Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Darllenwyr Cysylltiol

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau, Polisïau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i fedru defnyddio ein hadnoddau.

Nid oes gan Ddarllenwyr Cyswllt fynediad i'r ystod lawn o adnoddau electronig sydd ar gael i fyfyrwyr a staff.

 

Eich Cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i:

Bydd modd i chi actifadu eich Cyfrif TG Prifysgol ar-lein ar ôl i’ch cais am Ddarllenyddiaeth Gysylltiol gael ei brosesu. Anfonir e-bost atoch gyda chyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn cyn gynted ag y bydd eich cyfrif yn barod.

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

Unwaith y byddwch wedi actifadu eich cyfrif TG dylech wneud cais am eich Cerdyn Aber arlein fel ei fod yn barod i chi pan fyddwch yn cyrraedd y campws.

Wi-fi

 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i wasanaeth diwifr The Cloud.
 • Gall unrhyw ymwelydd â’r campws gysylltu â The Cloud:
  • Dewiswch The Cloud o’r rhestr o rwydweithiau diwifr sydd ar gael. 
  • Pan fyddwch wedi cysylltu agorwch eich porwr gwe ac adnewyddwch y dudalen. 
  • Bydd tudalen fewngofnodi The Cloud yn ymddangos
  • Dewiswch Get Online or register now
  • Dewiswch Free Cloud WiFi
   • Os ydych chi wedi cofrestru i ddefnyddio The Cloud o’r blaen rhowch eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair
   • Os nad ydych wedi cofrestru i ddefnyddio The Cloud o’r blaen cliciwch ar Create an Account
 • Ar ôl mewngofnodi gallwch gael mynediad i’r rhyngrwyd.
 • Cewch gymorth i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ar dudalennau Cwestiynau Cyffredin The Cloud
 • Mae’r gwasanaeth hwn ar gael ym mhob un o adeiladau gweinyddol ac addysgu’r Brifysgol, ond nid yn y neuaddau preswyl.