Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Darllenwyr Cysylltiol

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau, Polisïau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i fedru defnyddio ein hadnoddau.

Nid oes gan Ddarllenwyr Cyswllt fynediad i'r ystod lawn o adnoddau electronig sydd ar gael i fyfyrwyr a staff.

 

Eich Cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i:

Bydd modd i chi actifadu eich Cyfrif TG Prifysgol ar-lein ar ôl i’ch cais am Ddarllenyddiaeth Gysylltiol gael ei brosesu. Anfonir e-bost atoch gyda chyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn cyn gynted ag y bydd eich cyfrif yn barod.

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

Unwaith y byddwch wedi actifadu eich cyfrif TG dylech wneud cais am eich Cerdyn Aber arlein fel ei fod yn barod i chi pan fyddwch yn cyrraedd y campws.

Pob ymwelydd arall, unigolion sy’n mynychu cynadleddau a digwyddiadau

  • Mae ein rhwydwaith diwifr ymwelwyr PAU-Guest ar gael ar draws y campws:


  • Darperir y gwasanaeth hwn gan BT a gofynnir i chi fewngofnodi gyda chyfeiriad e-bost personol: