Prof John Grattan

Proffil

Bywgraffiad

Mae gan yr Athro Grattan gefndir academaidd eang mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol ac Archaeolegol ac mae wedi datblygu brwdfrydedd gwirioneddol yngl?n â chyfathrebu gwyddonol. Dechreuodd ei yrfa drwy sicrhau Ph.D. o Brifysgol Sheffield ac ers hynny mae ei ymchwil wedi ei amlygu mewn llawer o wahanol gyfryngau megis: The Economist, The Guardian, The Times a’r BBC.
Yn 1995 ymunodd â Phrifysgol Cymru, Aberystwyth lle bu’n Uwch Ddarlithydd, yn Ddarllenydd, yn Athro ac yn Ddeon y Gyfadran Gwyddoniaeth. Yn 2012 fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Rhyngwladol. Ar ben hyn mae’n aelod o fwrdd yr Asiantaeth Sicrhau Safonau, Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd HEFCW ac ar hyn o bryd mae’n cadeirio Gr?p Cynghori ar Ddysgu ac Addysgu Dirprwy Is-Gangellorion Prifysgolion Cymru.

Dysgu

Cyhoeddiadau

Jenkins, EL, Allcock, SL, Elliott, S, Palmer, C & Grattan, J 2017, 'Ethno-geochemical and phytolith studies of activity related patterns: A case study from Al Ma'tan, Jordan', Environmental Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology, vol. 22, no. 4, pp. 412-433. https://doi.org/10.1080/14614103.2017.1362787
Hamilton, J, Grattan, J & Hughes, P 2016, SusNet Wales: Blended Learning Environments for Raising Ambition, Aspirations and driving Social Mobility.
Hamilton, J, Grattan, J & Hughes, P 2016, SusNet Wales: Blended Learning Environments for Raising Ambition, Aspirations and driving Social Mobility. <https://pure.aber.ac.uk/portal/en/publications/susnet-wales(51daabfd-ef80-466e-b14e-674e183fd766).html>
Grattan, J, Pyatt, FB & Gillmore, G 2016, The atmospheric environment of the west mouth and its human, geomorphic and archaeological implications. in G Barker (ed.), Archaeological Investigations in the Niah Caves, Sarawak, 1954-2004. 1 edn, vol. 2, McDonald Institute Monographs, University of Cambridge, Cambridge, pp. 201-210.
Grattan, J 2016, The changing landscape of Sundaland: the geography of coastal Northern Borneo from the last glacial maximum to the present. in G Barke (ed.), Archaeological Investigations of the Niah Caves, Sarawak, 1954-2004. 1 edn, vol. 2, McDonald Institute Monographs, University of Cambridge, Cambridge, pp. 129-149.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil