Neidio i'r fersiwn testun

Beth fyddwn i wedi hoffi ei wybod pan ddechreuais yn Aberystwyth

Myfyrwyr yn rhannu eu cynghorion

 

Dewch i nabod Blackboard – “Dyma'r ffordd orau i aros yn drefnus ac yn wybodus"

Defnyddiwch loceri’r Llyfrgell – “oherwydd bod cario'ch stwff o gwmpas yn boen”

Dewch i nabod Primo, catalog y Llyfrgell

Dysgwch Cymraeg - "mae ychydig bach yn mynd â chi yn bell" 

Oriau agor y llyfrgelloedd. Oes, mae yna ddwy ohonyn nhw!

Sut i gysylltu’ch dyfais ag eduroam

Sut i archebu ystafelloedd astudio yn y llyfrgell

Sut i ddod o hyd i lyfrau ac adnoddau yn y llyfrgell

Byddwch yn ymwybodol o lên-ladrad wrth ysgrifennu’ch aseiniadau. Dyma ein canllaw i’ch rhoi ar ben ffordd

Ymlaciwch bob hyn a hyn... chwilio am weithgareddau arall-gyrsiol yn y llyfrgell?