Cwrs Haf Dwys

Eleni, dyn ni wedi trefnu Cwrs Carlam Cymraeg, sef cwrs dwys a dysgir o bell am 4 wythnos drwy Zoom. Mae dosbarth ar gael ar bob lefel gan gynnwys Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch 1, Uwch 2 a dosbarth Cymraeg Proffesiynol (manylion isod)

Cwrs Carlam Cymraeg o Bell Haf 2020
Cwrs Dwys o Bell am 4 wythnos drwy Zoom, addas i bob lefel
Prifysgol Aberystwyth
3 Awst - 28 Awst 2020
£90/£54

Llawlyfr y Cwrs Carlam Cymraeg o Bell 2020

Rhaid cofrestru eich diddordeb erbyn 1 Gorffennaf 2020. 

Cwrs Cymraeg Proffesiynol o Bell 2020
Cwrs Dwys o Bell am 1 wythnos drwy Zoom, addas i siaradwyr Cymraeg rhugl
Prifysgol Aberystwyth
10-14 Awst 2020
£90/£54

Llawlyfr y Cwrs Cymraeg Proffesiynol o Bell 2020

Rhaid cofrestru eich diddordeb erbyn 1 Gorffennaf 2020.