Prof Iwan Morus

MA, MPhil, PhD (Cantab)

Prof Iwan Morus

Cadair Bersonol

Adran Hanes a Hanes Cymru

Manylion Cyswllt

Proffil

Wedi ei eni a'i fagu yn Aberystwyth, graddiodd Iwan mewn Gwyddoniaeth o Brifysgol Caergrawnt ym 1985 cyn mynd yn ei flaen I gwblhau MPhil (1986) a PhD (1989) mewn Hanes ac Athroniaeth Gwyddoniaeth yno. Bu'n Gymrawd Ymchwil yng Nghaergrawnt hyd 1994 a treuliodd flwyddyn ym Mhrifysgol Califfornia yn San Diego cyn derbyn swydd darlithydd ym Mhrifysgol Belffast. Ymunodd a'r Adran Hanes a Hanes Cymru yn Aberystwyth yn 2005. Bu'n olygydd y cylchgrawn History of Science hyd ddiwedd 2014 ac mae'n parhau yn aelod o'r bwrdd golygyddol. Mae'n gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ac o Gymdeithas Ddysgiedig Cymru.

Dysgu

Module Coordinator
Tutor
Lecturer
Coordinator
Aspire Admin
Moderator

Arolygu PhD

*Hanes gwyddoniaeth, technoleg a meddygaeth fodern; hanes diwyllianol Prydain yn ystod y bedwaredd ganrif at bymtheg hir

Ymchwil

Mae Iwan wedi cyhoeddi yn eang at hanes a diwylliant gwyddonaieth y cyfnod Fictoraidd. Mae newydd gwblhau cofiant y gwyddonydd o Gymru William Robert Grove a golygu yr Oxford Illustrated History of Science. Mae yn ymchwilo hanes arbennigwyr, rhithoedd gwyddonol, a syniadau Fictoraidd am y dyfodol. Mae'n gyd-ymchwilydd at y priosect Unsettling Scientific Stories: Expertise, Narrative and Future Histories wedi'w ariannu gan yr AHRC ac yn gyd weithiwr at y John Tyndall Correspondence Project ym Mhrifysgol Montana a Phrifysgol York Canada.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 10.00-11.00
  • Dydd Gwener 11.00-12.00

Cyhoeddiadau

Morus, I 2021, 'Out on the Fringe: Wales and the History of Science', British Journal for the History of Science, vol. 54, no. 1, pp. 87-97. 10.1017/S0007087420000655
Morus, I 2019, Nikola Tesla and the Electrical Future. Icon Books, London.
Morus, I 2017, Sight and Sites: The National Repository and the Politics of Seeing in Early Nineteenth-Century England. in B Lightman & C Berkowitz (eds), Science Museums in Transition: Cultures of Display in Nineteenth-Century Britain and America. Science and Culture in the Nineteenth Century, University of Pittsburgh Press, pp. 87-107. 10.2307/j.ctt1r6b0c8.9
Morus, I 2017, Staging Science. in J Holmes & S Ruston (eds), Routledge Research Companion to Nineteenth-century British Literature and Science. Taylor & Francis, pp. 201.
Morus, I 2017, The Oxford Illustrated History of Science. Oxford University Press.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil