Penodiad

30 Ionawr 2009

Penodwyd Ms Susan Chambers yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol y Brifysgol. Mae'n arwain tim o 20 sydd wedi ei leoli ym Mhlas Gogerddan.

Ar y brig am brofiad myfyrwyr

15 Ionawr 2009

Prifysgol Aberystwyth sydd yn cynnig y profiad gorau i fyfyrwyr yng Nghymru yn ôl Profiad Myfyrwyr y Times Higher Education.

Cystadleuaeth Ysgoloriaethau Ymchwil Uwchraddedig Aberystwyth 2009

19 Ionawr 2009

Gwahoddir ceisiadau i'r gystadleuaeth uchod. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw'r 1af o Fawrth, ag eithrio Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (pynciau gwyddonol yn unig) 23ain Chwefror, ac Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, 30ain Ionawr.

Tanwydd gwyrdd

27 Ionawr 2009

Rhan flaenllaw i wyddonwyr o IBERS mewn menter gwerth £27m i ddatblygu tanwydd glan, gwyrdd a chynaliadwy.