Dulliau Hybu Gradd i Israddedigion ac Uwchraddedigion

 

Mae'r Adran Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi cyfle dysgu unigryw i chi, cyfle a all roi hwb i'ch gradd a’ch cynorthwyo i sefyll ben ac ysgwydd uwchben y dorf. 

Beth yw Dysgu Gydol Oes? 

Mae Dysgu Gydol Oes yn cynnig modiwlau byr, sy’n rhoi credydau mewn amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys Celf a Dylunio, Ysgrifennu Creadigol, Ecoleg, Archaeoleg, Hel Achau, Hanes, Astudiaethau Natur, Ieithoedd (Arabeg, Tsieinëeg, Ffrangeg, Almaeneg, Groeg, Eidaleg, Japanaeg, Rwsieg a Sbaeneg), a Datblygu Proffesiynol.

Beth allwn ni ei wneud i chi? 

Ochr yn ochr â'ch rhaglen radd, mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn gallu astudio un modiwl y tymor YN RHAD AC AM DDIM.

Mae croeso i fyfyrwyr o unrhyw brifysgol arall gofrestru a manteisio ar ein modiwlau achrededig.

Beth yw'r manteision? 

 • Personoli'ch CV a gadael y brifysgol â chyfres o sgiliau newydd.
 • Dysgu am eich bod yn mwynhau! Astudio modiwl mewn pwnc sy’n golygu rhywbeth ichi, neu roi gynnig ar rywbeth newydd.
 • Cwrdd a chymdeithasu ag amrywiaeth o bobl o wahanol gefndiroedd.
 • Ategu eich astudiaethau a'ch pwnc gradd.

Sut mae ein modiwlau yn cael eu darparu? 

Mae ein modiwlau yn cael eu dysgu naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb. Mae gan ein tiwtoriaid gymwysterau a phrofiad. Maent yn darparu adnoddau astudio hygyrch ac maent wrth law i roi hyfforddiant ac arweiniad arbenigol.

Mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau ar-lein yn rhai sy’n cael eu hastudio yn eich pwysau eich hun, sy’n rhoi hyblygrwydd i chi astudio pryd a ble y dymunwch. Mae'r modiwlau hyn yn cael eu cyflwyno trwy Blackboard – y llwyfan dysgu ar-lein. Rydym hefyd yn defnyddio Microsoft Teams neu Zoom i gyflwyno elfennau byw y cyrsiau ar-lein.

Mae’r cyrsiau iaith yn cael eu cynnal ar-lein neu wyneb yn wyneb ac mae pob dosbarth yn fyw.

Cynhelir rhai o'n modiwlau yn gyrsiau penwythnos dwys mewn mannau eraill yng Nghymru.

Sut mae cofrestru ar eich cwrs

 • Dewch o hyd i’ch cwrs
 • Nodwch deitl y cwrs
 • Ewch i Siop Ar-lein Dysgu Gydol Oes (hyd yn oed os yw’r cwrs ar gael am ddim bydd angen i chi archebu’ch cwrs drwy’r siop ar-lein er mwyn sicrhau’ch lle ar y cwrs.)
 • Yn y blwch chwilio ar ochr chwith y sgrin, dechreuwch chwilio am deitl eich cwrs a phan fydd yn ymddangos, cliciwch arno.
 • Os yw’r cwrs ar gael am ddim fe fydd yn dangos dim ffi wrth ochr y botwm Archebu Cwrs.
 • Cliciwch ar y botwm Archebu Cwrs ac fe ewch i’r sgrin derfynol lle y byddwch yn cwblhau’r broses. Dangosir y ffi fel £0.
 • Ar ôl i chi sicrhau lle ar eich cwrs drwy’r siop ar-lein, bydd y swyddfa wedyn yn cadarnhau’ch bod wedi cofrestru ac yn anfon mwy o fanylion am y cwrs atoch.