Plant, teledu a'r we

26 Tachwedd 2009

Y ffordd y mae plant rhwng saith ac unarddeg oed yn defnyddio technoleg yn ganolbwynt i astudiaeth ymchwil ar y cyd rhwng Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu a chwmni cynhrychu rhaglenni i blant,Boomerang+.

Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru

12 Tachwedd 2009

Bydd Adam Price AS yn traddodi Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ar nos Lun 16eg Tachwedd. Pwnc y ddarlith fydd “Cymru: Y Coloni Cyntaf ac Olaf Un”.

Dr TUDOR E. JENKINS, MA, DPhil (Oxon), FInstP

06 Tachwedd 2009

Gyda thristwch mawr nodwn farwolaeth sydyn Dr Tudor Jenkins, Darllenydd mewn Ffiseg yn y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gwobr Addysg Uwch y Frenhines

18 Tachwedd 2009

Dyfarnwyd Gwobr Addysg Uwch ac Addysg Bellach y Frenhines i Brifysgol Aberystwyth.

Delhi 2010

09 Tachwedd 2009

Y gymuned o fyfyrwyr o India yn croesawu'r Ffon Gyfnewid Frenhinol i'r Brifysgol fel rhan o'r dathliadau sydd yn arwain at gynnal Gemau'r Gymanwlad 2010 yn ninas Delhi.

Grym i wneud gwahaniaeth

18 Tachwedd 2009

Bydd Ruth Marks MBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, yn traddodi degfed Darlith Flynyddol Canolfan Materion Cyfreithiol Cymreig ar nos Iau 19eg Tachwedd.

Menter newid hinsawdd newydd

27 Tachwedd 2009

Aberystwyth i gydlynu Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W), canolfan ragoriaeth £4 miliwn a gyhoedwyd ddydd Gwener 27 Tachwedd.

Chwilio am fiodanwydd gwyrddach

25 Tachwedd 2009

Prosiect arloesol yn dod â gwyddonwyr, ffermwyr, a gwneuthurwyr a dosbarthwyr tanwydd at ei gilydd i greu biodanwydd gwyrddach.

Amlieithrwydd yn Ewrop?

16 Tachwedd 2009

Yr Athro Ludwig Eichinger, Cyfarwyddwr yr Institut für Deutsche Sprache byd enwog (Sefydliad yr Iaith Almaeneg), i drafod rôl yr Almaeneg yn Ewrop.

Aur am fwyd cynaliadwy

20 Tachwedd 2009

Mae'r ffordd gynaliadwy y mae bwyd yn cael ei dyfu, ei brynu a'i baratoi ar gyfer myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn y wobr aur yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru y Gwir Flas 2009-10.

Diwrnod Hinsawdd Aber

27 Tachwedd 2009

Ddydd Mercher 2 Rhagfyr bydd Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn cynnal cyfres o ddarlithoedd ar newid hinsawdd cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yng Nghopenhagen.