Canllawiau TAW a Thempledi Eithrio

Mae'r dudalen hon yn cynnwys nodiadau canllaw TAW a thempledi eithrio, ynghyd â rhif TAW a rhif elusen y brifysgol. Dewch o hyd i ddolenni i lawrlwytho'r wybodaeth a'r templedi isod.

Canllaw TAW A-Z

Mae'r ddogfen hon yn rhestr gyflawn o'r holl ganllawiau TAW

Canllaw TAW A-Y

Gwybodaeth Bellach

Rhif Cofrestru TAW - GB 450 7372 00

Rhif Elusen - 1145141

Rhif EORI (rhif Adnabod a Chofrestru Gweithredwr Economaidd) y Brifysgol yw GB450737200000

I gael cymorth a chyngor ar TAW, cysylltwch â:

Adran Gyllid
Prifysgol Aberystwyth
12 Parc Gwyddoniaeth
Cefn Llan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AH

Ffôn: (01970) 62 1514

e-bost: vatstaff@aber.ac.uk