Dr Rhys Dafydd Jones

BA (Anrh.) MA PhD (Cymru)

Dr Rhys Dafydd Jones

Darlithydd

Manylion Cyswllt

Proffil

Enillodd Rhys radd ag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2006. Yn sgil ennill Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Addysgu Cyfrwng Cymraeg oddi wrth Gyngor Datblygu Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg y Gorffennaf hwnnw, derbyniodd MA yn naearyddiaeth wleidyddol yn 2007, cyn cwblhau ei ddoethuriaeth o dan oruchwyliaeth Yr Athro Rhys Jones a'r Athro Mike Woods yn 2011. Ymunodd Rhys â staff y Sefydliad yn swyddogol yn Hydref 2010 fel Cymrawd Dysgu Cyfrwng Cymraeg. Yn Awst 2011 penodwyd Rhys yn Ddarlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Daearyddiaeth Ddynol, swydd a ariannir gan Goleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth. Bu Rhys ynghlwm ag addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ers 2006, ac mae'n fraint iddo gael bod yn rhan o'r math arloesiad mewn adeg gyffrous i addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Tutor

Cyfarwyddo PhD

  • Pawel Wrobel, ESRC, 'Diasporau cyfoes yng Nghymru'

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Canolbwyntia ymchwil Rhys ar y berthynas rhwng amlddiwylliannedd, cenhedloedd lleiafrifol, a hawliau lleiafrifol, gyda phwyslais ar ardaloedd tu allan i ganolfannau trefol. Ymchwiliodd ei thesis, Faith, Identity, and the Everyday: the quotidian geographies of Muslims in west Wales, ar y ffyrdd roedd Mwslemiaid yng ngorllewin Cymru yn creu lle i'w hunain mewn rhanbarth a nodweddir gan gymunedau bychain cymharol fyrdymor, diffyg gwasanaethau crefyddol, ac absenoldeb gweledol. Yn fwy cyffredinol, mae gan Rhys ddiddordeb mewn crefydd ac ardaloedd gwledig. Ar hyn o bryd, mae'n astudio poliau agor ar y Sul yn awdurdodau lleol Cymru rhwng 1961 a 1996, gan astudio sut rhyngblethwyd gwledigrwydd, cenedlaetholdeb, a Christnogaeth mewn ymgyrchoedd a pholiticau etholiadol. Mae gan Rhys ddiddordeb hefyd gan boliticau sefydliadol crefydd mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys ymatebion mudiadau crefyddol i ddirywiad mewn cyfraddau cyfranogi, a'r oblygiadau ehangach ar gyfer cymdeithas, megis gweithgareddau gwirfoddol ac elusennau wedi eu seilio ar ffydd. Yn sgil hyn, ymddiddora yn y graddau y gellir ystyried cefn gwlad yn 'ôl-seciwlar'.

Grwpiau Ymchwil

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 16:10-17:00
  • Dydd Iau 10:10-11:00

Cyhoeddiadau

Post-pastoral?: Rethinking religion and the reconstruction of rural spaceJones, R. & Heley, J. 2016 In : Journal of Rural Studies.45, p. 15-239 p.
Defending the post-pastoral: A Response to Michael WinterJones, R. & Heley, J. 2016 In : Journal of Rural Studies.
Mwslemiaid yn y Gymru wledig: datgysylltiad, ffydd a pherthynJones, D. 2015 In : Gwerddon.19
The Politics of Hiding, Invisibility, and Silence: Between absence and presenceJones, R. D. (ed.), Robinson, J. P. (ed.) & Turner, J. (ed.) 2014 London: Taylor & Francis. 128 p.
"We'll keep a welcome"?: Proximity, distance, and hospitality towards migrants in WalesJackson, L. & Jones, R. D. 2014 In : Contemporary Wales.27, 1, p. 82-10423 p.
University challenges: Negotiating secularism and religiosity in higher education institutionsDafydd Jones, R. 2014 In : Environment and Planning A.46, 8, p. 1983-1999
“We’ll Keep a welcome”? Proximity, distance, and hospitality towards migrants in WalesJackson, L. E. & Jones, R. 2014 In : Contemporary Wales.27, 1, p. 82-104
“Living with others”? Muslim/non-Muslim student encounters in shared residenciesJones, R. D. 2013
Post-pastoral?: Rethinking religion and the reconstruction of rural spaceJones, R. D. & Heley, J. 2013
Negotiating absence and presence: rural Muslims and 'subterranean' sacred spacesJones, R. D. 2012 In : Space and Polity.16, 3, p. 335-350
Introduction - Between absence and presence: geographies of invisibility, hiding, and silenceJones, R. D., Robinson, J. & Turner, J. 2012 In : Space and Polity.16, 3, p. 257-263
Subterranean spaces: Publicity, privacy, and the social undergroundJones, R. 2012
Introduction – Between absence and presence: Hiding, dissimulation, invisibility, and silenceRobinson, J. P., Jones, R. & Turner, J. E. 2011
Islam and the rural landscape: discourses of absence in west WalesJones, R. D. 2010 In : Social and Cultural Geography.11, 8, p. 751-7588 p.
Geographies of Spirituality, Religion and FaithJones, R. 2010
Between presence and absence: The everyday geographies of Muslims in west WalesJones, R. 2010
University Challenges: Religion, the everyday, and campus politicsJones, R. 2010
Geographies of the hidden citizen: Spaces and subjects of the subordinateMills, S. L. & Jones, R. 2010
University Challenges: Religion, the everyday, and campus politicsJones, R. 2010
University Challenges: Religion, the everyday, and campus politicsJones, R. 2010