Miss Angharad Jones BmG Astudiaethau Cymunedol a Iechyd Cymhwysol; Dip AU Nyrsio; GPMA (gan ymgorffori?r Diploma mewn Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes); Nyrs Gofrestredig - Plant; Nyrs Iechyd Cyhoeddus Gymunedol Arbennigol; Athro Nyrsio Cofrestredig, SFHEA

Miss Angharad Jones

Lecturer in Healthcare Education

Adran y Gwyddorau Bywyd

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Angharad yn aelod sefydledig o’r Ganolfan Addysg Gofal Iechyd ac roedd yn aelod o Bwrdd Prosiect y Radd Nyrsio a ddiogelodd y tendr i ddarparu addysg nyrsio cyn-gofrestredig (meysydd oedolion ac iechyd meddwl) ar gyfer canolbarth Cymru.  Roedd hi hefyd yn rhan o dîm Addysg Gofal Iechyd a sicrhaodd achrediad penagored y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth i Brifysgol Aberystwyth i fod yn Sefydliad Addysgol Cymeradwyol.

Mae Angharad wedi gweithio mewn meysydd clinigol (AU & GIC), addysg nyrsio ac ymchwil am y 25 mlynedd diwethaf.  Yn ogystal â’i chymhwyster NG Nyrsio Plant (Prifysgol Swydd Stafford) a chefndir clinigol o nyrsio pediatreg, mae hefyd yn Nyrs Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol -Nyrsio Ysgol (Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrian Cymru – Prifysgol Glyndwr nawr) ac yn Athrawes Nyrsio Gofrestredig gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigaeth wedi iddi gwblhau cwrs GPMA (gan ymgorffori’r Diploma mewn Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes) gyda Phrifysgol Cymru Casnewydd, lle gwobrwywyd a Chyrhaeddiad Arbennig. 

Mae ganddi brofiad a diddordeb penodol mewn modelau nyrsio cymunedol, egwyddorion Un Iechyd, ymchwil gofal iechyd, iechyd gwledig - yn enwedig y gweithlu iechyd gwledig, modelau o ddarparu gwasanaethau/addysgu iechyd gwledig ac iechyd a llesiant ym mhlith cymunedau amaethyddol.  Mae yn cwblhau ei thesis PhD ar hyn o bryd trwy Brifysgol Aberystwyth gan obeithio ei gyflwyno yn 2022.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Angharad wedi ei geni a’i magu mewn ardal amaethyddol wledig yng Nghanolbarth Cymru.  Mae hi yn rhugl yn y Gymraeg, and yn frwdfrydig yngl?n â sicrhau gwasanaethau gofal ac iechyd a darpariaeth ecwiti i breswylwyr gwledig.

Dysgu

Lecturer

Mae Angharad yn cyfranogi mewn gweithgareddau dysgu ar fodiwlau craidd i gyd.  Mae hi yn Gydlynydd Modiwl am:

Modiwl 3 (Deall Corff Dynol)

Modiwl 8 (Datblygu Ymarfer Proffesiynol - maes oedolion)

Modiwl 11 (Trosiant i Ymarfer Ymreolaethol - maes oedolion)

Mae hi hefyd yn Arweinydd Asesu Academaidd i Ran 2 o’r rhaglen.

Ymchwil

Mae Angharad yn angerddol am ddarpariaeth o Nyrsio ansawdd uchel mewn ardaloedd gwledig ac felly, mi benderfynodd ddilyn cwrs PhD gyda Phrifysgol Aberystwyth yn 2016, i geisio deall pan fod ardaloedd gwledig yng Nghanolbarth Cymru yn ymdrechu i recriwtio a chadw ei gweithlu Nyrsio.  Mae yn derbyn arweiniant oddi wrth Dr Rachel Rahman a Dr Jiaqing O - Adran Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth.  Mae ei ymchwil wedi cyfrannu i gynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol fel a ganlyn:

Tach 2022

Cynhadledd Gofal a Iechyd Gweldig Cymru – Cyflwyniad poster

‘A historical account of rural health and care services: a brief journey through time’

Ion 2022

Cymdeithas Ddysgiedig Cymru – Cyd-ennillydd am gyflwyniad poster a llafar:

‘The Excitement of the City: the perspectives of Welsh urban working nurses regarding the rural recruitment challenge’

Tach 2019

Cynhadledd Gofal a Iechyd Gweldig Cymru – Cyflwyniad llafar:

How urban based nurses can inform the rural recruitment challenge’

Tach 2019

Argraffiad (Journal of Rural Studies – Ffactor Effaith 3.3):

Jones, A., Rahman, R. J. & O, J. (2019). A crisis in the countryside - Barriers to nurse recruitment and retention in rural areas of high-income countries: A qualitative meta-analysis. Journal of Rural Studies. 72. 153-163.

Chwe 2019

Cynhadledd Arddangos Iechyd Cyhoeddus Cymru - Cyflwyniad poster:

‘Time and Travel: the perspectives of Welsh rural nurses regarding the rural recruitment challenge’

Tach 2018

Cynhadledd Gofal a Iechyd Gweldig Cymru – Cyflwyniad llafar:

Time, Traffic and Travel: the perspectives of Welsh rural nurses regarding the rural recruitment challenge’   

Tach 2017

Cynhadledd Gofal a Iechyd Gweldig Cymru – Cyflwyniad poster:

Health in the HINTERLANDS: the Welsh rural nurse recruitment and retention challenge’

Gorff 2017

Cynhadledd Ysbrydoli Arloesi mewn YmarferCyflwyniad llafar:

Rural Nurse Recruitment and Retention: a crisis in the countryside’

Meh 2017

Trans-Atlantic Rural Research Network – Papur Trafod/Llafar:

Rural Nurse Recruitment and Retention: a crisis in the countryside’

Mai 2017

Cynhadledd Prif Swyddog Nyrsio - Cyflwyniad poster:

‘Health in the Hinterlands: the Welsh rural nurse recruitment and retention challenge’

Cyfrifoldebau

Ar ran y Ganolfan Addysg Gofal Iechyd:

  • Tiwtor Personol
  • Tiwtor Cysylltiol Addysgol
  • Tiwtor Derbyn
  • Arweinydd Defnyddwyr Gwasanaethau, Gofalwyr ac Aelodau o’r Cyhoedd
  • Arweinydd Ymchwil
  • Arweinydd yr Iaith Gymraeg
  • Arweinydd Iechyd Gwledig
  • Arweinydd Cynaladwyedd
  • Arweinydd Un Iechyd
  • Aelod Cysylltiol Addysg Bellach