Rhys Dafydd Jones

BA (Anrh.) MA PhD (Cymru)

 Rhys Dafydd Jones

Darlithydd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Manylion Cyswllt

Proffil

Rwy'n ddaearyddwr cymdeithasol a gwleidyddol gyda diddordeb mewn mudo ac amlddiwylliannedd mewn cenhedloedd lleiafrifol a chymdeithasau gwledig.  Graddiais gyda BA mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2006, cyn cymryd MA mewn daearyddiaeth wleidyddol yn 2007.  Cwblheais fy noethuriaeth, a oedd yn ystyried profiadau beunyddiol Mwslemiaid yng ngorllewin Cymru, yn 2011 o dan cyfarwyddyd yr Athro Mike Woods a'r Athro Rhys Jones.  Wedi saith mlynedd fel myfyriwr yn yr ADGD, ymunais â'r staff yn ffurfiol yn 2010 fel Cymrawd Dysgu.  Fe'm penodwyd i Ddarlithyddiaeth mewn Daearyddiaeth Ddynol (a gyllidwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol tan 2016) yn 2011.

Dysgu

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cwympo i dri maes, gydag edefion cyffredin themâu cydlynu cymdeithasol, cynwysoldeb, a sirioldeb/cyd-fyw yn rhedeg trwyddynt. Yn gyntaf, mae gen i ddiddordeb mewn mudo ac amlddiwylliannedd mewn rhanbarthau gwledig a chenhedloedd lleiafrifol.  Yn ail, rwy'n ymddiddori mewn cwestiynau am barhad rôl crefydd mewn cymdeithas, gan gynnwys fel cymhelliant ar gyfer cyfranogi, ac amrywiaeth grefyddol.  Yn olaf, rwy'n awyddus i archwilio cyfraniadau mewn cymdeithas sifil sydd ddim bob tro'n cael eu derbyn fel rhai 'da'; hynny yw, cyfraniadau sy'n medru cael eu hystyried yn radical neu'n eithafol.  Maes arall sy'n dechrau ymddangos yw'r ansicrwydd ac atgasedd sy'n ymddangos yng nghyd-destun 'Prymadael' (neu Brexit).

Grwpiau Ymchwil

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 16:10-17:00
  • Dydd Iau 10:10-11:00

Cyhoeddiadau

O'Connor, S, Goodwin-Hawkins, B & Jones, RD 2020, 'Exchange and twinning in an age of borders: (inter)nationalism, mobility, encounter, and participation', RGS-IBG Annual Conference 2020, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 01 Sep 2020 - 04 Sep 2020.
Goodwin-Hawkins, B & Jones, RD 2020, Gefeilldrefi Cymreig-Llydaweg: Cyfleoedd a heriau ar gyfer y dyfodol..
Goodwin-Hawkins, B & Jones, RD 2020, Welsh-Breton Town Twinning: Opportunities and Challenges for the Future..
Goodwin-Hawkins, B & Jones, RD 2020, '‘Affordification’: Conceptualising migration and spatial inequalities beyond the gentrification debate', Paper presented at 3rd International Conference on Migration and Mobilities, St Andrews, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 08 Jul 2020 - 10 Jul 2020.
Goodwin-Hawkins, B & Jones, RD 2019, '1997 and 2016: Referenda, Brexit, and (re-)bordering at the European periphery', New Global Studies, vol. 13, no. 3, pp. 321-334. https://doi.org/10.1515/ngs-2019-0031
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil