Ymwelwyr

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn darparu gwasanaeth llyfrgell, cyfrifiaduron a chyfryngau i Brifysgol Aberystwyth. Mae’r holl ddefnydd yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Rydym yn croesawu ymwelwyr i lyfrgelloedd y Brifysgol.

Oherwydd bod yr ardaloedd astudio’n brin, yn ystod cyfnodau prysur efallai y bydd mynediad i’r llyfrgelloedd wedi’i gyfyngu i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn unig ac eithrio trwy drefniant o flaen llaw. Dylai ymwelwyr â’r llyfrgell gysylltu â ni o flaen llaw i drefnu mynediad yn ystod unrhyw gyfnodau pan fo mynediad i’r llyfrgell ar gael drwy ddefnyddio Cerdyn Aber yn unig. Gweler y llyfrgelloedd unigol i gael manylion:

Rhaid i ymwelwyr o dan 16 oed gael eu goruchwylio gan riant, gwarcheidwad neu athro ysgol.

Ymweliadau gan unigolion

Rydym yn darparu’r mynediad canlynol i adnoddau:

Casgliadau Llyfrgell

 • Gall pob ymwelydd edrych ar lyfrau a chyfnodolion ym mhob un o lyfrgelloedd y Brifysgol.
 • Efallai y bydd rhai ymwelwyr yn gymwys i wneud cais i fod yn Ddarllenwyr Cysylltiol sy’n rhoi breintiau benthyca i chi.
 • Mae’n bosibl y gallai ymwelwyr o sefydliadau eraill fenthyca o gasgliadau’r llyfrgell drwy gynllun benthyca SCONUL
 • Gall ymwelwyr o Brifysgol Bangor fenthyca o gasgliadau’r Llyfrgell o dan Gynllun Benthyca Dwyochrog rhwng Llyfrgelloedd Prifysgolion Aberystwyth a Bangor
 • Gall ymwelwyr â’r Llyfrgell sydd ddim yn gymwys am unrhyw un o’r cynlluniau uchod gofrestru ar gyfer defnydd cyfeirio yn unig. Rhoddir tocynnau defnydd cyfeirio yn unig am hyd at un flwyddyn ac mae’n rhoi hawl i’r daliwr ddefnyddio unrhyw ddeunydd a gedwir yn y llyfrgell a gwneud llungopïau  (yn amodol ar reoliadau hawlfraint). Gofynnwch wrth y ddesg ymholiadau.

Adnoddau Electronig

 • Mae rhai o danysgrifiadau’r Brifysgol i adnoddau electronig yn caniatáu mynediad i aelodau o’r cyhoedd eu defnyddio o fewn y llyfrgell.
 • Mae Terfynell Mynediad Cerdded i Mewn ar gyfer Adnoddau Electronig ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen i hwyluso hyn. Gofynnwch wrth y ddesg ymholiadau.

Mynediad i’r rhyngrwyd

 • Gall ymwelwyr o sefydliadau eraill sy’n cymryd rhan gysylltu eu gliniadur/dyfais symudol â rhwydwaith diwifr eduroam gan ddefnyddio gwasanaeth Janet Roaming Service.
 • Gall ymwelwyr sy’n methu â defnyddio eduroam gysylltu eu gliniadur/dyfais symudol â The Cloud.

Llungopïo

 • Mae cerdyn Ymwelwyr ar gael i’w ddefnyddio ar yr llungopiwyr cyhoeddus ym mhob un o Lyfrgelloedd y Brifysgol.
 • Codir ffi pan gaiff y cerdyn ei fenthyca a bydd unrhyw gredyd nad ydyw’n cael ei ddefnyddio yn cael ei ad-dalu wrth ddychwelyd y cerdyn.
 • Mae’r cerdyn hwn yn eich galluogi i lungopïo (yn amodol ar reoliadau hawlfraint)
 • Gofynnwch wrth y ddesg ymholiadau.

Ymweliadau gan grwpiau Ysgol