Cwrs Haf Dwys

Eto eleni, dyn ni wedi trefnu Cwrs Haf Dwys 2022 (4 wythnos) i ddigwydd o bell, drwy Zoom. Mae dosbarth ar gael ar bob lefel gan gynnwys Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch 1, Uwch 2, Uwch 3 a dosbarth Cymraeg Proffesiynol (manylion isod).

Cwrs Haf Dwys 2022
Cwrs dwys o bell am 4 wythnos drwy Zoom, addas i bob lefel
Prifysgol Aberystwyth
1 Awst - 26 Awst 2022
£90/£54

Llawlyfr y Cwrs Haf Dwys 2022 Handbook

Cwrs Cymraeg Proffesiynol 2022
Cwrs Dwys o Bell am 1 wythnos drwy Zoom, addas i siaradwyr Cymraeg rhugl
Prifysgol Aberystwyth
8-12 Awst 2022
£90/£54

Llawlyfr y Cwrs Cymraeg Proffesiynol 2022