Lansio Partneriaethau Newydd Ddyfodiaid Pwllpeiran

02 Rhagfyr 2014

Cyhoeddwyd Partneriaethau Newydd Ddyfodiaid Llwyfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran Prifysgol Aberystwyth heddiw, Dydd Mawrth yr 2il o Ragfyr yn y Ffair Aeaf.

IBERS yn cyflwyno hyfforddiant diogelwch bwyd i Brifysgolion Tsieina

04 Rhagfyr 2014

Poblogaeth Tsieina yn tyfu ac angen ateb y cynnydd mewn ffordd diogel a chynaliadwy.

Dulliau newydd o ddal pryfed tsetse yn gam ymlaen yn y frwydr yn erbyn Clefyd Cysgu

03 Rhagfyr 2014

Dulliau newydd o ddal pryfed tsetse yn gam ymlaen yn y frwydr yn erbyn Clefyd Cysgu

A all embryo ddysgu?

08 Rhagfyr 2014

Gall malwod llyn (lymnaea stagnalis) synhwyro cemegion sy’n cael eu rhyddhau gan eu rheibwyr tra eu bod nhw yn embryo yn yr ŵy, a gallant newid eu hymddygiad yn unol â hynny.

Campws Arloesi a Menter yn sicrhau cyllid o £20m

15 Rhagfyr 2014

Campws Arloesi a Menter yn sicrhau cyllid o £20m

Partneriaeth ymchwil â Nigeria

17 Rhagfyr 2014

Gweithio tuag at wella diogelwch bwyd ac iechyd yn Affrica

Prifysgol Aberystwyth yn sicrhau lle mewn consortiwm gwerth €2.1bn

17 Rhagfyr 2014

Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Amgylcheddol (IBERS), Prifysgol Aberystwyth yn sicrhau lle mewn consortiwm gwerth €2.1bn.

Lansio Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth

18 Rhagfyr 2014

Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai i gyflwyno Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth sydd yn cael ei dilysu gan Brifysgol Aberystwyth.

Llwyddiant Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 i Brifysgol Aberystwyth

18 Rhagfyr 2014

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi gwella yn sylweddol ansawdd ei hymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) 2014.