Mae'ch Llais Chi'n Cyfri: Gwasanaethau Gwybodaeth 2017-18

Roeddech chi am gael rhagor o ardaloedd astudio (a mwy o gadeiriau cyfforddus!) yn y llyfrgell.

Mae’r gwaith ailwampio ar Lawr D Llyfrgell Hugh Owen wedi cynyddu’r ardaloedd astudio:

 • 31 o ardaloedd astudio tawel i grwpiau
 • 26 o seddi hyblyg
 • 22 o ardaloedd astudio gyda chyfrifiaduron
 • 2 Ystafell Astudio i Grwpiau y gellir eu llogi
 • Ardal luniaeth newydd gyda 36 o ardaloedd astudio

Gwnaeth adleoli campws Thomas Parry hefyd greu:

 • 80 o ardaloedd astudio ar Lawr E
 • 30 o ardaloedd cyfrifiadura ar Lawr E ac F
 • 2 ystafell astudio i grwpiau ar brif lawr Llawr F ac yn ystafell Gyfrifiadura EL6

Roeddech chi am gael cyfrifiaduron cyflymach.

 

 

Rydyn ni wedi prynu 800 o gyfrifiaduron newydd i'r ystafelloedd dysgu canolog a'r ystafelloedd cyfrifiadura.

Diolch i'ch adborth, rydyn ni wedi ychwanegu ystafell gyfrifiadura newydd ar gampws Penglais, IBERS 0.32 (stafell â 76 o weithfannau).

Roeddech chi am gael trefn fwy cyson ar gynnwys Blackboard.

 

 

I’w gwneud hi’n haws i chi ddod o hyd i gynnwys, cynlluniwyd templed dewislen safonol i Blackboard ar gyfer holl fodiwlau’r flwyddyn gyntaf. Rydym hefyd yn monitro holl sylwadau arolygon am gynnwys Blackboard y modiwlau yn ofalus iawn.

Roeddech chi am gael costau argraffu is.

Gostyngwyd pris argraffu un tudalen (mono) i 2c.

Roeddech chi am gael benthyg llyfrau am gyfnodau hirach, a threfn decach o ddirwyon.

 

 

 • Cewch fenthyg hyd at 40 llyfr ar unrhyw adeg.
 • Cewch fenthyg y rhan fwyaf o'r llyfrau am 1 wythnos, a bydd pob un yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig.
 • Chewch chi ddim eich cosbi heblaw'ch bod yn methu â dychwelyd llyfr ar ôl iddo gael ei adalw.

Roeddech chi am i’r llyfrgell fod ar agor yn ystod gwyliau’r Pasg.

Arhosodd Llyfrgell Hugh Owen ar agor am fwy o oriau (8:30yb-10yh yn ystod yr wythnos a 10yb-6yh ar benwythnosau) yn ystod gwyliau Pasg 2018 am y tro cyntaf.

Roeddech chi am gael gwell WIFI a chynyddu’r cyfanswm y cewch ei lawrlwytho o fewn cyfnod o 24 awr.

Rydym ni wedi buddsoddi mwy yn rhwydwaith y Brifysgol:

 • cyflymu'r rhwydwaith,
 • cael gwared â chyfyngiadau lawrlwytho,
 • a'i gwneud hi'n haws i chi gysylltu'ch teclynnau (consolau gemau, setiau teledu clyfar)

Roeddech chi am gael mwy o egwyl rhwng arholiadau

Diolch i'ch adborth, anelwn lle y bo'n bosib at sicrhau:

 • nad oes arholiadau yn cael eu trefnu i ddilyn yn syth y naill ar ôl y llall ar yr un diwrnod
 • nad oes arholiadau ar ddydd Sadwrn

Roeddech am weld gwybodaeth fwy manwl am eich cofnod presenoldeb.

 

Gallwch nawr gael mynediad i’ch cofnod presenoldeb drwy’ch Cofnod Myfyriwr ar-lein neu drwy’r ap FyAber newydd sydd ar gael ar Apple ac Android. 

Roeddech am i Primo fod yn haws i’w ddefnyddio.

I’w gwneud hi’n haws dod o hyd i adnoddau ar gyfer eich traethodau, mae gan Primo ryngwyneb newydd. Mae rhyngwyneb Primo hefyd yn fwy cyfeillgar i ffonau symudol.

Roeddech am gael rhagor o lyfrau yn y llyfrgell.  

Rydyn ni wedi prynu 571 o lyfrau yn 2017/18 drwy'r cynllun Mwy o Lyfrau.

Roeddech am i’r holl restrau darllen fod ar gael ar-lein.

Erbyn hyn mae rhestr ddarllen ar gael ar-lein i bob modiwl lle y mae angen un, yn sicrhau bod yr adnoddau iawn ar gael i chi yn y Llyfrgell.

Roeddech am gael rhagor o nodweddion ar ApAber.

Mae myfyrwyr yn gweld bod ap symudol ApAber yn ddefnyddiol iawn felly byddwn yn parhau i ychwanegu nodweddion newydd gan gynnwys: mapiau o’r campws i’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle.

Roeddech am gael rhagor o gymorth i reoli straen arholiadau.

Yn ystod cyfnodau’r arholiadau rydym yn gosod arddangosfa lleihau straen yn Llyfrgell Hugh Owen gyda sudoku, taflenni lliwio, llyfrau ynghylch straen a rheoli amser a chod QR i apiau a gwefannau defnyddiol ar gyfer ymdrin â straen.