Rhwydweithio Preifat Rhithwir (VPN)

Mae rhwydweithio Preifat Rhithwir (VPN) yn creu cysylltiad rhwng eich cyfrifiadur chi a rhwydwaith y Brifysgol.

Mae hyn yn rhoi mynediad i chi i ffynonellau gwybodaeth electronig; yn eich galluogi i gysylltu â'ch storfa ffeiliau Prifysgol (gyriant M) neu ddefnyddio bwrdd gwaith cyfrifiadur eich swyddfa o bell (staff yn unig).

Nid yw'n rhoi mynediad i'r bwrdd gwaith a'r feddalwedd sydd ar gael yn yr ystafelloedd cyfrifiadurol.

Wrth ddefnyddio VPN rydych yn rhwym i Reoliadau a Chanllawiau'r Gwasanaethau Gwybodaeth a chyn ei osod dylech ddarllen ein polisi VPN.

I ddefnyddio VPN bydd yn rhaid i chi fod â chyfrifiadur sydd â chysylltiad â'r rhyngrwyd a chyfrif gyda Chyflenwr Gwasanaeth Rhyngrwyd.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn defnyddio OpenVPN

Ar ôl i chi osod eich cysylltiad VPN bydd eicon llwybr brys OpenVPN yn ymddangos ar eich bwrdd gwaith.

Pan fyddwch eisiau defnyddio adnoddau Prifysgol Aberystwyth dylech:

  • gysylltu â'r Rhyngrwyd trwy ddefnyddio eich Cyflenwr Gwasanaeth Rhyngrwyd arferol
  • clicio ar yr eicon llwybr brys VPN Aber.

Ar ôl i chi gysylltu'n llwyddiannus dylech allu defnyddio ffynonellau electronig, eich gyriant M, a bwrdd gwaith eich swyddfa fel petai chi ar y campws.