Newyddion

Cicio’r Bar i ddathlu llwyddiant eisteddfodol

Gruffudd Owen, enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Bydd cyfres newydd o nosweithiau barddoniaeth a cherddoriaeth yn cael ei lansio yn Stiwdio Berfformio Canolfan y Celfyddydau Prifysgol Aberystwyth nos Iau 22 Tachwedd 2018.

Cerddoriaeth gerddorfaol yn fyw ar garreg y drws

Philomusica

Mae Philomusica wrthi’n paratoi i ddifyrru cynulleidfaoedd gyda pherfformiad godidog yn y Neuadd Fawr yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr.

I fyny bo’r nod: personal, civic and spiritual ambition in late-Victorian Wales

Uchelgais, cysyniad a ddaeth yn “obsesiwn” gan y Cymry tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fydd pwnc darlith gyhoeddus Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Mawrth 20 Tachwedd 2018.

Dinasyddiaeth yng nghysgod Brexit

Wrth i'r dadlau gwleidyddol o amgylch ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd barhau, mi fydd Darlith Flynyddol Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (6.30yh, Dydd Gwener 23 Tachwedd) yn trafod dinasyddiaeth yng nghyfnod Brexit.

Cyn-fyfyriwr PhD o Aber yn ennill Gwobr y Gymdeithas Eingl-Thai

Dr Jittipat Poonkham (chwith) gyda Mr Jason Gregory, Cyfarwyddwr Cymwysterau Rhyngwladol, Pearson Education

Mae cyn-fyfyriwr PhD o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi derbyn gwobr gan y Gymdeithas Eingl-Thai.

Tymheredd iâ yn gynhesach na’r disgwyl ar relwif ucha’r byd

Yr Athro Bryn Hubbard, Cyfarwyddwr Canolfan Rhewlifeg ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r fyfyrwraig PhD Katie Miles ar Rewlif Khumbu yn 2017.

Mae tymheredd yr iâ o fewn rewlif ucha’r byd ar lethrau Mynydd Everest yn gynhesach na'r disgwyl, yn ôl ymchwil newydd gan rewlifegwyr o brifysgolion Aberystwyth, Kathmandu, Leeds a Sheffield.

Dathlu cynnydd gwaith adeiladu gyda seremoni llofnodi’r dur

(chwith i'r dde): Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Peter Ryland, Prif Swyddog Gweithredu, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru; Paul Gemmill, Prif Swyddog Gweithredu, UKRI BBSRC; Neal Stephens, Rheolwr Gyfarwyddwr, Willmott Dixon Construction, Cymru a'r Gorllewin a Dr Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog Gweithredol, Campws Arloesi a Menter Aberystwyth.

Mae’r cam diweddaraf yn y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi’i nodi mewn seremoni arbennig.

Lansio cyfres o straeon i blant

(chwith i’r dde): Fflur Aneira Davies, CAA Cymru; a’r awduron, Mari Lovgreen; Gwenno Mair Davies ac Eurig Salisbury, Pennaeth dros dro Adran Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth.

Mae tri awdur adnabyddus, sy’n raddedig o Brifysgol Aberystwyth, wedi cyfrannu at greu cyfres o straeon newydd i blant.

Awdur ffeministaidd chwedlonol i draddodi Darlith Flynyddol Kenneth N Waltz

Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro Cynthia Enloe, arloesydd ym meysydd rhyw a rhyfel, militariaeth, economeg wleidyddol a gwleidyddiaeth rhyngwladol, fydd yn cyflwyno Darlith Flynyddol Kenneth N Waltz 2018.

Sut gall hiwmor newid eich perthynas

Credyd:  Olena Yakobchuk/Shutterstock

Gan ysgrifennu yn The Conversation mae’r darlithydd Seicoleg, Dr Gil Greengross, yn trafod rôl hiwmor mewn perthynas.

Yr Adran Gyfrifiadureg yn derbyn gwobr Athena SWAN

Yr Adran Gyfrifiadureg yw’r adran academaidd gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth i dderbyn Gwobr Athena SWAN.

Gwobr o £10,000 ar gael i fyfyrwyr mentrus

Lansio InvEnterPrize 2019 (chwith i’r dde): Ben Jones, Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau Campws Arloesi a Menter Aberystwyth; Tony Orme, Ymgynghorydd Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth; Hayley Goddard, Swyddog Rhoddion Unigol y Brifysgol; Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Caryl Davies, Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr a Gyrfaoedd a Lorri Browning o Creu’r Sbarc.

Mae rhifyn 2019 cystadleuaeth menter myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi’i lansio, gyda gwobr o £10,000 i’r ymgeisydd buddugol.

Stoc tai gwael yn y DU yn achosi argyfwng iechyd yn y gaeaf

Credyd: Anelina/Shutterstock

Yn ysgrifennu yn The Conversation, mae'r Dr Judith Thornton, Rheolwr Carbon Isel ym Mhrosiect BEACON Prifysgol Aberystwyth, yn trafod sut y gellid lleihau'r nifer o farwolaethau sy'n digwydd yn y gaeaf trwy wella'r stoc tai

Dot a Billy: llythyrau caru yn datgelu profiadau bywyd y Rhyfel Byd Cyntaf

Credyd:  Agnes Kantaruk/Shutterstock

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan Dr Sian Nicholas o Adran Hanes a Hanes Cymru'r Brifysgol, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation.

Nifer yr ymgeiswyr benywaidd yn etholiadau hanner tymor yr UD yn torri record

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan Dr Jenny Mathers o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Brifysgol, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation.