Tystysgrif Addysg Uwch (TAU)

Mae Tystysgrif Addysg Uwch yn rhaglen rhan amser o gyrsiau byrion, sy’n dod i gyfanswm o 120 o gredydau, ac yn arwain at gymhwyster israddedig Prifysgol. Cewch rhwng 2 flynedd a 5 mlynedd i gwblhau eich TAU, felly mae digonedd o amser i chi weithio eich ffordd drwy’r cyrsiau priodol ar gyfer eich maes astudio chi.

Sut mae cofrestru ar TAU?

Dewis eich TAU:

  • Celf a Dylunio
  • Astudiaethau Ysgrifennu Creadigol
  • Ecoleg Maes
  • Astudiaethau Hel Achau
  • Ieithoedd Modern

Cysylltwch â’r cydlynydd priodol mi fyddant yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi am eich dewis o dystysgrif:

Llenwch y ffurflen gofrestru TAU:

Dadlwythwch y ffurflen: CHE/DHE Registration Form

Arbed ac e-bostio: dysgu@aber.ac.uk