Gwaddol yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Ar y dudalen hon rydym yn cywain, gyda'r cyn-fyfyrwyr, waddol a chyfraniadau yr Adran dros y 100 mlynedd diwethaf. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gyfraniadau ar ddyfodol y ddisgyblaeth ac ar brosiectau ehangach yn y dyfodol.