Ein Blaenoriaethau Codi Arian

Mae rôl prifysgolion y DU yn yr unfed ganrif ar hugain yn newid, ac mae’n rhaid i ni addasu i’r heriau y gall y newidiadau hyn eu cyflwyno.

Gyda'ch cymorth, gallwn gwrdd â'r heriau hyn a chreu cyfleoedd rhagorol gan gynnwys:  

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn elusen gofrestredig, rhif 1145141.