Mynediad GG ar gyfer ymwelwyr

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn darparu TG a gwasanaeth llyfrgell i ddefnyddwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth yn ddarostyngedig ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Rydym yn croesawu ymwelwyr i lyfrgelloedd y Brifysgol.

Rhaid i ymwelwyr o dan 16 oed gael eu goruchwylio gan riant, gwarcheidwad neu athro ysgol.

Gan fod gofod astudio yn gyfyngedig, yn ystod cyfnodau prysur a thu allan i oriau craidd y staff, cyfyngir mynediad i'r llyfrgelloedd i unigolion â Cherdyn Aber yn unig. Gwiriwch cyn i chi ymweld.

Ymweliadau gan unigolion

Rydym yn darparu’r mynediad canlynol i adnoddau:

Casgliadau Llyfrgell

  • Gall pob ymwelydd ymgynghori â'n casgliadau ar sail cyfeirio yn unig yn y llyfrgell.
  • Mae benthyciad cyfyngedig ar gael os ydych chi'n gymwys ar gyfer un o'r cynlluniau canlynol:

Adnoddau Electronig

   • Mae rhai o danysgrifiadau’r Brifysgol i adnoddau electronig yn caniatáu mynediad i aelodau o’r cyhoedd eu defnyddio o fewn y llyfrgell.
   • Mae Terfynell Mynediad Cerdded i Mewn ar gyfer Adnoddau Electronig ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen i hyrwyddo hyn. Nid yw'r derfynell hon yn rhoi mynediad i'r rhyngrwyd na chyfleusterau cyfrifiadurol cyffredinol. Gofynnwch wrth y ddesg ymholiadau.

Mynediad i’r rhyngrwyd

   • Gall ymwelwyr o sefydliadau cyfranogol eraill gysylltu eu dyfeisiau i'r rhwydwaith diwifr eduroam.
   • I ymwelwyr nad oess ganddynt fynediad i eduroam, mae ein rhwydwaith diwifr PAU-Guset ar gael

Argraffu, llungopïo a sganio

   •  Gellir prynu cerdyn argraffu ymwelwyr o'r ddesg ymholiad
   • Pris y cerdyn yw £1, bydd angen prynu credyd os hoffech argraffu neu lungopïo. Mae sganio yn rhad ac am ddim.
   • I sganio neu argraffu bydd angen i chi gofrestru eich cyfeiriad e-bost eich hun i'w ddefnyddio gyda'r cerdyn.
   • Gallwch e-bostio'ch printiau i'r argraffydd.
   • Gallwch sganio dogfennau i'ch cyfeiriad e-bost.
   • Rhaid i'r sganio a’r llungopïo oll gydymffurfio â chyfyngiadau hawlfraint sy'n cael eu harddangos wrth bob argraffydd.

Ymweliadau gan grwpiau Ysgol

Gellir dod o hyd i wybodaeth am barcio i ymwelwyr y Brifysgol yma:  https://www.aber.ac.uk/cy/parcio/ymwelwyr/