Rhys Dafydd Jones

BA (Anrh.) MA PhD (Cymru)

 Rhys Dafydd Jones

Darlithydd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Manylion Cyswllt

Proffil

Rwy'n ddaearyddwr cymdeithasol a gwleidyddol gyda diddordeb mewn mudo ac amlddiwylliannedd mewn cenhedloedd lleiafrifol a chymdeithasau gwledig.  Graddiais gyda BA mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2006, cyn cymryd MA mewn daearyddiaeth wleidyddol yn 2007.  Cwblheais fy noethuriaeth, a oedd yn ystyried profiadau beunyddiol Mwslemiaid yng ngorllewin Cymru, yn 2011 o dan cyfarwyddyd yr Athro Mike Woods a'r Athro Rhys Jones.  Wedi saith mlynedd fel myfyriwr yn yr ADGD, ymunais â'r staff yn ffurfiol yn 2010 fel Cymrawd Dysgu.  Fe'm penodwyd i Ddarlithyddiaeth mewn Daearyddiaeth Ddynol (a gyllidwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol tan 2016) yn 2011.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Tutor
Lecturer

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cwympo i dri maes, gydag edefion cyffredin themâu cydlynu cymdeithasol, cynwysoldeb, a sirioldeb/cyd-fyw yn rhedeg trwyddynt. Yn gyntaf, mae gen i ddiddordeb mewn mudo ac amlddiwylliannedd mewn rhanbarthau gwledig a chenhedloedd lleiafrifol.  Yn ail, rwy'n ymddiddori mewn cwestiynau am barhad rôl crefydd mewn cymdeithas, gan gynnwys fel cymhelliant ar gyfer cyfranogi, ac amrywiaeth grefyddol.  Yn olaf, rwy'n awyddus i archwilio cyfraniadau mewn cymdeithas sifil sydd ddim bob tro'n cael eu derbyn fel rhai 'da'; hynny yw, cyfraniadau sy'n medru cael eu hystyried yn radical neu'n eithafol.  Maes arall sy'n dechrau ymddangos yw'r ansicrwydd ac atgasedd sy'n ymddangos yng nghyd-destun 'Prymadael' (neu Brexit).

Grwpiau Ymchwil

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 16:10-17:00
  • Dydd Iau 10:10-11:00

Cyhoeddiadau

Goodwin-Hawkins, B & Jones, RD 2021, 'Rethinking lifestyle and middle-class migration in “left behind” regions', Population, Space, and Place. https://doi.org/10.1002/PSP.2495
Neal , S, Gawlewicz, A, Heley, J & Jones, RD 2021, 'Rural Brexit? The ambivalent politics of rural community, migration and dependency', Journal of Rural Studies, vol. 82, pp. 176-183. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.017
Busfield, M, Griffiths, H, Jones, C, Jones, R & Jones, RD 2020, Daearyddiaeth: Astudio a dehongli'r byd a'i bobl. Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
O'Connor, S, Goodwin-Hawkins, B & Jones, RD 2020, 'Exchange and twinning in an age of borders: (inter)nationalism, mobility, encounter, and participation', RGS-IBG Annual Conference 2020, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 01 Sep 2020 - 04 Sep 2020.
Goodwin-Hawkins, B & Jones, RD 2020, Gefeilldrefi Cymreig-Llydaweg: Cyfleoedd a heriau ar gyfer y dyfodol..
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil