Gadael cymynrodd i Aber


Mae rheswm da pam fod cymynroddion yn aml yn cael eu galw “y rhodd mwyaf un”. Beth allai fod yn fwy anhunanol a hael na gwneud rhodd nad oes modd derbyn diolch amdano? Am y rheswm hwn rydym ni wedi creu Cymdeithas 1872, sy’n fodd i’n caniatáu ni i ddiolch i’r rheini sy’n dewis gwneud darpariaeth i Aber yn eu hewyllys yn ystod eu hoes. Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Ar ôl diogelu buddiannau teulu a ffrindiau, mae llawer yn dymuno cofio Aber gyda chymynrodd, gan adlewyrchu eu cefnogaeth a’u hoffter a’u dymuniad i’r Brifysgol barhau i ffynnu yn y dyfodol. Gall cymynrodd helpu i sicrhau, am genedlaethau i ddod, y bydd Aber yn gallu cystadlu gyda’i chymheiriaid ymhlith sefydliadau ar bob tu a chynnal ei statws fel un o brif brifysgolion y wlad.

Nid yw gwneud cymynrodd i Aber yn fater cymhleth, ond byddem bob amser yn argymell eich bod yn cael cyngor cyfreithiol proffesiynol cyn newid eich Ewyllys. I’ch helpu gyda’r broses hon, rydym ni wedi rhestru’r prif fathau o gymynrodd ac wedi cynnig geiriad priodol i sicrhau y caiff eich dymuniadau eu hanrhydeddu.

  • Gwahanol fathau o gymynrodd (...i ddod)
  • Geiriad enghreifftiol (...i ddod)


I gael rhagor o fanylion cysylltwch a'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni ar 01970 62 1568 neu datblygu@aber.ac.uk