Blackboard - Canllawiau i Fyfyrwyr

Blackboard yw amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Aberystwyth.  Mae Blackboard yn safle ar-lein ar gyfer pob modiwl sy'n cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau i gefnogi dysgu.

Mae ganddo ystod o offer ar gyfer cyfathrebu, cydweithio, asesu, adborth, myfyrio a rheoli cynnwys, ac mae'n cynnig lle ar-lein ar gyfer gweithgareddau i gefnogi dysgu.

Gellir mewngofnodi i Blackboard o unrhyw gyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd gan ddefnyddio porwr - rydym yn argymell defnyddio Firefox neu Chrome ar gyfer Blackboard.

Fideos Blackboard i fyfyrwyr

Cymorth a chefnogaeth Blackboard

I gael rhagor o gymorth ar unrhyw agwedd sy'n ymwneud â Blackboard, cysylltwch â'r tîm E-ddysgu drwy e-bost (elearning@aber.ac.uk) neu ffôn (01970) 62 2472.

 

Gweler hefyd:

 

Datblygiadau diweddaraf: