Gwybodaeth Modiwlau

Modiwlau Israddedigion - Mathemateg (2019/2020)

Rhan 1 Semester 1

Rhan 1 Semester 2

 • MA00910 - Introduction to Statistics
 • MA01020 - Mathematics Tutorial
 • MA03610 - Foundations of Mathematics 2
 • MA11110 - Mathematical Analysis
 • MA11210 - Differential Equations
 • MA11310 - Statistics
 • MA13610 - Mathematics for Economics and Finance 2
 • MA15210 - Games, Puzzles and Strategies 2
 • MP11010 - Further Algebra and Calculus
 • MP12910 - Career Planning and Skills Development
 • MT11010 - Algebra a Chalcwlws Pellach
 • MT11110 - Dadansoddi Mathemategol
 • MT11210 - Hafaliadau Differol
 • MT11310 - Ystadegaeth
 • MT12910 - Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau

Rhan 1 Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Rhan 2 Semester 1

 • MA20110 - Real Analysis
 • MA20310 - Introduction to Abstract Algebra
 • MA25200 - Introduction to Numerical Analysis and its applications
 • MA26010 - Distributions and Estimation
 • MA26600 - Applied Statistics
 • MA30110 - Group Theory
 • MA30210 - Norms and Differential Equations
 • MA30510 - Differential Geometry of Curves and Surfaces
 • MA33410 - Theory of Elasticity
 • MA34110 - Partial Differential Equations
 • MA34610 - Hydrodynamics ii
 • MA36510 - Linear Statistical Models
 • MA37810 - Stochastic Models in Finance
 • MA38410 - Introduction to Control Theory
 • MAM2620 - Algebraic Topology
 • MAM3420 - Advanced Mathematical Methods in Elasticity
 • MAM5120 - Statistical Concepts, Methods and Tools
 • MAM8420 - Advanced Control Theory
 • MAM9720 - Minor Project
 • MT20110 - Dadansoddiad Real
 • MT25200 - Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i gymhwysiadau
 • MT30210 - Normau a Hafaliadau Differol
 • MT34110 - Hafaliadau Differol Rhannol
 • MT39020 - Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd
 • MTM9720 - Prosiect Llai

Rhan 2 Semester 2

 • MA21410 - Linear Algebra
 • MA21510 - Complex Analysis
 • MA25220 - Introduction to Numerical Analysis and its applications
 • MA25610 - Hydrodynamics 1
 • MA25710 - Advanced Dynamics
 • MA26620 - Applied Statistics
 • MA32410 - Graphs and Networks
 • MA34210 - Asymptotic Methods in Mechanics
 • MA34710 - Numerical Solution of Partial Differential Equations
 • MA34810 - Mathematical Models of Biological Systems
 • MA35210 - Topics in Biological Statistics
 • MA36010 - Comparative Statistical Inference
 • MA37410 - Probability and Stochastic Processes
 • MA38010 - Spectral Theory
 • MA38310 - Operator Algebra
 • MAM5220 - Statistical Techniques for Computational Scientists
 • MAM7020 - Lebesgue Integration
 • MAM8020 - Spectral Theory
 • MAM9840 - Major Project
 • MAS0160 - Mathematics Year in Industry
 • MAS0260 - Mathematics Year in Industry
 • MP35710 - Quantum Information Theory 2
 • MT21410 - Algebra Llinol
 • MT21510 - Dadansoddiad Cymhlyg
 • MT25220 - Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i gymhwysiadau
 • MT25610 - Hydrodynameg 1
 • MT32410 - Graffiau a Rhwydweithiau
 • MT34210 - Dulliau Asymptotig mewn Mecaneg
 • MTM9840 - Prif Brosiect

Rhan 2 Ar gael yn semester 1 a 2

 • MA39910 - Project in Mathematics or Statistics
 • MT39910 - Prosiect Mewn Mathemateg neu Ystadegaeth

Rhan 2 Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • MA25110 - Introduction to Numerical Analysis
 • MA26510 - Statistical Methods
 • MA27210 - Regression and Anova
 • MA27510 - Theory and Practice of Sampling
 • MA31210 - Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems
 • MA32610 - Topology
 • MA33110 - Linear Programming
 • MA33210 - Discrete Mathematics
 • MA33310 - Integral Transforms
 • MA34310 - Viscous Flow and Rheology 1
 • MA37010 - Lebesgue Integration
 • MA37110 - Differential Geometry
 • MA37510 - Linear Modelling Techniques
 • MA38110 - Queueing and Reliability
 • MAM0120 - Complex Fluids: Mathematical Modelling
 • MAM0420 - Numerical Simulation of Newtonian Flows
 • MAM3320 - Integral Equations
 • MAM4420 - Boundary Value Problems
 • MAM4520 - Numerical Approximation
 • MAM5320 - Viscous Flow and Rheology 2
 • MAM7120 - Modern Differential Geometry
 • MAM8120 - Stochastic Operational Research
 • MAM8320 - Mathematical Foundations of Quantum Theory
 • MAM8520 - Mathematical Foundations of Quantum Theory
 • MP35610 - Quantum Information Theory 1
 • MT24510 - Egwyddorioan Modelu Mathemategol
 • MT25110 - Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol
 • MT27510 - Theori ac Ymarfer Samplu
 • MT33110 - Rhaglennu Llinol

Modiwlau Uwchraddedigion - Mathemateg (2019/2020)

Semester 3 (Traethawd Hir)

Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • MAM0320 - Parameter Estimation in Continuum and Stochastic Models
 • MAM0520 - Computational Rheology
 • MAM0620 - Current Trends in Rheology
 • MAM0760 - Major Project