Cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhan o Gynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd ac yn croesawu aelodau’r cynllun i lyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth ar gyfer astudiaeth bersonol ac ymchwil. Rhaid i bob ymgeisydd fod dros 18 oed.

I wneud cais am fynediad i Lyfrgell Prifysgol Aberystwyth rhaid i chi wneud cais yn gyntaf am Basport Llyfrgelloedd Ynghyd o'ch llyfrgell gyhoeddus.

Unwaith y bydd gennych eich pasbort gallwch wneud cais am fynediad i Brifysgol Aberystwyth gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

Bydd angen i chi ddod â llun adnabod, prawf cyfeiriad a’ch pasbort Llyfrgelloedd Gyda’n Gilydd ar eich ymweliad cyntaf cyn y gellir caniatáu mynediad.

Mae pob defnydd yn amodol ar ddilyn Rheoliadau, polisïau a chanllawiau Gwasanaethau Gwybodaeth

Bydd gofyn i chi ddod â dogfen adnabod cyfeiriad a dogfen adnabod ffotograffig (fel trwydded yrru llun) i'r ddesg ymholiad wrth gasglu'ch Cerdyn Aber.