Cyfleusterau Ymchwil

Asgwrn cefn ein galluoedd craidd yw seilwaith a chyfleusterau IBERS, ynghyd â’r arbenigedd technegol medrus cysylltiedig i’w redeg. Mae’r rhain yn galluogi ein hymchwilwyr i fynd i’r afael â’r heriau cymdeithasol sy’n sail i’n strategaeth ymchwil.

Rydym yn falch o gyfleusterau ymchwil IBERS. Cewch ddysgu mwy am uchafbwyntiau ein technoleg flaengar drwy’r dolenni isod.