Dr Rhys Dafydd Jones BA (Anrh.) MA PhD (Cymru)

Dr Rhys Dafydd Jones

Lecturer

Manylion Cyswllt

Proffil

Enillodd Rhys radd ag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2006. Yn sgil ennill Ysgoloriaeth Ô;l-raddedig Addysgu Cyfrwng Cymraeg oddi wrth Gyngor Datblygu Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg y Gorffennaf hwnnw, derbyniodd MA yn naearyddiaeth wleidyddol yn 2007, cyn cwblhau ei ddoethuriaeth o dan oruchwyliaeth Yr Athro Rhys Jones a'r Athro Mike Woods yn 2011. Ymunodd Rhys â staff y Sefydliad yn swyddogol yn Hydref 2010 fel Cymrawd Dysgu Cyfrwng Cymraeg. Yn Awst 2011 penodwyd Rhys yn Ddarlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Daearyddiaeth Ddynol, swydd a ariannir gan Goleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth. Bu Rhys ynghlwm ag addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ers 2006, ac mae'n fraint iddo gael bod yn rhan o'r math arloesiad mewn adeg gyffrous i addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Tutor

Cyfarwyddo PhD

  • Pawel Wrobel, ESRC, 'Diasporau cyfoes yng Nghymru'

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Canolbwyntia ymchwil Rhys ar y berthynas rhwng amlddiwylliannedd, cenhedloedd lleiafrifol, a hawliau lleiafrifol, gyda phwyslais ar ardaloedd tu allan i ganolfannau trefol. Ymchwiliodd ei thesis, Faith, Identity, and the Everyday: the quotidian geographies of Muslims in west Wales, ar y ffyrdd roedd Mwslemiaid yng ngorllewin Cymru yn creu lle i'w hunain mewn rhanbarth a nodweddir gan gymunedau bychain cymharol fyrdymor, diffyg gwasanaethau crefyddol, ac absenoldeb gweledol. Yn fwy cyffredinol, mae gan Rhys ddiddordeb mewn crefydd ac ardaloedd gwledig. Ar hyn o bryd, mae'n astudio poliau agor ar y Sul yn awdurdodau lleol Cymru rhwng 1961 a 1996, gan astudio sut rhyngblethwyd gwledigrwydd, cenedlaetholdeb, a Christnogaeth mewn ymgyrchoedd a pholiticau etholiadol. Mae gan Rhys ddiddordeb hefyd gan boliticau sefydliadol crefydd mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys ymatebion mudiadau crefyddol i ddirywiad mewn cyfraddau cyfranogi, a'r oblygiadau ehangach ar gyfer cymdeithas, megis gweithgareddau gwirfoddol ac elusennau wedi eu seilio ar ffydd. Yn sgil hyn, ymddiddora yn y graddau y gellir ystyried cefn gwlad yn 'ô;l-seciwlar'.

Grwpiau Ymchwil

Oriau Swydda (Amseroedd cyswllt myfyrwyr)

  • Dydd Llun 16:10-17:00
  • Dydd Iau 10:10-11:00

Cyhoeddiadau

2016

Jones, R., Heley, J. 2016. Post-pastoral?: Rethinking religion and the reconstruction of rural space. Journal of Rural Studies 45 tt. 15-23. 10.1016/j.jrurstud.2016.02.008 Cadair

Jones, R., Heley, J. 2016. Defending the post-pastoral: A Response to Michael Winter. Journal of Rural Studies Cadair

2015

Jones, D. 2015. Mwslemiaid yn y Gymru wledig: datgysylltiad, ffydd a pherthyn. Gwerddon (19) Cadair

2014

Jones, R., Robinson, J.P., Turner, J.E. 2014. The Politics of Hiding, Invisibility, and Silence: Between absence and presence. Taylor & Francis, London Arall Cadair

Jackson, L., Jones, R.D. 2014. "We'll keep a welcome"?: Proximity, distance, and hospitality towards migrants in Wales. Contemporary Wales 27 (1) tt. 82-104. Cadair

Dafydd Jones, R. 2014. University challenges: Negotiating secularism and religiosity in higher education institutions. Environment and Planning A 46 (8) tt. 1983-1999. 10.1068/a46290 Cadair

Jackson, L.E., Jones, R. 2014. “We’ll Keep a welcome”? Proximity, distance, and hospitality towards migrants in Wales. Contemporary Wales 27 (1) tt. 82-104. Cadair

2013

Jones, R.D. 2013. “Living with others”? Muslim/non-Muslim student encounters in shared residencies. 2013 Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) Annual Meeting. Arall Cadair

Jones, R.D., Heley, J. 2013. Post-pastoral?: Rethinking religion and the reconstruction of rural space. WISERD 2013 Annual Conference. Arall Cadair

2012

Jones, R.D. 2012. Negotiating absence and presence: rural Muslims and 'subterranean' sacred spaces. Space and Polity 16 (3) tt. 335-350. 10.1080/13562576.2012.733572 Cadair

Jones, R.D., Robinson, J., Turner, J. 2012. Introduction - Between absence and presence: geographies of invisibility, hiding, and silence. Space and Polity 16 (3) tt. 257-263. 10.1080/13562576.2012.733567 Cadair

Jones, R. 2012. Subterranean spaces: Publicity, privacy, and the social underground. 2012 Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) Annual Meeting. Arall Cadair

2011

Robinson, J.P., Jones, R., Turner, J.E. 2011. Introduction – Between absence and presence: Hiding, dissimulation, invisibility, and silence. 2011 Association of American Geographers Annual Meeting. Cadair

2010

Jones, R.D. 2010. Islam and the rural landscape: discourses of absence in west Wales. Social and Cultural Geography 11 (8) tt. 751-758. 10.1080/14649365.2010.521853 Cadair

Jones, R. 2010. Geographies of Spirituality, Religion and Faith. 2010 Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) Annual Meeting. Arall Cadair

Jones, R. 2010. Between presence and absence: The everyday geographies of Muslims in west Wales. University of Wales Council for Geography Annual Meeting. Cadair

Jones, R. 2010. University Challenges: Religion, the everyday, and campus politics. 2010 Association of American Geographers Annual Meeting. Cadair

Mills, S.L., Jones, R. 2010. Geographies of the hidden citizen: Spaces and subjects of the subordinate. 2010 Association of American Geographers Annual Meeting. Cadair

Jones, R. 2010. University Challenges: Religion, the everyday, and campus politics. Geographies of Religion: a new dialogue. Arall Cadair

Jones, R. 2010. University Challenges: Religion, the everyday, and campus politics. 2010 Royal Geographical Society (with IBG) Postgraduate mid-term conference. Cadair