Diwrnod Beicio i’r Gwaith, dydd Iau 3 Medi

28 Awst 2015

Diod am ddim o un o gaffis y Brifysgol i bawb sy'n seiclo i'r gwaith ar Ddwirnod Beicio i'r Gwaith.

Cyn-fyfyriwr yn ymuno â phrosiect Ice Warrior

26 Awst 2015

Lee Edgignton, sydd newydd raddio mewn Seicoleg, yn ymuno â thaith fentrus i’r Pegwn Gogleddol Anhygyrch.

Prifysgol Haf Aberystwyth yn dathlu 15 mlynedd

26 Awst 2015

Prifysgol Haf preswyl chwe wythnos yn profi’n llwyddiant mawr.

Yr Athro David Trotter

25 Awst 2015

Yr Athro David Trotter, arbenigwr ar Eingl-Normaneg a phenaeth yr Adran Ieithoedd Ewropeaidd, yn marw’n 58 oed.

Ffarwelio â myfyrwyr haf y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol

24 Awst 2015

Cynnal digwyddiad yng Nghanolfan y Celfyddydau Prifysgol Aberystwyth i ddathlu profiad myfyrwyr o dramor yn y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol dros yr haf.

Un o hoff adeiladau Aber yn cymryd rhan yn Nrysau Agored 2015

24 Awst 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o wahodd pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddarganfod mwy am yr Hen Goleg fel rhan o Ddrysau Agored 2015.

Academydd o Aberystwyth i drafod llyfr newydd ar Radio 4

21 Awst 2015

Bydd academydd o Aberystwyth yn ymddangos ar Radio 4 yfory yn trafod ei lyfr newydd.

Meillion lwcus â phedair deilen yn yr is-arctig yn werthfawr i fridio planhigion yn y dyfodol

20 Awst 2015

Gall meillion â phedair deilen a ddarganfuwyd ar hap yn yr is-arctig fod yn werthfawr i ymchwil bridio planhigion yn y dyfodol.

Cynhadledd Addysgu a Dysgu

19 Awst 2015

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ei thrydedd Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol rhwng 8-10 Medi; cynhadledd bwysig fydd yn canolbwyntio eleni ar ddathlu amrywiaeth rhagoriaeth addysgu.

IBERS yn denu ysgolheigion PhD Newton Bhabha

19 Awst 2015

Mae'r Swyddfa Ryngwladol ar y cyd ag Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig wedi bod yn llwyddiannus wrth recriwtio dau ysgolhaig PhD Newton Bhabha, yr unig Brifysgol yng Nghymru i wneud hynny  o dan gynllun hwn.

Myfyrwraig o Aberystwyth yn codi arian i elusen anifeiliaid yn Ynysoedd y Caiman

17 Awst 2015

Mae Melanie Moore, myfyrwraig o Ynysoedd y Caiman sydd yn astudio Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi bod yn codi arian ar gyfer y Cayman Islands Humane Society.

Drama gan ddarlithydd y Gyfraith Aberystwyth yn plesio cynulleidfaoedd Caeredin

13 Awst 2015

Drama Catrin Fflur Huws ar fywyd y torrwr codau Alan Turing i'w dangos yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin ar ôl llwyddiant yng Nghymru a Llundain.

Arbenigwr geo-archeoleg Aberystwyth ar Science Cafe

11 Awst 2015

Yr Athro John Grattan i'w gyfweld ar Radio Wales i drafod canlyniadau llygredd amgylcheddol.

Addysgu a arweinir gan ymchwil yn golygu gwelliant yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

11 Awst 2015

Prifysgol Aberystwyth yn profi gwelliant sylweddol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Astudiaeth i fanteision ymarfer corff i ddioddefwyr Parkinson’s

10 Awst 2015

Gwyddonwyr chwaraeon ac ymarfer corff yn astudio manteision ymarfer corff dwysedd uchel i bobl sy'n byw gyda chlefyd Parkinson’s.

Dr Hywel Griffiths yn cipio Cadair Maldwyn

07 Awst 2015

Y Darlithydd o Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth yn ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol 2015.

Gwobr gyntaf Gwerddon i fyfyrwraig o Aberystwyth

05 Awst 2015

Dr Nia Blackwell yn ennill y wobr am yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod 2014.

Cynfyfyrwyr Aber yn cipio prif wobrau’r Eisteddfod hyd yn hyn

05 Awst 2015

Cynfyfyrwyr o Aberystwyth yn fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau.

Ysgoloriaeth i ddysgwyr y Gymraeg o Batagonia

05 Awst 2015

Grisel Roberts o Esquel yw enillydd cyntaf ysgoloriaeth i ddysgu Cymraeg ar Gwrs Haf Prifysgol Aberystwyth.

Dydd Llun ar Stondin Prifysgol Aberystwyth yn yr Eisteddfod

03 Awst 2015

Lansio Ap Mentro Meifod , ‘Allwch chi gredu’ch llygaid?’ a’r ‘Gwyll: Cynhyrchu, Creadigrwydd, Cyfleoedd'.

Dydd Mawrth ar stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod

04 Awst 2015

Heddiw ar stondin Aberystwyth bydd sgwrs gyda Ruth Jên a cwis rhwng y staff a'r myfyrwyr.

Dydd Mercher ar stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod

05 Awst 2015

Mynd yn ôl i Ddyfodol y Fictoriaid ac Aduniad Mawreddog Prifysgol Aberystwyth.

Dydd Iau ar stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod

06 Awst 2015

‘Talwrn y Trosiadau’, trafodaeth ar bolisi a chynllunio iaith, a chyfle i glywed Dr Lucy Taylor yn trafod eu gwaith ymchwil ar y Cymry a’r brodorion ym Mhatagonia.

Dydd Gwener ar stodin y Brifysgol yn yr Eisteddfod

07 Awst 2015

Darlith Flynyddol EG Bowen: Osian Elias yn trafod ymddygiad a chynllunio iaith, a thrafodaeth ar y berthynas rhwng gwleidyddiaeth a cherddoriaeth Gymraeg.