Gwybodaeth Modiwlau

Modiwlau Israddedigion - Addysg (2020/2021)

Rhan 1 Semester 1

 • AD10120 - Polisiau a Materion Mewn Addysg
 • AD13620 - Sgiliau Allweddol i Brifysgol
 • AD14520 - Datblygiad a Dysgu Plant
 • ED10120 - Policies and Issues in Education
 • ED10620 - Early Years Provision: Principles and Practice
 • ED13620 - Key Skills for University
 • ED14520 - Children's Development and Learning
 • ED14620 - Health and Wellbeing in the Early Years

Rhan 1 Semester 2

 • AD11320 - Plant Ifainc yn Dysgu
 • AD13820 - Y Dysgwr a'r Amgylchedd Dysgu
 • AD14320 - Datblygiad Iaith
 • AD19220 - Datblygiad Plant
 • ED10220 - Child Development
 • ED11320 - Young Children Learning
 • ED13720 - Play and Learning:Theory and Practice
 • ED13820 - The Learner and the Learning Environment
 • ED14120 - Inclusive Learning Practices
 • ED14320 - Language Development
 • ED14420 - Partnerships in Principle and Practice

Rhan 2 Semester 1

 • AD20120 - Seicoleg Dysgu a Meddwl
 • AD20220 - Llythrennedd Mewn Plant Ifanc
 • AD20600 - Gweithio Gyda Phlant
 • AD24320 - Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol
 • AD30120 - Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol
 • AD30620 - Hawliau Plant
 • AD33600 - Traethawd Hir
 • AD34320 - Lleoliad Gwaith B Blwyddyn 3
 • AD34420 - Lleoliad Gwaith C Blwyddyn 3
 • AD34620 - Lleoliad Gwaith A Blwyddyn 3
 • ED20120 - Psychology of Learning and Thinking
 • ED20220 - Literacy in Young Children
 • ED20600 - Working with Children
 • ED21100 - Personal and professional Development in Childhood Studies
 • ED24320 - Safeguarding and Professional Practice
 • ED29320 - Effective Teaching for Effective Learning 1 Level 5
 • ED29520 - Learning Literacies Level 5
 • ED30120 - Critically Reflecting and Evaluating Learning and Skills
 • ED30420 - Special Educational Needs
 • ED30620 - Children's Rights
 • ED33600 - Major dissertation
 • ED33820 - Promoting Health in the Developing World: Challenges and Goals
 • ED33920 - Teaching Methodologies
 • ED34020 - Education and Community Development
 • ED34320 - Year 3 Placement B
 • ED34420 - Year 3 Placement C
 • ED34620 - Year 3 Placement A
 • ED39320 - Effective Teaching for Effective Learning 1 (Level 6)
 • ED39520 - Learning Literacies Level 6

Rhan 2 Semester 2

 • AD20320 - Dulliau Ymchwil
 • AD20620 - Gweithio Gyda Phlant
 • AD24620 - Lleoliad Gwaith A Blwyddyn 2
 • AD24720 - Lleoliad Gwaith B Blwyddyn 2
 • AD24820 - Lleoliad Gwaith C Blwyddyn 2
 • AD30320 - Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar
 • AD33640 - Traethawd Hir
 • AD34720 - Cyfathrebu
 • AD34820 - Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol
 • ED20320 - Research Methods
 • ED20620 - Working with Children
 • ED20820 - Making Sense of the Curriculum
 • ED21140 - Personal and professional Development in Childhood Studies
 • ED22420 - Discourses Language and Education
 • ED24620 - Year 2 Placement A
 • ED24720 - Year 2 Placement B
 • ED24820 - Year 2 Placement C
 • ED29620 - Specialist Subject Learning and Development Level 5
 • ED30320 - Mathematical Development in the Early Years
 • ED33020 - Communicating Science: the Scientists, the Media and the Public
 • ED33640 - Major dissertation
 • ED33720 - Global Perspectives on Rights and Education
 • ED34120 - International Development and Practice
 • ED34220 - The Development of Numeracy
 • ED34720 - Communication
 • ED34820 - Emotional and Social Development
 • ED39420 - Effective Teaching for Effective Learning 2 (Level 6)
 • ED39620 - Specialist Subject Learning and Development Level 6

Rhan 2 Ar gael yn semester 1 a 2

 • ED39020 - Offender Learning
 • ED39120 - Learning Numeracy
 • ED39720 - Bilingual Learning
 • ED39820 - Equality, Diversity and Inclusive Learning
 • ED39920 - Learning Digital Competencies

Modiwlau Uwchraddedigion - Addysg (2020/2021)

Semester 1

 • AD31500 - Gwybodaeth Addysgeg a Chwricwlwm
 • AD31600 - Addysgeg Effeithiol
 • AD37300 - Dysgu i Addysgu 1
 • AD37400 - Dysgu i Addysgu 2
 • ADM1300 - Astudiaethau Proffesiynol
 • ADM1400 - Sgiliau Gwerthuso a Dysgu
 • ADM5700 - TAR (Uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol
 • ED31500 - Pedagogy and Curriculum Knowledge
 • ED31600 - Effective Pedagogy
 • ED37300 - Learning to Teach 1: Introduction to Teaching Skills
 • ED37400 - Learning to Teach 2: Development of Teaching Skills
 • EDM1300 - Professional Studies
 • EDM1400 - Evaluating Learning and Skills
 • EDM5700 - PGCE (Secondary): Professional Studies
 • EDM7140 - Research Methods
 • EDM7220 - Children, Global Citizenship & Sustainable Development: Perspectives, Policy & Practice
 • EDM7320 - Childhood: Theory and Professional Practice
 • EDM9000 - Advanced Mentoring in Education
 • EDM9100 - Mentoring in Education, Principles and Practice

Semester 2

 • AD31530 - Gwybodaeth Addysgeg a Chwricwlwm
 • AD31630 - Addysgeg Effeithiol
 • ADM1330 - Astudiaethau Proffesiynol
 • ADM1430 - Sgiliau Gwerthuso a Dysgu
 • ED31530 - Pedagogy and Curriculum Knowledge
 • ED31630 - Effective Pedagogy
 • EDM1330 - Professional Studies
 • EDM1430 - Evaluating Learning and Skills
 • EDM7420 - Additional Learning Needs
 • EDM7520 - Children's Rights and Childhood Policy
 • EDM7620 - The Creative World of the Child
 • EDM7720 - Creativity in Educational Practice
 • EDM7820 - Health Promoting Schools: Concepts, Models and Global Perspectives
 • EDM7920 - Promoting and Safeguarding Children's Health and Wellbeing
 • EDM9030 - Advanced Mentoring in Education
 • EDM9130 - Mentoring in Education, Principles and Practice

Semester 3 (Traethawd Hir)