Prof Iwan Morus

MA, MPhil, PhD (Cantab)

Prof Iwan Morus

Cadair Bersonol

Adran Hanes a Hanes Cymru

Manylion Cyswllt

Proffil

Wedi ei eni a'i fagu yn Aberystwyth, graddiodd Iwan mewn Gwyddoniaeth o Brifysgol Caergrawnt ym 1985 cyn mynd yn ei flaen I gwblhau MPhil (1986) a PhD (1989) mewn Hanes ac Athroniaeth Gwyddoniaeth yno. Bu'n Gymrawd Ymchwil yng Nghaergrawnt hyd 1994 a treuliodd flwyddyn ym Mhrifysgol Califfornia yn San Diego cyn derbyn swydd darlithydd ym Mhrifysgol Belffast. Ymunodd a'r Adran Hanes a Hanes Cymru yn Aberystwyth yn 2005. Bu'n olygydd y cylchgrawn History of Science hyd ddiwedd 2014 ac mae'n parhau yn aelod o'r bwrdd golygyddol. Mae'n gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ac o Gymdeithas Ddysgiedig Cymru.

Dysgu

Module Coordinator
Aspire Admin
Lecturer
Tutor
Coordinator
Moderator

Arolygu PhD

*Hanes gwyddoniaeth, technoleg a meddygaeth fodern; hanes diwyllianol Prydain yn ystod y bedwaredd ganrif at bymtheg hir

Ymchwil

Mae Iwan wedi cyhoeddi yn eang at hanes a diwylliant gwyddonaieth y cyfnod Fictoraidd. Mae newydd gwblhau cofiant y gwyddonydd o Gymru William Robert Grove a golygu yr Oxford Illustrated History of Science. Mae yn ymchwilo hanes arbennigwyr, rhithoedd gwyddonol, a syniadau Fictoraidd am y dyfodol. Mae'n gyd-ymchwilydd at y priosect Unsettling Scientific Stories: Expertise, Narrative and Future Histories wedi'w ariannu gan yr AHRC ac yn gyd weithiwr at y John Tyndall Correspondence Project ym Mhrifysgol Montana a Phrifysgol York Canada.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 10.00-11.00
  • Dydd Gwener 11.00-12.00

Cyhoeddiadau

Morus, IR 2023, Experimental Cultures. in IR Morus (ed.), The Oxford History of Science. Oxford University Press, pp. 211-243. 10.1093/oso/9780192883995.003.0008
Morus, IR 2023, Introduction. in The Oxford History of Science. Oxford University Press, pp. 1-8. 10.1093/oso/9780192883995.003.0001
Morus, IR 2023, The Oxford History of Science. Oxford University Press. 10.1093/oso/9780192883995.001.0001
Morus, I 2022, How The Victorians Took Us To The Moon: The Story of the Nineteenth-Century Innovators Who Forged Our Future. Icon Books, London.
Morus, I 2021, 'Out on the Fringe: Wales and the History of Science', British Journal for the History of Science, vol. 54, no. 1, pp. 87-97. 10.1017/S0007087420000655
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil