Ffurflen Mynediad Darllenwyr Cysylltiol - Preswylwyr lleol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn croesawu breswylwyr lleol (o Geredigion) i wneud cais i fod yn Ddarllenwr Cyswllt yn llyfrgelloedd y Brifysgol ar gyfer astudiaeth bersonol ac ymchwil. Rhaid i'r ymgeiswyr i gyd fod dros 18 mlwydd oed.

Mae Darllenyddiaeth Gysylltiol i breswylwyr lleol (o Geredigion) yn costio £30 y chwarter ac yn darparu mynediad i'r llyfrgell, benthyca, argraffu, copïo a sganio.

Bydd gofyn i ddangos dogfen adnabod gyda llun a chyfeiriad cyn caniatâ mynediad.

Mae pob defnydd yn amodol ar Rheoliadau, polisïau a chanllawiau Gwasanaethau Gwybodaeth

Ceir manylion y gwasanaethau sydd ar gael i Ddarllenwyr Cyswllt ar ein tudalen Darllenwyr Cyswllt

I wneud cais llenwch y ffurflen gais Darllenydd Cyswllt isod.

Bydd gofyn i chi ddod â dogfen adnabod cyfeiriad a dogfen adnabod ffotograffig (fel trwydded yrru llun) i'r ddesg ymholiad wrth gasglu'ch Cerdyn Aber.