Treftadaeth Dyngarol y Brifysgol

Graduate posing for photographs with a family member

Dyngarwch ym Mhrifysgol Aberystwyth 1860-1950

Yn rhan o’n gweledigaeth i’r prosiect ‘Bywyd Newydd i’r Hen Goleg’, rydym wedi bod yn edrych yn fwy manwl ar ein traddodiad o roi gyda chymorth Dr Susan Davies. Mae Susan yn aelod o staff sydd wedi ymddeol (ond sy’n dal i fod yn hynod o brysur!), ac rydym yn ddiolchgar iddi am roi o’i harbenigedd ymchwil i lunio hanes dyngarwch ym Mhrifysgol Aberystwyth o’r 1860au i’r 1950au. Dyma waith ymchwil hynod o ddiddorol ac rydym mor falch o gael ei rannu gyda chi yn y llyfryn hwn. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ei ddarllen.

 

Cover of 'Dyngarwch ym Mhrifysgol Aberystwyth 1860-1950

 

Dyngarwch ym Mhrifysgol Aberystwyth 1860-1950 (PDF)