Gwasanaethau Llyfrgell a COVID-19

Diweddariad dydd Mawrth 12 Mai

LLYFRAU LLYFRGELL ac offer PA

  • I fyfyrwyr sydd wedi gadael Aberystwyth (ond a fydd yn dod nôl pan godir cyfyngiadau), gallwch ddal eich gafael yn unrhyw lyfrau llyfrgell sydd gennych tan ichi ddod nôl, neu tan fod gennym ddull i ddychwelyd llyfrau o bell.
  • Gall myfyrwyr sy’n dal i fod yn Aberystwyth ac sydd eisiau dod â llyfrau nôl naill ai eu rhoi yn y bin llyfrau yn yr Hen Goleg, neu Dderbynfa’r Campws. Gweler y Cwestiwn Cyffredin: https://faqs.aber.ac.uk/2958.
  • Os oes unrhyw rai o lyfrau llyfrgell PA wedi’u gadael yn llety’r Brifysgol, bydd GG a thîm y llety yn gweithio gyda’i gilydd i wneud yn sicr eu bod yn cyrraedd nôl i’r llyfrgell – does dim angen poeni am y rhain
  • Os oes gennych offer GG yr hoffech ei anfon nôl, e-bostiwch GG, gg@aber.ac.uk er mwyn gwneud trefniadau.

Dydd Iau 16 Ebrill

Adnoddau llyfrgell ychwanegol ar-lein ar gael dros dro

Mae rhai cyhoeddwyr yn cynnig mynediad am ddim at rai casgliadau penodol ar-lein, gan gynnwys e-lyfrau, gan nad yw hi’n bosibl mynd i lyfrgell i’w darllen yn ystod y cyfnod COVID-19. I weld pa e-adnoddau sydd ar gael ac i’w cyrchu, ewch i Restr ddarllen Aspire o adnoddau ar-lein dros dro

Bydd y dudalen yn cael ei diweddaru wrth i ragor o e-adnoddau gael eu hychwanegu, ac wrth i bob adnodd gael ei wirio ac i staff y Llyfrgell roi hawl mynediad iddynt. Sylwch ar y dyddiadau gorffen a roddir arnynt a chofiwch y bydd llawer o’r adnoddau hyn yn debygol o gael eu tynnu’n ôl pan fydd drysau’r llyfrgelloedd ar agor unwaith eto.

Mae cyhoeddwyr yn caniatáu mynediad am ddim i fyfyrwyr a staff y Brifysgol at yr e-lyfrau hyn ac adnoddau electronig eraill dros gyfnod COVID-19. Ynghyd â’r casgliadau helaeth o gyfnodolion, cronfeydd data ac e-lyfrau electronig yr ydym yn tanysgrifio iddynt eisoes ym Mhrifysgol Aberystwyth, maent yn adnodd cynorthwyol pwysig i astudio ac ymchwil, yn enwedig i rai sy’n paratoi am asesiadau. https://libguides.aber.ac.uk

Dydd Mercher 25 Mawrth

Daliwch i wirio'r dudalen we  hon am y wybodaeth ddiweddaraf, a dilynwch ein cyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol:

Mae'r rhan fwyaf o gampws y Brifysgol ar gau erbyn hyn (erbyn dydd Llun, Mawrth 23), sy'n golygu fod Llyfrgelloedd Hugh Owen a Gwyddorau Ffisegol, a phob ystafell gyfrifiadura a chanolfan ddysgu (gan gynnwys y rhai 24/7) ar gau hefyd tan hysbysir yn wahanol.

Cymorth

Mae'r gwasanaeth Ymholiadau Llyfrgell a TG ar gael trwy'r gwasanaethau sgwrsio arlein, ffôn ac ebost Gwasnaethau Gwybodaeth o 08:30-17:30 Dydd Llun - dydd Iau, a 08@30-16:30 dydd Gwener: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/.

Os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i adnoddau yn eich pwnc perthansol, a gwneud y gorau o’ch casgliadau arlein os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc. Naill ai anfonwch e-bost at  llyfrgellwyr@aber.ac.uk neu gwnewch apwyntiad drwy Skype ar https://libcal.aber.ac.uk.

Dychwelyd, ceisiadau, ac ad-alwadau

Nid ydym yn caniatáu ichi ddychwelyd llyfrau ar hyn o bryd. Rydym yn ystyried ffyrdd y gallwch ddychwelyd llyfrau yn nes at ddiwedd y tymor a byddwn yn diweddaru’r cyngor ar y dudalen hon a thrwy gyfryngau cymdeithasol y Gwasanaethau Gwybodaeth erbyn diwedd Ebrill 2020.

Yr ydym wedi atal yr holl geisiadau am lyfrau, ac ni fyddwn yn ad-alw unrhyw lyfrau sydd gennych ar fenthyg. I gael mwy o wybodaeth gweler https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=2938

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anhawsterau gyda’ch benthyciadau, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r llyfrgell trwy ebostio gg@aber.ac.uk, trwy ffonio 01970 622400, neu trwy sgwrs arlein https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Dirwyon

Mae pob dirwy wedi cael ei ddileu o 17 Mawrth 2020. Gallwch wirio eich cyfrif llyfrgell trwy Primo neu trwy ApAber.

Adnoddau Llyfrgell

Rydym wedi  rhoi’r mesurau canlynol ar waith i’ch cefnogi chi, ac os ydych angen cymorth neu cyngor pellach ebostiwch acqstaff@aber.ac.uk  

  • Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gall myfyrwyr ddefnyddio'r gwasanaeth "Mwy o Lyfrau" i archebu llyfrau, a gall staff ddefnyddio'r gwasanaeth Ffurflen Gais Pwrcasu yn Primo,  ac fe fyddwn yn prynu fersiwn electronic os oes un ar gael. Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 
  • Dylech barhau i gyflwyno ceisiadau cyflenwi dogfennau yn y modd arferol, ond nodwch os yw’r llyfrgell ar gau byddwn yn cyflenwi deunyddiau digidol yn unig. Byddwn hefyd yn ddibynol ar p’un ai bod y llyfrgelloed sy’n bartneriaid yn gweithredu neu beidio, ond fe wnawn ein gorau. Estynir dyddiad dychwelyd holl lyfrau PA sydd ar hyn o bryd ar fenthyg gan lyfrgelloedd eraill.
  • Pan fo angen erthygl arlein a does dim mynediad gennym, ac ni allwn ei gael trwy Cyflenwi Dogfennau, byddwn yn prynu mynediad i’r erthygl honno os yn bosib.
  • Os oes gennych unrhyw broblemau yn cael mynediad i unrhyw un o’n e-adnoddau, ebostiwch acqstaff@aber.ac.uk neu defnyddiwch y botwm “Adrodd problem” yn Primo.