Llwyddiant Ymryson Cendlaethol i Aberystwyth

30 Mawrth 2015

Dyfarnwyd Cymdeithas Ymryson Prifysgol Aberystwyth yn enillwyr Cystadleuaeth Ymryson Cenedlaethol Cymru LexisNexis 2015.

Hystings yr Etholiad Cyffredinol 2015

30 Mawrth 2015

Cynhelir digwyddiad Hystings yr Etholiad Cyffredinol 2015 gyda’r chwe ymgeisydd dros Geredigion ar ddydd Iau 16 Ebrill ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Yr Athro Emeritws R Geraint Gruffydd

26 Mawrth 2015

Mae teyrngedau wedi eu talu i’r Athro Emeritws R Geraint Gruffydd a fu farw ar ddydd Mawrth 24 Mawrth yn 86 oed.

Defnyddio golwg gyfrifiadurol a roboteg i archwilio gwely’r môr ym Mae Ceredigion

26 Mawrth 2015

Gwyddonwyr o Adran Gyfrifiadureg yn gweithio gyda grŵp cadwraeth môr Cyfeillion Bae Ceredigion i ddatblygu technegau gwell ar gyfer astudio gwely'r môr.

Prifysgol Aberystwyth yn cydnabod rhagoriaeth ac arloesedd mewn dysgu

23 Mawrth 2015

Cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Cwrs Nodedig Gwych Prifysgol Aberystwyth 2014/15.

Nifer uchaf erioed o enwebiadau i'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

21 Mawrth 2015

Mae’r nifer uchaf erioed o fyfyrwyr wedi cyflwyno enwebiadau ar gyfer y pedwerydd Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol

Clip yr haul yn Aberystwyth

20 Mawrth 2015

Ymgasglodd cannoedd o staff, myfyrwyr ac aelodau o’r gymuned leol ar gampws Penglais y bore yma i weld clip yr haul tu allan i Ganolfan y Celfyddydau.

Cyn-fyfyriwr ar restr fer ar gyfer Gwobrau Alumni EdUK 2015, yr UDA

18 Mawrth 2015

Mae Mitch Robinson, sy’n raddedig yn y Gyfraith, yn arbenigwr mewn cyfraith ryngwladol yn achos y gosb eithaf 9/11 ym Mae Guantanamo.

Dewch i weld clip yr haul ym Mhrifysgol Aberystwyth

18 Mawrth 2015

Ymunwch ag aelodau o’r Adran Ffiseg i wylio clip yr haul drwy gyfres o delesgopau yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Llun o robot yn ‘gwrando’ ar fabi cyn ei eni yn ennill gwobr ffotograffiaeth

17 Mawrth 2015

Llun o robot yn 'gwrando' ar fabi cyn ei eni wedi ennill gwobr Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Gwyddoniaeth Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Peirianyddol a Ffisegol (EPSRC).

Cyswllt Aberystwyth-Corea newydd yn deullio o waith Cenhadwr o Gymru

17 Mawrth 2015

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu cysylltiad Corea/Cymru fel rhan o Wythnos Un Byd (14-19 Mawrth).

'Oes dyfodol i ddarlledu yng Nghymru?'

16 Mawrth 2015

Y Gymdeithas Deledu Frenhinol, Y Sefydliad Materion Cymreig, ac Adran Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth yn trafod dyfodol darlledu ar 17 Mawrth.

Wythnos Un Byd yn dathlu cyfraniad myfyrwyr rhyngwladol

16 Mawrth 2015

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Wythnos Un Byd yr wythnos hon mewn cydnabyddiaeth o gyfraniad myfyrwyr rhyngwladol i'r Brifysgol, y gymuned leol ac economi Cymru.

Myfyrwraig IBERS yn ennill gwobr genedlaethol am beirianneg ecolegol

13 Mawrth 2015

Ally Evans, myfyrwraig  ôl-raddedig yn IBERS, yw un o dri enillydd Gwobrau Cenedlaethol Myfyrwyr 2014 y P1 Marine Foundation.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Wythnos Gwyddoniaeth Prydain

12 Mawrth 2015

Croeso i aelodu o’r cyhoedd ymuno gyda mwy na 1400 o ddisgyblion i ymweld â ffair wyddoniaeth dri diwrnod ar 17, 18 a 19 Mawrth.

Gwyddonwyr o Aberystwyth i astudio clip yr haul yn Svalbard

11 Mawrth 2015

Y ffisegwyr Joe Hutton a Nathalia Alzateyn teithio i Svalbard, Norwy, i astudio’r clip llwyr o’r haul a fydd yn digwydd ar ddydd Gwener 20 Mawrth.

Ysgoloriaeth Cwrs Haf Cymraeg i ddysgwyr o Batagonia 2015

10 Mawrth 2015

Cyhoeddi ysgoloriaeth newydd i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia.

Ysgrifennydd Gwladol Cymru i draddodi Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru

06 Mawrth 2015

Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb AS, i draddodi 15fed Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ar ddydd Mercher 11 Mawrth.

Agor enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

06 Mawrth 2015

Agor enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr sy’n cael eu cynnal eleni ar nos Wener 24ain Ebrill.

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2015

02 Mawrth 2015

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda chyfres o ddigwyddiadau ar draws y Brifysgol.

Astudiaeth yn datgelu rhaniad genetig gogledd/de y Barcud Coch yng Nghymru

02 Mawrth 2015

Mae astudiaeth o boblogaeth fodern y Barcud Coch yng Nghymru wedi datgelu rhaniad genetig gogledd / de sy'n rhedeg ar hyd Dyffryn Tywi.

Bysedd-y-blaidd - yr ‘arch-borthiant’ a fydd yn darparu protein cystal â soia o ffermydd Prydain

19 Mawrth 2015

Gwyddonwyr IBERS yn profi bod tyfu bysedd-y-blaidd (Lupinus) yn darparu ffynhonnell amgen o brotein, cystal â soia, i borthiant anifeiliaid a physgod yng ngwledydd Prydain.