Rheoli Cofnodion

Mae Polisi Rheoli Cofnodion Prifysgol Aberystwyth yn amlinellu diben, ehangder a chyfrifoldebau’r Brifysgol wrth reoli ei chofnodion. Ceir gwybodaeth ragarweiniol am egwyddorion rheoli cofnodion yma. Mae’r Brifysgol yn darparu Storfa Gofnodion Ganolog i gadw eich cofnodion. Ceir rhagor o fanylion am gymhwyso’r polisi rheoli cofnodion yma:

Rheoli E-bost
Glanhau Disgiau

Amlinellir y ffordd y mae’r brifysgol yn rheoli’r dosbarthiadau gwahanol o wybodaeth yn y . Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma hefyd:

Rhestrau Cadw Cofnodion