Is-Ganghellor yn croesawu dysgwyr Cymraeg

02 Awst 2011

Yn ei gweithred gyhoeddus gyntaf fel Is-Ganghellor, bu’r  Athro April McMahon yn croesawu mwy na 70 o ddysgwyr y Gymraeg ar ddiwrnod agoriadol Cwrs Haf Awst 2011.

Ysgolheigion Fulbright

02 Awst 2011

Fel rhan o Sefydliad Haf newydd ac arloesol, mae wyth o fyfyrwyr disgleiriaf yr Unol Daleithiau yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth.

Gwobr Goffa Daniel Owen i Daniel

03 Awst 2011

Cyn-fyfyriwr yn cipio Gwobr Goffa Daniel Owen.

Y Fedal Ryddiaith

04 Awst 2011

Am yr ail waith yr wythnos hon mae cyn-fyfyriwr o Aber wedi cipio un o brif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol.

Aberystwyth ddim yn Clirio

08 Awst 2011

Galw mawr am lefydd ym Mhrifysgol Aberystwyth

Targedau therapiwtig newydd posibl ar gyfer Schistosomiasis

10 Awst 2011

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi gwneud darganfyddiad arwyddocaol a allai arwain y ffordd at ddatblygu triniaeth cyffuriau newydd ar gyfer un o glefydau mwyaf angheuol y byd.
Pam fod gan wrywod bach sberm mawr

10 Awst 2011

Athro yn IBERS yn datgelu strategaethau cyplu “llechwraidd” ystifflogod drwy brosiect ymchwil byd-eang.
Yr Athro Gareth Edwards-Jones

17 Awst 2011

Gyda thristwch y nodwn farwolaeth Yr Athro Gareth Edwards-Jones, deiliad Cadair Waitrose mewn Amaethyddiaeth Gynaliadwy yn IBERS.

Rhannu Gwersi Dwyieithrwydd

17 Awst 2011

Tiwtoriaid o’r Almaen yn cael cyfle i gyfoethogi eu dealltwriaeth o ddwyieithrwydd ac o ddysgu iaith ar ymweliad â’r Brifysgol.

Llwyddiant Boddhad Myfyrwyr

17 Awst 2011

Mae Prifysgol Aberystwyth yn parhau i fod ymysg yr uchaf am foddhad myfyrwyr yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2011.
Cystadleuaeth frwd am lefydd Aberystwyth

18 Awst 2011

Mae’r nifer o geisiadau llwyddiannus ar gyfer Prifysgol Aberystwyth wedi mynd tu hwnt i’r disgwyl eleni.

Cefnogi Sgiliau Adnewyddol

19 Awst 2011

Prifysgol Aberystwyth yn llofnodi cytundeb fframwaith cydweithredol  i ddarparu hyfforddiant arloesol i’r sector ynni adnewyddol.

Not the Booker Prize

25 Awst 2011

‘Fireball’, gan y myfyriwr PhD mewn Ysgrifennu Creadigol Tyler Keevil, ar restr fer gwobr ‘Not the Booker Prize’ y Guardian.

Symposiwm Rhyngwladol

30 Awst 2011

IBERS yn trefnu’r Wythfed Symposiwm Rhyngwladol ar Faeth i Anifeiliaid Llysfwyteuol.

Gwobr bioleg

30 Awst 2011

Myfyrwraig sŵoleg ar restr fer “Myfyriwr Bioleg Gorau” yng Ngwobrau Ewropeaidd SET 2011.