Rhwydweithio Preifat Rhithwir (VPN)

Mae rhwydweithio Preifat Rhithwir (VPN) yn creu cysylltiad rhwng eich cyfrifiadur chi a rhwydwaith y Brifysgol, er mwyn i'ch cyfrifiadur edrych fel petai ar y campws.

Mae hyn yn rhoi mynediad i chi i ffynonellau gwybodaeth electronig; yn eich galluogi i gysylltu â'ch storfa ffeiliau Prifysgol (gyriant M); i ddarllen eich e-bost Prifysgol trwy driniwr e-bost, er enghraifft Outlook a gweld bwrdd gwaith cyfrifiadur eich swyddfa (staff yn unig).

Nid yw'n rhoi mynediad i'r bwrdd gwaith a'r feddalwedd sydd ar gael yn yr ystafelloedd cyfrifiadurol.

Wrth ddefnyddio VPN rydych yn rhwym i Reoliadau a Chanllawiau'r Gwasanaethau Gwybodaeth a chyn ei osod dylech ddarllen ein polisi VPN.

I ddefnyddio VPN bydd yn rhaid i chi fod â chyfrifiadur sydd â chysylltiad â'r rhyngrwyd a chyfrif gyda Chyflenwr Gwasanaeth Rhyngrwyd.

Mae'r cyfarwyddiadau ar gyfer gosod VPN yn amrywio yn ôl eich system weithredu:

Ar ô; i chi osod eich cysylltiad VPN bydd eicon llwybr brys VPN Aber yn ymddangos ar eich bwrdd gwaith. Pan fyddwch eisiau defnyddio adnoddau Prifysgol Aberystwyth Dylech gysylltu â'r Rhyngrwyd gyntaf trwy ddefnyddio eich Cyflenwr Gwasanaeth Rhyngrwyd arferol ac yna clicio ar yr eicon llwybr brys VPN Aber. Ar ôl i chi gysylltu'n llwyddiannus dylech allu defnyddio ffynonellau electronig, eich gyriant M, eich e-bost Prifysgol a bwrdd gwaith eich swyddfa fel petai chi ar y campws.

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau â'ch cysylltiad VPN gweler ein tudalen datrys problemau.