GG: Mae'ch Llais Chi'n Cyfrif Adborth 2022

Ewch i'r fersiwn testun

Eich adborth, ein hymateb 

Eich adborth

 • Roedd rhai o fannau astudio'r Llyfrgell yn rhy swnllyd ichi
 • Fe wnaethoch ofyn am ffordd o wirio pa ystafelloedd
  astudio sydd ar gael yn y Llyfrgell
 • Roeddech chi wedi darganfod nad oedd rhai o’r plygiau yn
  y Llyfrgell yn gweithio
 • Fe ddywedoch chi nad oedd rhywfaint o’r feddalwedd yr
  oedd ei hangen arnoch ar gael ar gyfrifiaduron y Llyfrgell
  nac mewn rhai ystafelloedd cyfrifiaduron
 • Rydych chi'n hoff iawn o’r man astudio newydd, Y
  Weithfan, yn nhref Aberystwyth

Ein hymateb

 • Sŵn - Mae staff y Llyfrgell yn cerdded drwy'r holl fannau astudio
  yn y llyfrgell bob awr rhwng 10:00 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd
  Gwener i fonitro lefel y sŵn yn yr ardaloedd astudio tawel ar Lefel
  F ac mewn ymateb i'r gwasanaeth rhybuddio am sŵn.

Rydym yn ymwybodol y gall y sŵn ailddechrau pan fydd yr aelod o staff yn gadael, felly rhowch wybod inni drwy neges destun os yw’r sŵn yn tarfu arnoch.

 • Ystafelloedd astudio - Gallwch wirio pa ystafelloedd astudio mewn
  grŵp sydd ar gael ar-lein gan ddefnyddio'r cyfarwyddiadau yma.
 • Plygiau - Diolch am roi gwybod inni nad yw rhai plygiau’n gweithio.
  Rydym yn adrodd y broblem ac yn trefnu eu trwsio cyn gynted â
  phosibl er mwyn lleihau unrhyw anghyfleustra.
 • Meddalwedd - Rydym wedi datrys y broblem a oedd yn golygu nad
  oedd y llwybrau byr i rai rhaglenni meddalwedd yn cael eu dangos
  ar rai cyfrifiaduron mwyach.

Gallwch wirio'r feddalwedd sydd wedi'i gosod ar gyfrifiaduron mewn ystafelloedd cyfrifiaduron a'r Llyfrgell ar-lein yma.

 • Tymheredd - Mae'r ffenestri yn y Llyfrgell yn agor yn awtomatig ar
  sail y tymheredd a lefelau C02. Dyma pam y gall rhai mannau
  astudio deimlo braidd yn oer. Rydyn ni wedi addasu'r gosodiadau
  fel eu bod yn agor yn llai aml yn y tywydd oer.
 • Y Weithfan - Rydych chi wedi dweud wrthym eich bod chi'n
  mwynhau'r adnoddau newydd yn y Weithfan yn fawr. Daliwch ati i
  rannu eich barn â ni a dweud wrthym beth yr hoffech ei weld wrth
  i ni barhau i ddatblygu'r adnodd yma.

 Cysylltwch â ni