S4C : Y Chwarter Canrif Cyntaf

01 Awst 2007

Fe fydd rhai o'r penderfyniadau allweddol a wnaed wrth sefydlu'r sianel deledu Gymraeg gyntaf erioed yn cael eu dadlennu mewn cynhadledd arbennig i nodi 25 mlwyddiant S4C ym mis Tachwedd 2007.

Aberystwyth ar frig tabl bodlonrwydd myfyrwyr

16 Awst 2007

Mae Aberystwyth wedi cofnodi'r sgôr uchaf yn y Deyrnas Gyfunol am fodlonrwydd myfyrwyr yn ôl The Times Good University Guide 2008 sydd yn cael ei gyhoeddi heddiw, ddydd Iau 16 Awst 2007.

Canllawiau Clirio Gwerth Chweil

16 Awst 2007

Lansio canllaw newydd gan Denu A Derbyn er mwyn cynorthwyo myfyrwyr wrth iddynt lywio'u ffordd drwy'r broses glirio yn dilyn cyhoeddi canlyniadau safon uwch.

Microtransat 2008

31 Awst 2007

Bydd timoedd sydd yn paratoi i gymryd rhan yn Microtransat 2008, y ras gyntaf ar draws Môr yr Iwerydd i gychod hwylio robotaidd, yn cynnal pump diwrnod o brofion a rasio ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos nesaf ( 2-6 Medi 2007).

Yr Eisteddfod Genedlaethol

02 Awst 2007

Bydd stondin y Brifysgol ar faes yr Eisteddfod wythnos nesaf yn fwrlwm o weithgareddau, gan gynnwys cyfle i wneud ffilm fer, darlithiau, darlleniadau llenyddol, cwis gwleidyddol, lansio llyfrau a derbyniadau i ddarpar a chyn-fyfyrwyr.