Rhys Dafydd Jones

BA (Anrh.) MA PhD (Cymru) PGCtHE FRGS SFHEA

 Rhys Dafydd Jones

Darlithydd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Manylion Cyswllt

Proffil

Daearyddwr cymdeithasol yw Rhys sydd â diddordeb mewn mudo, amlddiwyllianedd, cyfranogiad sifig, a pherthyn. Cwblhaodd ei BA (2006), MA (2007), a'i PhD (2011) ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Fe'i benodwyd i ddarlithyddiaeth mewn daearyddiaeth ddynol yn yr ADGD yn 2011. Mae'n uwch gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r cydlynydd ar y cyd o rhwydwaith ymchwil WISERD Ymchwil Mudo Cymru, ac yn aeloed o weithgor Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Tutor
Grader

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Rhys yn ymwneud yn fras ag ymfudo, amlddiwylliannedd, cyfranogiad dinesig, a pherthyn. Yn benodol, mae ganddo ddiddordeb mewn mudo ffordd o fyw ac anghydraddoldebau rhanbarthol, perthyn ac amherthyn trawswladol mewn cenhedloedd lleiafrifol (yn canolbwyntio’n bennaf ar fudo o’r UE a Brexit yng Nghymru), mudo rhyngwladol ac amrywiaeth grefyddol mewn ardaloedd gwledig, a chyfranogiad dinesig fel gweithgareddau creu lleoedd.

Arweiniodd Rhys y Pecyn Gwaith ‘Mudwyr a lleiafrifoedd mewn cymdeithas sifil’ ar gyfer Canolfan Ymchwil yr ESRC WISERD Civil Soceity (2014-2019). Bu’n Go-I ar brosiect, Horizon2020 IMAJINE, gan weithio ar y pecyn gwaith ‘Migration, territorial anghydraddoldebau, a anghyfiawnder gofodol' a arweiniwyd o Brifysgol Groningen. Mae hefyd yn ymwneud â dau becyn gwaith o ymgyfforiad cyfredol WISERD fel Canolfan Ymchwil ESRC, WISERD Civic Stratification and Civil Repair (2019-2024): ‘Ffiniau, mecanweithiau ffiniau, a mudo’ (dan arweiniad Prifysgol Bangor) a ‘Popiwlistiaeth, gwrthdaro, a phegynu gwleidyddol'. Roedd Rhys hefyd yn co-I ar brosiect ymchwil yr ESRC 'Mobilising Voluntary Action in the four UK jurisdictions: learning from today, prepared for tomorrow', gan weithredu fel arweinydd academaidd yr astudiaeth achos Cymreig.

Cyfrifoldebau

Cadeirydd, Bwrdd Arholi ADGD

Grwpiau Ymchwil

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 16:10-17:00
  • Dydd Iau 10:10-11:00

Cyhoeddiadau

Guma, T, Drinkwater, S & Jones, RD 2022, 'Communities of/for interest: Revisiting the role of migrants’ online groups', Sociology.
Goodwin-Hawkins, B, Mahon, M, Farrell, M & Jones, RD 2022, 'Situating spatial justice in counter-urban lifestyle mobilities: Relational rural theory in a time of crisis', Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. https://doi.org/10.1080/04353684.2022.2086895
Goodwin-Hawkins, B & Jones, RD 2021, 'Rethinking lifestyle and middle-class migration in “left behind” regions', Population, Space, and Place. https://doi.org/10.1002/PSP.2495
Neal , S, Gawlewicz, A, Heley, J & Jones, RD 2021, 'Rural Brexit? The ambivalent politics of rural community, migration and dependency', Journal of Rural Studies, vol. 82, pp. 176-183. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.017
Busfield, M, Griffiths, H, Jones, C, Jones, R & Jones, RD 2020, Daearyddiaeth: Astudio a dehongli'r byd a'i bobl. Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil