Proffiliau Myfyrwyr

Does dim rhaid i chi dderbyn ein gair ni – dyma farn rhai o’n cyn-fyfyrwyr am astudio yma.

Graddedigion

Theo Evans

Faye Ap Geraint

Sarah Hall

Emily John