Newyddion

Cyn-fyfyrwyr yn rhannu eu doniau creadigol

(chwith i’r dde): Miriam Elin Jones, Gruffudd Owen a Naomi Nicholas, aelodau newydd Grŵp Dramodwyr Newydd

Mae tri cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn rhan o gynllun cenedlaethol newydd gyda Theatr Genedlaethol Cymru i ddatblygu crefft awduron llwyfan.

Aber yn adennill Dyfarniad Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil

Chwith i’r Dde: Dr Jennifer Deaville, Rheolwr Datblygu Ymchwil, Dr Dafydd Roberts, Swyddog Datblygu Ymchwil a Sarah Wydall o Gyfadran y Celdyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn absennol o’r llun mae Heather Hinkin o Adnoddau Dynol a Dr Patricia Shaw o Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei chydnabod am ei hymrwymiad hirdymor i ddatblygiad gyrfa ymchwilwyr.

Ymchwil defaid brîd prin ym Mhwllpeiran

Rhai o’r defaid Soay sy’n pori ar dir Canolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran, Prifysgol Aberystwyth.

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi bod ar ymweld â Hiort ar Ynysoedd Allanol Heledd fel rhan o’u hastudiaeth newydd ar arferion bwydo brîd hynafol a phrin o ddefaid gwyllt.

Teyrngedau i gyn Is-Ganghellor

Yr Athro Noel Lloyd, Is-Ganghellor Prifysgol Aberstwyth rhwng 2004 a 2011

Mae teyrngedau wedi eu talu i’r Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, a farw yn 72 oed.

Gwefan newydd i gylchgrawn Y Ddraig

(chwith i’r dde): Aelodau bwrdd golygyddol Y Ddraig 2019: (rhes flaen) Gweno Martin; Nia Ceris Lloyd; Megan Elenid Lewis, a wnaeth lansio’r gyfrol newydd; Non Roberts; Sioned Mair Bowen; (rhes gefn) Elen Haf Roach; Owain Vaughan ac Alaw Mair Jones.

Mae gwefan newydd wedi’i lansio ar gyfer cylchgrawn llenyddol Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth.

Aber ar frig tablau boddhad The Guardian

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ymysg y mwyaf bodlon yn y DU yn ôl tabl cynghrair prifysgolion diweddaraf The Guardian.

Aber yn lansio cwrs haf newydd i gynhyrchwyr ffilm ifanc

Prifysgol Aberystwyth yn lansio ysgol haf newydd i gynhyrchwyr ffilmiau ifanc

Mae ysgol haf newydd i gynhyrchwyr ffilmiau ifanc sy’n cynnig cyfle i weithio gyda chynhyrchydd profiadol o Hollywood wedi ei lansio gan Brifysgol Aberystwyth.

Prifysgol Aberystwyth yn cyhoeddi Cymrodyr er Anrhydedd 2019

Roedd y Barnwr Milwyn Jarman QC ymysg y rhai y cyflwynwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd iddynt yn 2018.

Mae ffigwr amlwg byd-eang yn y frwydr i gael gwared ar bolio, cyn-Brif Weinidog Cymru ac athro cerddoriaeth peripatetig sydd wedi ymddeol ymhlith y rhai a fydd yn cael eu hanrhydeddu yn ystod y seremonïau graddio ym Mhrifysgol Aberystwyth eleni.

Prifysgol Aber ar faes Eisteddfod yr Urdd

Mae stondin Prifysgol Aberystwyth yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni reit gyferbyn â Chanolfan y Mileniwm,

Wrth i filoedd o bobl ifanc o bob cwr o Gymru a thu hwnt gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 yr wythnos, mae Prifysgol Aberystwyth yno hefyd i gefnogi gŵyl ieuenctid fwyaf Cymru.

Penodi datblygwr i adnewyddu Pantycelyn

Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth (4ydd o’r dde), Gwerfyl Pierce Jones, Cadeirydd Bwrdd Prosiect Pantycelyn (5ed o’r dde) a Gerallt Evans (3ydd o’r dde) o Morgan Sindall, ynghyd â myfyrwyr a cynrychiolwyr o’r Brifysgol a Morgan Sindall, yn nodi dyfarnu’r cytundeb i adnewyddu Pantycelyn i’r cwmni adeiladu.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi’r cwmni adeiladu Morgan Sindall i adnewyddu’r neuadd breswyl Gymraeg hanesyddol Neuadd Pantycelyn.

Prifysgol Aberystwyth yng Ngŵyl y Gelli

Bydd tair darlith yn cael eu cyflwyno yn rhaglen Gŵyl y Gelli 2019 fel rhan o bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r ŵyl ddiwylliannol a llenyddol uchel ei bri.

Bydd cyfres o ddarlithoedd yn amlygu rhai o’r heriau byd-eang sy’n destun ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhan o Ŵyl y Gelli eleni.

Brasluniau, mapiau a delwau gothig yn datgloi cyfrinachau cerdd enwog John Keats ‘La Belle Dame Sans Merci’

Edward Vernon Utterson: darlun o Fedd Iarll Arundel yn Eglwys Gadeiriol Chichester, gyda delw o farchog, pen ar y chwith, a’i fraich dde yn eisiau. Gwnaed yn 1817, ddwy flynedd cyn ymweld Keats Nghadeirlan © Trustees of the British Museum

Mae gwaith newydd gan ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn awgrymu bod dwy ddelw yn y dull gothig sydd yn dal dwylo yn Eglwys Gadeiriol Chichester a amlygwyd gan gerdd Philip Larkin ‘An Arundel Tomb’ hefyd wedi ysbrydoli myfyrdodau John Keats ar gariad angerddol, ‘La Belle Dame Sans Merci’.

Cyfreithiwr blaenllaw i arwain yr adran gyfraith gyntaf i’w sefydlu yng Nghymru

Bydd yr Athro Emyr Lewis yn dechrau ar ei swydd fel Pennaeth y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Medi 2019.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi penodiad y cyfreithiwr blaenllaw, Emyr Lewis, fel Pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Ben Lake yn trafod Brexit o’r meinciau cefn

Bydd Ben Lake AS yn traddodi darlith ar ‘Brexit o’r meinciau cefn’ ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Iau 16 Mai 2019.

Bydd Aelod Seneddol ieuengaf Cymru, Ben Lake yn trafod Brexit a’i rôl fel meinciwr cefn yn San Steffan mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 16 Mai 2019.

Glo oedd gorffennol Cymru ond mae'i dyfodol mewn ffermio carbon

Thomas Jeffries/Shutterstock

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan yr Athro Iain Donnison a Dr Judith Thornton, ill dau o Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation