Cyhoeddi’r cynigydd ffafredig ar gyfer llety newydd

04 Chwefror 2013

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o gyhoeddi mai Balfour Beatty sydd wedi ei ddewis fel y cynigydd ffafredig ar gyfer datblygu llety newydd i fyfyrwyr.

Myfyrwyr Aber yn ail greu protest Pont Trefechan

04 Chwefror 2013

Roedd 17 myfyriwr o’r Brifysgol yn rhan o ddigwyddiad unigryw y Theatr Genedlaethol sy’n dathlu 50 mlynedd ers protest Pont Trefechan.

Arweinyddiaeth amgylcheddol

06 Chwefror 2013

Cynhadledd ddiwrnod ar yr 8fed o Chwefror i darfod sut y gall Cymru gryfhau ei rôl arweiniol yn yr ymateb byd-eang i broblemau amgylcheddol rhyngwladol.

Ethol arbenigwr mewn ymddygiad anifeiliaid

07 Chwefror 2013

Ethol darlithydd mewn Ymddygiad Anifeiliaid, Dr Rupert Marshall, i Gyngor llywodraethu'r Gymdeithas ryngwladol ar gyfer Astudio Ymddygiad Anifeiliaid.

Penodi Cyfarwyddwyr Athrofeydd

08 Chwefror 2013

Cyhoeddi taw’r Athrawon Qiang Shen, Neil Glasser, Andrew Henley, Sarah Prescott a Tim Woods fydd cyfarwyddwyr yr Athrofeydd newydd.

Lansio Cynllun Strategol newydd pum mlynedd

11 Chwefror 2013

Y Brifysgol yn lansio Cynllun Strategol sydd yn gosod ei gweledigaeth am y lle mae’n dymuno bod ymhen pum mlynedd.

Derbyniad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

12 Chwefror 2013

Myfyrwyr yn cael ei gwahodd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ymuno yn y dathliadau

Gwerslyfr bioleg newydd

12 Chwefror 2013

Academyddion o Brifysgol California, Berkeley, Prifysgol Washington ac IBERS yn cyhoeddi gwerslyfr arloesol ar fioleg planhigion planhigion cyfoes.


 

Cynlluniau y preswylfeydd myfyrwyr

12 Chwefror 2013

Mae cynlluniau ar gyfer preswylfeydd newydd fydd yn cael eu hadeiladu ar Fferm Penglais wedi cael eu gwneud yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

Pobl sydd yn annog ffordd wyrdd o fyw

13 Chwefror 2013

Astudiaeth yn awgrymu taw cynorthwyo'r rhai a effeithir gan newid yn yr hinsawdd sy'n cymell pobl i leihau eu hôl troed carbon yn hytrach nac 'achub y blaned'.

Aberystwyth yn paratoi ar gyfer tlws y Campau

13 Chwefror 2013

Mwy na 1,000 o fyfyrwyr Aberystwyth a Bangor i gymryd rhan yn y gystadleuaeth prifysgol aml-chwaraeon fwyaf

Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil

14 Chwefror 2013

Prifysgol Aberystwyth ymhlith 12 sefydliad o'r Deyrnas Gyfunol sydd wedi llwyddo i gadw gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd.

Y Brifysgol yn croesawu Comisiwn y Gyfraith

15 Chwefror 2013

Comisiwn y Gyfraith Cymru a Lloegr yn cynnal seminar ym Mhrifysgol Aberystwyth i drafod creu Pwyllgor Ymgynghorol Cymreig.

Dadlau ar y llwyfan rhyngwladol

19 Chwefror 2013

Profodd y Gymdeithas Ddadlau gryn lwyddiant tra’n cystadlu ym Mhencampwriaethau Ddadlau Prifysgolion y Byd a gynhaliwyd ym Merlin yn ddiweddar.

Arbenigwyr yn trafod gwyddor bridio ceffylau

21 Chwefror 2013

Fforwm o arbenigwyr yn dod ynghyd yn The Colloquium for Equine Reproduction i drafod gwyddor cenhedlu ceffylau 

Llyfrgellydd Cenedlaethol newydd

25 Chwefror 2013

Cyhoeddwyd taw Dirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth Adran y Gymraeg y Brifysgol, yr Athro Aled Gruffydd Jones, fydd yn cael ei gyflwyno fel Prif Weithredwr a Llyfrgellydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cymynrodd cyn-löwr

27 Chwefror 2013

Y cyn-löwr, athro hanes a chyn fyfyriwr o Aber Rhys Lewis, a fu farw ym mis Gorffennaf 2012 yn 108 mlwydd oed, yn gadael £10,000 i Lyfrgell Hugh Owen.