Loceri

O ganlyniad i'r Coronafeirws (COVID-19) nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd.

Loceri dyddiol - Llyfrgell Hugh Owen

Mae loceri wedi'u lleoli ar bob llawr yn Llyfrgell Hugh Owen maent ar gael i bob myfyriwr i'w defnyddio am ddiwrnod ar y tro ar sail y cyntaf i’r felin caiff falu.

Mae'r loceri hyn:

 • yn rhad ac am ddim i'w defnyddio
 • yn cael eu benthyca ar eich Cerdyn Aber
 • ar gael tan 9 o'r gloch y bore canlynol

Os hoffech ddefnyddio un o'r loceri hyn, gofynnwch wrth y Ddesg Ymholiadau ar Lefel D

Nodir

 • Codir dirwy os na fyddwch wedi dychwelyd allwedd y locer i'r Ddesg Ymholiadau erbyn y dyddiad/amser dyledus
 • os collwch yr allwedd codir tal llawn o £12 sef pris amnewid

Loceri Benthyciad Hir - Llyfrgelloedd Hugh Owen a Gwyddorau Ffisegol

Mae'r loceri wedi eu lleoli ar pob llawr yn Llyfrgell Hugh Owen ac yn Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ac sydd ar gael ar gyfer bob myfyriwr maent ar gael ar sail y cyntaf i’r felin caiff falu.

Mae'r loceri hyn:

 • yn rhad ac am ddim i'w defnyddio
 • yn cael eu benthyca ar eich Cerdyn Aber
 • ar gael tan ddiwedd y flwyddyn academaidd neu ddiwedd eich cyfrif os yw hynny'n gynharach

Os hofech ddefnyddio un o'r loceri hyn gofynnwch:

 • wrth y Ddesg Ymholiadau ar Llawr D yn Llyfrgell Hugh Owen
 • yn Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol yn ystod oriau staffio

 Nodir

 • Codir dirwy os na fyddwch wedi dychwelyd allwedd y locer yn ôl wrth y  Ddesg Ymholiadau erbyn y dyddiad/amser dyledus
 • os collwch yr allwedd codir tal llawn o £12 sef pris amnewid

Rheoliadau Loceri:

 • Ni ddylid cadw eitemau darfodus yn y locer. 
 • Dim ond deunydd personol a deunydd llyfrgell sydd wedi ei fenthyca y gellir eu cadw yn y locer. 
 •  Ni ddylid cadw unrhyw ddeunyddiau peryglus yn y locer. 
 • Rhaid i unrhyw lyfrau neu ddeunyddiau llyfrgell PA a gedwir yn y locer fod wedi eu benthyca gan yr unigolyn sy’n defnyddio’r locer. 
 • Os canfyddir unrhyw eitemau Llyfrgell sydd yn orddyledus yn eich locer mi fyddent yn cael ddychwelyd yn syth. 
 • Os canfyddir unrhyw lyfrau neu ddeunydd Llyfrgell sydd heb ei fenthyca yn y locer caiff ei ddychwelyd yn syth i’r silffoedd. 
 • Mi fydd eitemau darfodus a chanfyddir yn y locer yn cael ei waredi. 
 • Mae hawl gan aelodau staff y Gwasanaethau Gwybodaeth gael mynediad i loceri heb rybuddio’r defnyddiwr at ddibenion diogelwch, cynnal a chadw, atgyweirio ac i chwilio am ddeunyddiau llyfrgell sydd heb ei fenthyca ac unrhyw ddibenion eraill fel bo’r angen. 
 • Nid yw Gwasanaethau Gwybodaeth yn atebol am eitemau coll neu eitemau sydd wedi eu dwyn. 
 • Os camddefnyddir loceri gellir diddymu’r hawl i’w defnyddio.

Lefel E

 

 

Lefel F

Lefel D