoeddiadau: G. R. Isaac a Simon Rodway, Rhyddiaith Gymraeg o Lawysgrifau’r 13eg Ganrif: Testun Cyflawn [CD] (Aberystwyth: Adrannau’r Gymraeg, Prifysgol Cymru, Abertawe, Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, 2002).

Gohebiaeth Carneddog a Rhai o'i Gyfoedion (Bwrdd Gwybodau Celtaidd)

Cyhoeddiadau: [ar y gweill]

Fersiwn Electronig o An Electronic Version Welsh Genealogies A.D. 300-1500 Peter Clement Bartrum (Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau [AHRC])

Cyhoeddiadau: [ar y gweill]

The Incidence of Celtic Compound Names in the Latin Inscriptions of the Roman Empire (Yr Academi Brydeinig).

Cyhoeddiadau: Marilynne E. Raybould a Patrick Sims-Williams,
The Geography of Celtic Personal Names in the Latin Inscriptions of the Roman Empire (Aberystwyth: CMCS, 2007); Marilynne E. Raybould a Patrick Sims-Williams, A Corpus of Latin Inscriptions of the Roman Empire Containing Celtic Personal Names (Aberystwyth: CMCS, 2007).

A Supplement to Celtic Personal Names in the Latin Inscriptions of the Roman Empire (Yr Academi Brydeinig)

Cyhoeddiadau: Marilynne E. Raybould a Patrick Sims-Williams, Introduction and Supplement to the Corpus of Latin Inscriptions of the Roman Empire Containing Celtic Personal Names (Aberystwyth: CMCS, 2009).

Enwau Lleoedd Celtaidd Cynnar yn Ewrop ac yn Asia Leiaf (Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau [AHRC]]).

Cyhoeddiadau: G. R. Isaac, The Antonine Itinerary Land Routes: Place-Names of Ancient Europe and Asia Minor (CD-ROM)  (Aberystwyth: CMCS, 2002); G. R. Isaac, Place-Names in Ptolemy's Geography. An Electronic Data Base with Etymological Analysis of the Celtic Name-Elements (CD-ROM) (Aberystwyth: CMCS, 2004); New Approaches to Celtic Place-Names in Ptolemy’s Geography, gol; Javier de Hoz, Eugenio R. Luján, a Patrick Sims-Williams (Madrid: Ediciones Clásicas, 2005); Patrick Sims-Williams, Ancient Celtic Place-Names in Europe and Asia Minor, Publications of the Philological Society, 39 (Oxford: Blackwell, 2006); Additions to Alfred Holder’s Celtic Thesaurus by Georges Cousin   together with an Electronically Searchable Version of Holder’s Headwords  by Llinos Dafis and Ashwin Gohil  and Indexes to Joshua Whatmough’s ‘The Dialects of Ancient Gaul’  by Xavier Delamarre and G. R. Isaac, gol. Patrick Sims-Williams (Aberystwyth: CMCS, 2006); Celtic and Other Languages in Ancient Europe, gol. Juan Luis García Alonso (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008).

Early Celtic Linguistic Evidence from Dacia and Moesia Inferior (Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau [AHRC]).

Cyhoeddiadau: Alexander Falileyev,  Celtic Dacia: Personal Names, Place-Names and Ethnic Names of Celtic Origin in Dacia and Scythia Minor (Aberystwyth: CMCS, 2007; ail argraffiad 2009).

Gaulish Morphology with Particular Reference to Areas South and East of the Danube (Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau)

Cyhoeddiadau: Alexander Falileyev, Julij Emilov, Nikola Theodossiev, “CelticBulgaria. A Select Bibliography (St. Petersburg: Nestor-Historia, 2010); Alexander Falileyev, Selecta Celto-Balcanica (St. Petersburg: Nestor-Historia, 2012); Alexander Falileyev, The Celtic Balkans (Aberystwyth: CMCS, 2013); Alexander Falileyev, In search of the Eastern Celts. Studies in geographical names, their distribution and morphology (Budapest: Archaeolingua, 2014); Gw. hefyd: In search of Celtic Tylis in Thrace. Proceedings of the interdisciplinary colloquium arranged by the National Archaeological Institute and Museum at Sofia and the Welsh Department, Aberystwyth University held at the National Archaeological Institute and Museum, Sofia, 8 May 2010. Sofia 2010. 

Grammatical Conservation and Innovation in Thirteenth-Century Welsh Texts (Leverhulme

Cyhoeddiadau: Simon Rodway, Dating Medieval Welsh Literature: Evidence from the Verbaln System (Aberystwyth, 2013); Patrick Sims-Williams, ‘Variation in Middle Welsh Conjugated Prepositions: Chronology, Register and Dialect’, Transactions of the Philological Society, 111 (2013), 1-50; Richard Glyn Roberts, ‘Arolwg o Hanfodion Gramadeg y Rhifolion mewn Cymraeg Canol Cynnar’, Dwned, 18 (2012), 33-47; idem, ‘The Functions and Distribution of pei and bei in Early Middle Welsh’, Cambrian Medieval Celtic Studies, 65 (Haf 2013), 57-89.