Cyrredd y brig

02 Medi 2011

Dathlu cwblhau cymal diweddaraf adeilad ymchwil newydd gwerth £8.6m IBERS yng Ngogerddan.

Dirywiad rhewlif

02 Medi 2011

Lluniau dramatig yn dangos sut y mae Rhewlif Petermann yr Ynys Las wedi crebachu mewn cwta ddwy flynedd.

Cadair Jean Monnet

05 Medi 2011

Cadair nodedig Jean Monnet am addysgu astudiaethau integreiddio Ewropeaidd i Dr Elena Korosteleva.

Apps symudol

05 Medi 2011

Aberystwyth yn cynnal cynhadledd gyntaf y Deyrnas Gyfunol i ddatblygwyr Apps ar gyfer yr iPhone.

Llwyddiant recriwtio

06 Medi 2011

Aberystwyth yn paratoi i groesawu'r nifer mwyaf erioed o fyfyrwyr.

Llwybr yr Arfordir

08 Medi 2011

Dr Damian Walford Davies yn gyd-gyflwynydd ar gyfres uchelgeisiol am arfordir Sir Benfro ar S4C.

Deng mlynedd ers 9/11

08 Medi 2011

Degawd o Derfysgaeth a Gwrthderfysgaeth ers 9/11: Edrych yn ôl a thuag at gyfeiriadau newydd mewn ymchwil a pholisi

Astudio tawel

09 Medi 2011

Enwi ystafell astudio dawel newydd lle na ellir defnyddio Facebook ar ôl y llyfrgellydd Tom Lloyd.

Neuaddau preswyl newydd

12 Medi 2011

Tri chwmni ar restr fer o ddatblygwyr posibl ar gyfer neuaddau preswyl newydd.

Fflam Olympaidd

13 Medi 2011

Enwebu robot dynolffurf ar gyfer cario’r Fflam Olympaidd fel rhan o Ras Gyfnewid Ffagl Olympaidd Llundain 2012.

Gwobr perfformio

15 Medi 2011

Dr Heike Roms yw ennillydd cyntaf Gwobr David Bradby TaPRA am Ymchwil i Theatr a Pherfformio Rhyngwladol. 

Bwyd v tanwydd

19 Medi 2011

Gallai’r genhedlaeth nesaf o gnydau ynni leihau’r gystadleuaeth am dir.

Celf carchar

20 Medi 2011

Myfyrwraig yr Ysgol Gelf sy’n Ynad yn cyd-guradu arddangosfa gelf yn Llundain.

Neuadd breswyl newydd

20 Medi 2011

Agor Rosser G, neuadd breswyl newydd gwerth £3m i ôl-raddedigion, ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Melys, mwys, mwy

27 Medi 2011

Gwobr Arloesi Cymdeithas Tir Glas Prydain I wyddonwyr IBERS am weiriau sy’n llawn siwgr.

Myfyriwr y Flwyddyn

27 Medi 2011

Victoria Franks, a raddiodd mewn sŵoleg, yw Myfyriwr Bioleg y Flwyddyn (Ewrop) 2011 Gwobrau Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg (SET).

Hwylio ymlaen

28 Medi 2011

Cyn-fyfyrwraig yn cyfrannu cwch diogelwch i Gwlb Hwylio’r Brifysgol.

Camu ymlaen

30 Medi 2011

Y crydd, Ruth Emily Davey yn ennill ‘Blwyddyn mewn Uned Greadigol 2011’.