Aur i fyfyriwr Ceffylau

07 Rhagfyr 2007

Enillodd Bea Meitiner, myfyrwraig MSC Gwyddor Ceffylau, fedal aur yn ei chystadleuaeth farchogaeth ryngwladol gyntaf, Cwpan y Cenhedloedd i Fyfyrwyr am Farchogaeth, gafodd ei gynnal rhwng y 15ed a'r 18ed o Dachwedd yng Ngwlad Belg

Cornel compost

19 Rhagfyr 2007

Bydd gwastraff bwyd sydd wedi bod yn cael ei anfon i'w gladdu hyd yma, yn cael ei drin gan beiriant compost y Brifysgol o hyn allan.

Rhwydwaith WiFi

06 Rhagfyr 2007

Bydd staff a myfyrwyr sydd yn byw yn ardal yr Hen Goleg yn cael mynediad i rwydwaith WiFi newydd y Brifysgol yn y flwyddyn newydd, mewn cynllun ar y cyd gyda Cyngor Sir Ceredigion.

Cydnabod rheolaeth

07 Rhagfyr 2007

Ysgol Rheolaeth a Busnes Aberystwyth yw'r ysgol fusnes gyntaf yng Nghymru i gael ei hachredu ar gyfer y cymhwyster Meistr mewn Busnes a Rheolaeth gan y Gymdeithas MBA, ac un o 20 yn unig ar draws y byd.

Cyfrifiaduron newydd i leihau'r defnydd o drydan

14 Rhagfyr 2007

Mae buddsoddiad sylweddol yn golygu fod myfyrwyr yn mwynhau cyfrifiaduron mwy pwerus sydd yn defnyddio llai o drydan.

Defnyddio llai o bapur

14 Rhagfyr 2007

Mae disgwyl gostyngiad o 20% yn y papur, hanner miliwn o ddalenni, sydd yn cael ei ddefnyddio gan y Brifysgol eleni yn dilyn gosod peiriannau argraffu cyhoeddus newydd.

Gafr yn lle cardiau

20 Rhagfyr 2007

Ychydig o gardiau oedd i'w gweld yn Adran Astudiaethau Gwybodaeth yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig gan i'r staff ddewis cyfrannu at Rhoddion Nadolig Amgen World Vision.

Ymgais record byd

03 Rhagfyr 2007

Mae Stuart Kershaw yn cyfuno busnes â phleser fel aelod o dîm La Mondiale sydd yn ceisio torri'r record byd am rwyfo ar draws môr yr Iwerydd.